De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie van de Eredienst op zondag 14 augustus om 9.30 uur in De Hofstad

 

Voorganger: ds. G. Loeve                           Thema: stilte in de woestijn

 

Welkom

Moment van stilte waarin we ons voorbereiden op de dienst

(gemeente gaat staan)

Intochtslied: psalm 65: 1, 6    “De stilte zingt U toe, o Here“

 

Bemoediging

            v: Onze hulp is in de naam van de Heer

            a: Die hemel en aarde gemaakt heeft

            v: Die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat wat Zijn hand begon

Groet

 

Inleiding op het thema

 

Drempelgebed

 

Gezongen kyriëgebed: NLB 538: 2, 3 “Een mens te zijn op aarde”

Na ieder couplet zingen we Hofstadbundel p. 9 “Heer ontferm U”

 

Gloriatekst uit Openbaringen 15: 3b-4b

 

Kinderen komen naar voren

            De groeten uit… Autun

 

            Gebed om de Heilige Geest

 

            De groeten uit… Lima

 

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

 

We luisteren naar een lied uit Lima 

No hay lugar mas alto
 
A tus pies arde mi corazón
A tus Pies entrego lo que soy
Es el lugar de mi seguridad
Donde nadie me puede señalar
 
Me perdonaste
Me acercaste a Tu presencia
Me levantaste
Hoy me postro a Adorarte
 
No hay lugar más alto
Más grande
Que estar a Tus pies

Y aquí permaneceré
Postrado a tus pies
Y aquí permaneceré
A los pies de Cristo
Er is geen hogere plaats
 
Aan uw voeten, brandt mijn hart
aan uw voeten geef ik mezelf over
het is de plek van veiligheid
waar niemand me kan verwonden
 
U vergaf me
U bracht mij dichter bij uw aanwezigheid
U tilt mij op
vandaag kniel ik om U te prijzen
 
Er is geen hogere plaats
geen beter plaats
dan aan uw voeten
 
En ik zal blijven
knielen aan uw voeten
en hier zal ik blijven
aan de voeten van Christus

 Schriftlezing OT: 1 Koningen 19: 8-13

 

Lied: NLB 321: 1, 2    “Niet als een storm, als een vloed”

 

We luisteren naar het lied ‘De woestijn’ – Elly en Rikkert

 

Uitleg en verkondiging

 

Lied : NLB 918: 1 t/m 4   “Stem die de stenen breekt”

 

Gebeden – stil gebed – Onze Vader

 

Collecten (door diaken aangekondigd)

Kinderen komen terug

 

Slotlied: LtB 69: 1, 3, 4  “Behoed en bewaar Gij ons lieve God”

1.
Behoed en bewaar Gij ons, lieve God
wijs Gij ons de goede wegen
Wil in de woestijn het manna zijn
omgeef Gij ons met uw zegen
Wil in de woestijn het manna zijn
omgeef Gij ons met uw zegen
3.
Behoed en bewaar Gij ons, lieve God
en geef geloof en vertrouwen:
Een vlam die niet dooft, in vrede gelooft
geef dat wij daar zelf aan bouwen
Een vlam die niet dooft, in vrede gelooft
geef dat wij daar zelf aan bouwen
4.
Behoed en bewaar Gij ons, lieve God
omgeef Gij ons met uw zegen
Wil in de woestijn een bron voor ons zijn
en zet ons op nieuwe wegen
Wil in de woestijn een bron voor ons zijn
en zet ons op nieuwe wegen
 

Zegen – met 3x gezongen "Amen"

 


 

De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar: Fam. Bijl en naar mevr. Sneep 
 
De groeten uit…
Deze zondag krijgen we de groeten uit Autun en Lima
 
Kom in mijn tuin 2016
U bent vandaag na de kerkdienst van harte welkom voor koffie/thee en ontmoeting bij: Alma Bosman
We wensen u mooie ontmoeting en gezelligheid toe!
Team activiteiten van de taakgroep pastoraat.
 
Inleveren kopij Startnummer De Hofstedeling
Kopij voor het startnummer van het nieuwe kerkelijk seizoen 2016/2017 kan worden ingeleverd t/m zondag 4 september. Uw, jouw kopij zien we graag tegemoet. Deze kan worden gestuurd naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Alvast bedankt voor uw bijdrage, de redactie
 
Heel 'De Hofstad' bakt!
Voor de startzondag 4 september zoeken wij bakkers die een taart of cake willen bakken.
Opgave graag sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of vermelden op de lijst in de hal.
Alvast heel hartelijk bedankt!
 
Stuur je (vakantie)foto in voor de Startzondag 4 september!
Wij ontvangen graag een zomer- of vakantiefoto van jezelf en/of met je familie van déze zomer, die willen we gebruiken voor een quiz op de Startzondag op 4 september a.s.
Je kunt je foto sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. t/m uiterlijk maandag 22 augustus.
Of je kunt ook een afdruk van je foto kwijt (graag in envelop!) in een doos in de hal.
De voorbereidingscommissie (Taakgroep communicatie)
 

14 augustus wandeling met THIRsTY
Vanmiddag is er een wandeling voor 20&30&40-ers. We verzamelen om 15.00 aan de Asselsestraat (vanuit het centrum gezien) na de Stay Okay bij het houten hek aan de rechterkant van de weg. Ter plekke kijken we welke route we gaan lopen, wij denken aan zo’n 5 tot 10 kilometer. Neem wat te eten en drinken mee. Leuk als je met ons meewandelt! Alinda Hoeksema, Marjan van Rootselaar en Gerdina Loeve

 
Zomerborrel
Na 2 gezellige zomeravondborrels, is de laatste avond aangebroken.
Dinsdagavond 16 augustus is de laatste keer dat u kunt aansluiten voor een gezellig praatje.
De formule is nog steeds; ieder die komt neemt iets te drinken en iets lekkers voor bij de borrel mee.
Er wordt geen thee/koffie geschonken.
Tijd van 20.15- 22.00 uur.
Plaats de Hofstad.
Ds.Gerdina Loeve, Ruud en Elly Kelderman.
 
Spreekuur
De komende weken in augustus is er geen spreekuur. Dit begint weer in september. Groeten van de predikanten
 
18 september doopdienst
De eerstvolgende mogelijkheid om te laten dopen is zondag 18 september. Mochten er dopelingen zijn, dan is de doopzitting op maandagavond 5 september 19.30. Graag z.s.m. contact opnemen met ds. Loeve.