De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie van de Eredienst op zondag 24 juli om 09.30 uur in De Hofstad

Voorganger: ds. J. van de Klis   

VOORBEREIDING

Welkom en mededelingen

Moment van stilte                hierna gaan we staan

Intochtslied: Lied  216: 1 en 2

Stil Gebed

BEMOEDIGING:

      Onze hulp is in de naam van de Heer

      die hemel en aarde gemaakt heeft

Drempelgebed

Zingen: Lied 216: 3

Smeekgebed, afgesloten met  gezamenlijk gezongen: ”Heer ontferm U, Christus ontferm U ,Heer ontferm U”

Glorialied: Lied 984: 1,4  en 5

DIENST VAN HET WOORD

Groet:

       v. De Heer zij met u

       g. ook met u zij de Heer

Gebed van de Zondag, we nemen de gesproken woorden ervan op aangeven ervan over met het zingen van Lied 322:3  ( = Hofstadbundel 39:3 )

De kinderen komen naar voren. We zingen het Lichtlied en daarna begint de nevendienst

Korte Inleiding op het thema

Schriftlezing: Genesis 2: 18-19 en 25 + Genesis 3 : 1 t/m 10

Zingen: Lied 944:1

Voortzetting lezing: Genesis 3: 11 t/m 13 + 22 t/m 24

Zingen: Lied 944: 2 en 3

Verkondiging: “Mijn eigen paradijs ?”

Zingen: Lied 845  ( geheel)

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Gedenken  van een overleden gemeentelid

Voorbeden en dankzegging

Stil gebed

Gezamenlijk gesproken  “Onze Vader “

Collecten ( toegelicht door de diaken )

Slotlied: Lied 978: 1, 3 en 4

( bij de eerste 2 coupletten blijven we nog zitten, bij het 4e gaan we staan )

UITZENDING  en ZEGEN  met 3x gezongen  “Amen “


 

De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar:

Mevr. B. Koopmans en de Fam. Kok.

 

27 juli Iona ochtendgebed Woensdag 27 juli is er na het spreekuur van 10.15 tot 10.45 uur een ochtendgebed met het aansteken van de paaskaars, twee schrift gedeelten, stilte en teksten en liederen (zie in het Nieuwe Liedboek bv.: 27a, 223, 301k, 308a, 388, 458, 833) uit Iona, een oecumenische gemeenschap in Schotland. Ds. Gerdina Loeve

 

Zomerontmoetingen in juli en augustus 2016 In de zomer ligt alles stil…. , maar niet (helemaal) in De Hofstad! Net als eerdere jaren is er ook dit jaar weer de mogelijkheid om elkaar door de weeks te ontmoeten in de zomer. 

De kerk is open van 14.00-16.00 op de volgende woensdagmiddagen:

  • 27 juli inloop met spelletjes
  • 3 augustus in gesprek met elkaar en de dominee
  • 10 augustus inloop met spelletjes

Deze middagen zijn bedoeld voor mensen van alle leeftijden die het leuk vinden elkaar te ontmoeten in de zomer. U kunt aanschuiven wanneer u wilt en kunt. Mensen uit andere wijkgemeenten en zij die niet lid zijn van een kerk zijn natuurlijk ook van harte welkom op deze middagen. Neem dus gerust iemand mee. Opgeven is niet nodig, collecte voor de onkosten bij de uitgang.

Een fijne zomer gewenst en tot ziens! Team activiteiten en Ds. Gerdina Loeve.

 

Voedselbank

Tot en met zondag 31 juli kunt u nog bijdragen aan het product van de maand juli: pindakaas.

In augustus verandert het product weer: dan wordt gevraagd om pastasaus voor spaghetti, macaroni etc. Hoewel we midden in de vakantieperiode zitten, hopen we toch weer een mooie bijdrage aan de Voedselbank te kunnen leveren.

Namens de cliënten van de Voedselbank hartelijk dank! De wijkdiaconie.

 

Stuur je (vakantie)foto in voor de Startzondag 4 september!

Wij ontvangen graag een zomer- of vakantiefoto van jezelf en/of met je familie van déze zomer, die willen we gebruiken voor een quiz op de Startzondag op 4 september a.s.

Je foto kun je sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. t/m uiterlijk maandag 22 augustus.

Of je kunt ook een afdruk van je foto kwijt (graag in envelop!) in een doos in de hal.

Alvast bedankt!

De voorbereidingscommissie (Taakgroep communicatie)