De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de Eredienst op (Start)zondag 4 september om 09.30 uur in De Hofstad
 
Ontvangst met koffie: vanaf 9.30 uur          Begin dienst om 10.00 uur
 
Voorganger: ds. A.R. Roodenburg en ds. G. Loeve
 
Orgelspel
 
Welkomstwoord namens de kerkenraad
 
We bereiden ons in stilte voor op de dienst
 
Aanvangslied (staande): “Bijeengeroepen uit onze huizen”: 1 en 2 (melodie van NLB 675)
 
Bijeengeroepen uit onze huizen,
elk met zijn eigen levenslied,
zijn wij gekomen om weer te dromen
van wat God in ons mensen ziet.
Wij willen zingen van alle dingen,
roepen uit donker, roepen om leven,
roepen om licht om Gods woorden te zien.
God zal ons horen, Hij schenkt het leven.
Hij zal ons vragen antwoord te geven,
samen te leven in zijn gloria.
Bijeengekomen, woord in ons midden,
samen zijn wij hier in Gods huis.
Kleinen en groten, niemand verstoten:
voor wie God zoekt is hier een thuis.
Bidden en danken, stilte en klanken,
met elkaar delen, één zijn met velen
en zingen keer op keer: Jezus is Heer !
Jong en oud samen zingen nu “amen”.
God in ons midden, verhoor ons bidden.
Heel uw gemeente zingt: “Halleluja !”
 
Bemoediging en groet
 
Zingen: Lied “Love al wat adem heeft”: 1 en 2 (melodie van Psalm 150)
 
Love God wie adem heeft
hoe je ook op aarde leeft:
vol vertrouwen in zijn macht
of in twijfel aan zijn kracht
van zijn goedheid en zijn liefde.
Zing bij hoog en laag tot Hem
want Hij hoort naar elke stem:
juichend en vanuit de diepte
Zo verzwijg voor Hem dan niet
wat aan vreugde u geschiedt
maar ook al uw zorg en pijn
en uw moeite om in zijn
alvermogen te geloven.
God, oneindig groter dan
ons verstand bevatten kan
hemelhoog is Hij te loven.
 
Gebed
 
Inleiding op het thema: “Deel je leven”
 
Tafeltjesgesprek over de vraag:
Hoe zag je leven / kerk / geloof eruit toen je half zo oud was als nu ?
 
Zingen: Lied 60: 1 (allen), 2 (vrouwen), 3 (allen), 4 (mannen), 5 (allen) en het refrein (allen)
                                                                         “Handen heb je om te geven” (Hofstadbundel)
 
De kinderen komen naar voren en blijven na het lezen van het verhaal in de kerk
 
We lezen een verhaal uit de TienerBijbel
En we lezen als Schriftlezing: 2 Korintiërs 3: 2 en 3 (uit de NBV)
 
Overdenking
 
Zingen: Lied 975: 1 en 3 “Jezus roept hier mensen samen” (NLB)
                                                      (melodie van Gezang 464 (LvdK)
 
Gebeden
 
Aankondiging collecte en inzameling van de gaven
 
Slotlied (staande): Lied 79: 1, 2 en 3 “Vrede zij u” (Evangelische Liedbundel)
 
Heenzending en zegen
 
Zingen (staande): “Amen” (3x)
 
Orgelspel
 

Liturgie voor de Zangdienst op Zondag 4 september 2016 om 19.00 uur in “De Hofstad”
 
Medewerkenden:
Voorganger
Organist
Koor 
Koster
:  ds. TinekeVolgenant - Beima
:  Bert Riphagen 
:  Apeldoorns Christelijk Mannenkoor, ACM o.l.v. Jacob Schenk 
:  Kees Vaartjes
 
 VOOR AANVANG VAN DE DIENST

Samenzang: Lied 73: 1, 2 en 3 (Joh.de Heer)
1. Zie ons wachten aan de stromen,
aan de oever der rivier:
straks zal onze Bootsman komen,
en wij varen af van hier.
Refrein  
Hoe de storm ook moge woeden,
op de reis naar d' eeuwigheid.
Jezus is de trouwe Bootsman,
die ons altijd veilig leidt.
2. Door de kille, kille stromen,
gaan wij naar het Godspaleis;
't eng'lenlied klinkt uit de verte,
en verkwikt ons op de reis. Refrein
3. Reeds zien wij de gouden straten,
van de hemelstad, zo schoon;
horen wij d' ontelb're schare
juub'lend juichen voor Gods troon. Refrein
 
Koor: NEARER, MY GOD, TOT THEE
 
Woord van welkom
 
De gemeente bereidt zich, in stilte, voor op de dienst.
 
Samenzang: Lied 125: 1, 2 en 3 (Evangl.Liedb)

1. Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft,
die vol ontferming ieder troost
en alle schuld vergeeft,
die al het aards gebeuren vast in handen heeft.

Refrein    
Hem zij de glorie, want Hij die overwon,
zal nooit verlaten wat Zijn hand begon.
Halleluja, geprezen zij het Lam,
dat de schuld der wereld op zich nam.
2. Verdreven is de schaduw van de nacht,
en wie Hem wil aanvaarden,
wordt eens veilig thuisgebracht. 
Voor hem geldt ook dit wonder: alles is volbracht.
Refrein
3. Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht
dat uitstraalt van het kruis.
Dat eens voor ons werd opgericht;
en voor ons oog verrijst een heerlijk vergezicht. 
Refrein
 
Bemoediging en groet
 
Koor: KYRIEN
 
Gebed
 
Koor: GROTE GOD WIJ LOVEN U
 
Samenzang: Lied 211: 1, 2, 4 en 6 (Evangl.Liedb.)
 
1. Zoals ik ben geen andere grond
heb ik, dan ’t woord van uw verbond,
en dat Gij zelf mij zocht en vond –
O Lam van God, ik kom, ik kom!
2. Zoals ik ben,- ik wacht niet tot
ik leven kan naar uw gebod
Gij hebt voor mij uw bloed gestort! –
O Lam van God, ik kom, ik kom!
4. Zoals ik ben, neemt Gij mij aan
en wilt mij van mijn schuld ontslaan;
op uw belofte kan ik aan!
O Lam van God, ik kom, ik kom!
6. Zoals ik ben!,- uw liefde groot,
Zo breed en lang, zo diep en hoog,
is sterker zelfs dan graf en dood!
O Lam van God, ik kom, ik kom!
 
Schriftlezing: 1 Korintiёrs 13: 8 - 13
 
Samenzang: Lied 978: 1, 3 en 4 (NLB)
1. Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de onzeekre zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.
3. Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.
't Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.
4. Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.
 
 
Koor: LIEFDE
 
Solo en gemeente: Ik zal er zijn, 1 Ben van der Velden,  2 allen
 
Allen:
2. Druk de hele wereld op je schouders,
en zorgen spoken door je hoofd.
Er is iemand die je kunt vertrouwen,
die van je houdt en echt in jou gelooft.
Als een vriend wil ik je dragen- ik zal er zijn.
Als een ster in donk’re nachten- ik zal er zijn
Wees niet bang voor de stilte om je heen,
wees niet bang ik laat je nooit alleen.
Als een vriend wil ik je dragen: ik zal er zijn
 
Koor: VO TSARSTVI  T  VOEM
 
Gebeden
 
Koor: BY THE RIVERS OF BABYLON
 
De collecten:  Inzameling van de gaven tijdens orgelspel.
tijdens de dienst zijn bestemd voor de diakonie en kerk.
De collecte bij de uitgang is bestemd voor de voortzetting van de zangdiensten.
 
Tijdens de collecte orgelimprovisatie:
aansluitend samenzang: Waar je  woont op deze wereld.
Melodie: Welke vriend is onze Jezus.
 
Koor: MAJESTEIT
 
Samenzang: Lied 425 (NLB) 2x
 
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.
 
Zegen
 
Koor: JACOBS LADDER
 
De volgende zangdienst zal gehouden worden op zondag 2 oktober 2016
- koor            :  “Veluws Mannen Encemble” o.l.v. Wim Magre
- organist      :  Bert Riphagen
- voorganger : ds. Albert Roodenburg
 


De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar:
Fam. J. Veltman en mevr. L. Logtenberg.
 
Sluitingsdatum kopij Startnummer De Hofstedeling
Vandaag zondag 4 september is de sluitingsdatum van De Hofstedeling.
Kopij kan alleen vandaag nog gestuurd worden gestuurd naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
De redactie
 
Problemen geluidsinstallatie
Zoals u de afgelopen weken in de diensten heeft gemerkt zijn er problemen met het geluid. Bij het wisselen van microfoons valt het geluid regelmatig weg. De afgelopen week is de leverancier geweest en heeft het de oorzaak wel gevonden maar nog niet kunnen repareren, dat gebeurt komende week.
Onze excuses voor de overlast.
Mediateam De Hofstad