De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie van de Eredienst op zondag 3 juli om 9.30 uur in De Hofstad
 
Voorganger: drs. L.C. Bulens 
 
Voorbereiding

Welkom
Moment van stilte waarin we ons voorbereiden op de dienst
 
Intochtslied (zo mogelijk staande): lied 122 vers 1 en 2
 
Stil Gebed

Bemoediging en groet

Zingen: Klein Gloria
 
Inleiding op de dienst

Verootmoediging

Genadeverkondiging en Tien Geboden

Zingen: Hofstadbundel 32 ‘Komen ooit voeten’
 
Dienst van het Woord

Gebed om de opening van het woord

Eerste schriftlezing: Jesaja 66, 10 - 14

Zingen: lied 122 vers 3

Tweede schriftlezing: Lucas 10, 1 - 20

Zingen: lied 315 vers 1, 2 en 3

Verkondiging

Het antwoord - muzikaal meditatief moment

Zingen: lied 816 vers 1, 2 en 4

Afsluiting
Dankzegging en voorbeden
Stil gebed
Onze vader
 
Collecten (door diaken aangekondigd)

Kinderen komen terug in de kerk (lied Elly en Rikkert – Jona)
 
Slotlied (zo mogelijk staande): lied 1000 vers 1, 2 en 5

Zegen – met 3x gezongen "Amen"
 

 
De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar:
Mevr. J. van de Beek en Fam. G. Zondervan
 
KINDERNEVENDIENSTWalvis
Als het bijna vakantie is, dan ............
Vandaag, zondag 3 juli is de laatste zondag voordat de zomervakantie begint. We willen een speciale kinderdienst houden voor alle kinderen van de basisschool. Net als de jongeren van de jeugdkerk beginnen we om half tien (in onze eigen ruimte boven). We gaan samen bidden, lezen en zingen. Na een pauze met wat eten en drinken gaan we iets bijzonders maken. Aan het eind kunnen we dan iedereen in de kerkzaal laten zien wat het geworden is. Wat we precies gaan maken is nog geheim.

Komen jullie ook?
 
Koffiedrinken na de dienst
Vandaag, 3 juli blijven we met elkaar in onze mooie Hofstad koffie- of thee drinken. Blijft u/ jij ook om elkaar te ontmoeten?
Volgende week 10 juli zijn we welkom bij familie van den Oetelaar. U/ jij bent van harte uitgenodigd om in hun tuin of huis een kopje koffie of thee te drinken en met elkaar in gesprek te zijn. Als u geen vervoer hebt kunnen we dat regelen. Komt u dan bij het flapover bord in de hal staan, dan is er zeker iemand met wie u mee kunt rijden.
Een hartelijke groet, Team activiteiten van de taakgroep pastoraat.
 
Help de Voedselbank helpen
Als product van de maand juli is gekozen voor het oer-Hollandse product pindakaas (Wie is er niet groot mee geworden?). U kunt u de potten en/of potjes pindakaas op zondag in de krat in de hal, en doordeweeks op de balie in de hal. We zijn alle gemeenteleden die maandelijks bijdragen aan deze actie heel dankbaar.
De wijkdiakenen.
 
Samen “Zomer” eten op zondag 31 juli om 17 uur in de Hofstad
Vanaf vandaag kunt u zich weer inschrijven in de hal om gezellig samen te eten! Ook als u wilt koken kunt u dit aangeven! Kunt u uw lekkerste zomerse gerecht maken om anderen te laten smikkelen!
Nodigt u ook anderen uit om mee te gaan? We hopen op mooie ontmoetingen!
Verdere informatie: zie hofstedeling (zomer editie) bldz 20 of informeer bij Sientje de Boer, Inge Wouters, Ans Ditzel of Janneke Blaauw van het team activeiten van het pastoraat.
 
Zomerontmoetingen in juli en augustus 2016
In de zomer ligt alles stil…. , maar niet (helemaal) in De Hofstad! Net als eerdere jaren is er ook dit jaar weer de mogelijkheid om elkaar door de weeks te ontmoeten in de zomer. Iedere woensdag van 6 juli t/m 10 augustus is de kerk open van 14.00-16.00. De zomerontmoetingen worden georganiseerd door Team Activiteiten en ds. Gerdina Loeve. Dit team is een groep gemeenteleden binnen de Taakgroep Pastoraat die activiteiten organiseert, waarbij gemeenteleden elkaar ontmoeten en naar elkaar omzien. Er zijn dit jaar zes middagen gepland, drie daarvan worden door ds. Gerdina Loeve ingevuld rondom ons jaarthema: ‘woestijn: (over)leven!’ . Deze middagen gaan we door middel van verschillende werkvormen met elkaar in gesprek over leven en geloof. De andere drie middagen is er geen inhoudelijk thema, maar kunt u in de kerk terecht voor koffie/thee, elkaar ontmoeten en voor wie wil een spelletje spelen. De kerk is open van 14.00-16.00 op de volgende woensdagmiddagen:
• 6 juli in gesprek met elkaar en de dominee
• 13 juli inloop met spelletjes
• 20 juli in gesprek met elkaar en de dominee
• 27 juli inloop met spelletjes
• 3 augustus in gesprek met elkaar en de dominee
• 10 augustus inloop met spelletjes
Deze middagen zijn bedoeld voor mensen van alle leeftijden die het leuk vinden elkaar te ontmoeten in de zomer. U kunt aanschuiven wanneer u wilt en kunt. Mensen uit andere wijkgemeenten en zij die niet lid zijn van een kerk zijn natuurlijk ook van harte welkom op deze middagen. Neem dus gerust iemand mee. Opgeven is niet nodig, collecte voor de onkosten bij de uitgang.
Een fijne zomer gewenst en tot ziens! Team activiteiten