De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Orde van dienst voor zondag 31 juli 2016, om 9.30 uur in De Hofstad.

Voorganger: ds. Gerdina Loeve,  Koster: Wim Eggink
Thema: reken je rijk

Welkom

Moment van stilte waarin we ons voorbereiden op de dienst

(gemeente gaat staan)

 Intochtslied: NLB Psalm 112: 1, 2   God zij geloofd en hoog geprezen

 Bemoediging

           v: Onze hulp is in de naam van de Heer
           a: Die hemel en aarde gemaakt heeft
           v: Die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat wat Zijn hand begon

Groet

Gebed

Inleiding op het thema

Lied: NLB 769: 1                               Eens als de bazuinen klinken            

Groeten uit… Dresden

Lied: NLB 769: 4, 5, 6                       Als de graven openbreken

Gebed om de Heilige Geest

Gesprekje met de kinderen – we krijgen de groeten uit… Nävragöl

Lied: op de melodie van NLB 218   Dank U

1 Dank U voor vriendjes op de camping
dank U voor spelen met plezier
Dank U voor alle mensen met wie
ik het leven vier

2 Dank U voor welkom in de tuinen
dank U, U geeft ons aan elkaar
Dank U voor iedere ontmoeting
elk vriendschaps-gebaar 

3 Dank U voor al uw zegeningen
dank U, wij rekenen ons rijk
Dank U, o God, wij zien zo iets van
uwen Koninkrijk

 

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing OT: Spreuken 10: 22,  13: 11,  14: 20,  22: 16,  23: 4,  28: 25,  30: 8 (NBV)

Lied: Psalm 49: 1, 2                          Bewoners van de wijde wereld, hoor

Schriftlezing NT: Lucas 12: 13-21

Uitleg en verkondiging

Lied : NLB 912: 1, 4, 5                      Neem mijn leven, laat het, Heer

Gebeden – stil gebed – Onze Vader

Collecten (door diaken aangekondigd)

Kinderen komen terug

Slotlied: NLB 687: 1, 3                     Wij leven van de wind

Zegen – met 3x gezongen "Amen"


De bloemen gaan vandaag, met een hartelijke groet namens ons allen, naar:
Mevr. A. Davelaar, Dhr. W. Breedijk en Mevr. P. Kruitbosch

“Kom in mijn tuin”
Ook deze zondag is er koffiedrinken in de tuin en dit keer bij Jan en Gea Beeuwkes. Het is vast weer mooi weer en dus extra genieten van goed gezelschap in de tuin! Welkom!! Team activiteiten van de taakgroep pastoraat.

Zomerborrel
Komende donderdag 4 augustus is er een nieuwe kans voor iedereen die de 1e zomerborrel heeft gemist. Inloop vanaf 20.15 tot 22.00 uur (er wordt geen thee/koffie geschonken). We hopen op mooi weer , zodat we net als de 1e keer buiten kunnen zitten. Als je komt, neem dan een hapje en een drankje mee, om samen te delen.
Tot dan, namens ds. Gerdina Loeve, Ruud en Elly Kelderman.

Iona ochtendgebed, op 3 augustus
Woensdag 3 augustus is er na het spreekuur van ds. Gerdina Loeve weer een kort ochtendgebed van hooguit een half uurtje met teksten en liederen uit Iona, 10.15 in de kerk. Wat is Iona? De Iona gemeenschap is een christelijke, oecumenische gemeenschap die zich inzet voor gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping. Deze gemeenschap is ontstaan op het eiland Iona in Schotland en ontvangt daar jaarlijks vele bezoekers. Ook in andere landen, waaronder Nederland, zijn er Iona groepen. Meer informatie: www.ionagroep.nl

Inleveren kopij Startnummer De Hofstedeling
Kopij voor het startnummer van het nieuwe kerkelijk seizoen 2016/2017 kan worden ingeleverd
t/m zondag 4 september. Uw, jouw kopij zien we graag tegemoet. Deze kan worden gestuurd naar
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Alvast bedankt voor uw bijdrage. De redactie.

Nieuws uit Peru
Hallo allemaal, Na hier inmiddels al 3 weken te zijn, even een korte update over mijn verblijf voor Voices4Peru hier in Lima. De eerste aquarellessen zijn gegeven en de kinderen genieten. 2x in de week 2uur vinden de lessen plaats. De Talens fabriek heeft een fantastische bijdrage geleverd met het kosteloos materialen ter beschikking te stellen. De samenstelling van de groep verschilt iedere keer, er is meer belangstelling dan van te voren ingeschat en moet helaas kinderen teleurstellen. We zullen moeten bedenken hoe deze kinderen tegemoet te komen. Het is iedere keer weer een feest om met deze jongeren te werken. Graag wil ik het hierbij laten en hoop later nog eens iets te vertellen.
Met hartelijke groeten vanuit Lima, Hetty Wolters

Voedselbank
Tot en met zondag 31 juli kunt u nog bijdragen aan het product van de maand juli: pindakaas. In augustus verandert het product weer: dan wordt gevraagd om pastasaus voor spaghetti, macaroni etc. Hoewel we midden in de vakantieperiode zitten, hopen we toch weer een mooie bijdrage aan de Voedselbank te kunnen leveren. Namens de cliënten van de Voedselbank hartelijk dank!
De wijkdiaconie.

Voortgang Commissie Toekomstperspectief
In de vergadering van 6 juli heeft de kerkenraad besloten om de tussentijdse adviezen, die de Commissie Toekomstperspectief heeft gegeven over te nemen. De commissie heeft ervoor gekozen om tussentijdse adviezen te geven, omdat informatie slechts mondjesmaat voorhanden bleek te zijn en de complexiteit van het geheel groter was dan voorzien, terwijl er urgente problemen op te lossen zijn. Definitieve adviezen zullen nog volgen. De kerkenraad staat achter de adviezen en wil graag met de Commissie Toekomstperspectief de uitwerking en uitvoering oppakken.
De adviezen:
1. Vanuit een positief kritische houding afspraken maken en onderhandelen met de Algemene Kerkenraad (AK) over de begroting van De Hofstad en de financiële afspraken. Er zal overleg plaats vinden tussen een afvaardiging van de kerkenraad en een afvaardiging van de commissie om tot gezamenlijk overleg met de AK te komen.
2. Hoge prioriteit om gemeenteleden te bewegen tot een actieve deelname aan het gemeente-zijn. De kerkenraad maakt graag gebruik van het aanbod van de commissie om deze actie gezamenlijk vorm te geven.
3. Uitvoeren van het beleidsplan. Waar staan we voor, stip op de horizon waar we naar toe willen en hoe. Ophalen van feedback vanuit de gemeente zelf. De kerkenraad wil graag deze punten in samenwerking met de Commissie verder uitvoeren.
De kerkenraad en de Commissie verwachten in september de uitwerking en uitvoering op te pakken, maar dit jaar wordt een en ander niet meer afgerond. De gemeente wordt opgeroepen om mee te denken over deze belangrijke onderwerpen. Reacties naar aanleiding van dit bericht worden graag tegemoet gezien en direct na de startzondag (4 september) beantwoord.
Namens de wijkkerkenraad en de commissie.

Zomerontmoetingen in juli en augustus 2016
In de zomer ligt alles stil…. , maar niet (helemaal) in De Hofstad! Net als eerdere jaren is er ook dit jaar weer de mogelijkheid om elkaar door de weeks te ontmoeten in de zomer. Drie middagen worden door ds. Gerdina Loeve ingevuld rondom ons jaarthema: ‘woestijn: (over)leven!’ . Deze middagen gaan we door middel van verschillende werkvormen met elkaar in gesprek over leven en geloof. De andere drie middagen is er geen inhoudelijk thema, maar kunt u in de kerk terecht voor koffie/thee, elkaar ontmoeten en voor wie wil een spelletje spelen.
De derde middag afgelopen woensdag, samen met ds. Gerdina Loeve in gesprek met elkaar geweest. Met zijn tienen een leuke middag gehad.
De kerk is open van 14.00-16.00 op de volgende woensdagmiddagen:
• 3 augustus in gesprek met elkaar en de dominee
• 10 augustus inloop met spelletjes
Deze middagen zijn bedoeld voor mensen van alle leeftijden die het leuk vinden elkaar te ontmoeten in de zomer. U kunt aanschuiven wanneer u wilt en kunt. Mensen uit andere wijkgemeenten en zij die niet lid zijn van een kerk zijn natuurlijk ook van harte welkom op deze middagen. Neem dus gerust iemand mee. Opgeven is niet nodig, collecte voor de onkosten bij de uitgang.
Een fijne zomer gewenst en tot ziens! Team activiteiten en Ds. Gerdina Loeve.