De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie van de Eredienst op zondag 21 augustus 2016 om 9.30 uur in De Hofstad
 
Voorganger: ds. A.R. Roodenburg
 
Orgelspel
 
Welkomstwoord namens de kerkenraad
 
We bereiden ons in stilte voor op de dienst
 
Aanvangslied (staande): Psalm 68: 7 “God zij geprezen met ontzag” (NLB)
 
Bemoediging en groet
 
Zingen: Lied 221: 1 en 2 “Zo vriendelijk en veilig als het licht” (NLB)
 
Gebed
 
Woorden van genade en leven
 
Zingen: Psalm 119: 12 “Ik klem mij vast aan uw getuigenis” (NLB)
 
Gebed om de opening van het Woord
 
De kinderen komen naar voren en gaan na het zingen van het Lichtlied naar de Kindernevendienst.
 
Eerste Schriftlezing: Jesaja 30: 15 - 21 (uit de NBV)
 
Zingen: Gezang 429: 1 en 3 “Wie maar de goede God laat zorgen” (Liedboek voor de Kerken !)
 
Tweede Schriftlezing: Lucas 13: 22 - 30 (uit de NBV)
 
Zingen: Lied 969: 1 en 2 “In Christus is noch west noch oost” (NLB)
 
Verkondiging
 
Zingen: Lied 912: 1, 2, 3, 4, 5 en 6 “Neem mijn leven, laat het, Heer” (NLB)
 
Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader
 
Aankondiging collecte en inzameling van de gaven
(We blijven even zitten tot de kinderen terug zijn van de Kindernevendienst !)
 
Slotlied (staande): Psalm 118: 7 en 10 “Ontsluit, ontsluit nu voor mijn schreden” (NLB)
 
Heenzending en zegen
 
Zingen (staande): “Amen” (3x)
Orgelspel
 

 
De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar:
Fam. Van den Brandhof en dhr. Wolters.
 
Heel 'De Hofstad' bakt!
Voor de startzondag 4 september zoeken wij bakkers die een taart of cake willen bakken.
Opgave graag sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of vermelden op de lijst in de hal. Alvast heel hartelijk bedankt!
 
Stuur je (vakantie)foto in voor de Startzondag 4 september!
Wij ontvangen graag een zomer- of vakantiefoto van jezelf en/of met je familie van déze zomer, die willen we gebruiken voor een quiz op de Startzondag op 4 september a.s.
Je kunt je foto sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. t/m uiterlijk maandag 22 augustus.
Of je kunt ook een afdruk van je foto kwijt (graag in envelop!) in een doos in de hal.
De voorbereidingscommissie (Taakgroep communicatie)
 
Inleveren kopij Startnummer De Hofstedeling
Het lijkt nog ver weg, maar over 2 weken is het 4 september! Kopij voor het startnummer kan worden ingeleverd t/m uiterlijk zondag 4 september. Uw, jouw kopij zien we graag tegemoet. Deze kan worden gestuurd naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  De redactie
 
Voedselbank
Voor de maandelijkse inzameling van producten voor de voedselbank wordt in augustus gevraagd om pastasaus voor spaghetti, macaroni etc..
U weet het inmiddels: op zondag staat er een krat in de hal van de kerk, op andere dagen kunt u uw bijdrage op de tafel of de balie kwijt.
Namens de cliënten van de Voedselbank hartelijk dank!
De wijkdiaconie.
 
Kom in mijn tuin.
Vandaag bent u van harte welkom in de tuin van Ruud en Elly Kelderman.
Misschien zijn er wel mensen in de kerk die ook wel willen gaan, maar bv geen vervoer hebben of het moeilijk vinden alleen te gaan. Nodigt u elkaar ook uit om mee te gaan? Kom in mijn tuin is er voor alle gemeenteleden, ook als u zelf geen gastvrouw en gastheer kunt zijn!
Team activiteiten van de taakgroep pastoraat.
 
De Cantorij
Donderdag 1 september starten we weer met de bekende repetities olv onze bezielende cantor Bert Riphagen. Wie graag mee wil zingen is van harte welkom. Alle repetitie zijn op donderdag van 19.00-20.00 uur. We begeleiden vieringen op de zondagen van:
16 oktober in de Hofstad,
20 november in Randerode
18 december in Randerode.
Je kunt je opgeven bij Martin Visser (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of bij Bert Riphagen (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.