De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie Overstapdienst op zondag 11 september 2016 om 10.00 uur in De Hofstad
 
       Thema: Kom maar mee
 
Voorganger: ds. Gerdina Loeve      Organist: Marc Woning   Ouderling van dienst: Ruud Muijs
 
Welkom door de ouderling van dienst
Moment van stilte waarin we ons voorbereiden op de dienst
 
Intochtslied (staande): Hofstadbundel 54  “Dit is de dag die de Heer ons geeft“
 
Bemoediging
 v: Onze hulp is in de naam van de Heer
 a: Die hemel en aarde gemaakt heeft
 v: Die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat wat Zijn hand begon
Groet
 
We gaan zitten
 
Gebed
 
Inleiding op de dienst
 
Schriftlezing OT: Psalm 121 uit de Bijbel in Gewone Taal
 
Kinderen komen naar voren
 
Gesprekje met de kinderen
 
Lied: Zingen met meester Richard  Simon en Andreas – Kom aan boord
 
Kinderen gaan weer op hun plaats zitten
 
Schriftlezing NT: Johannes 1 uit ‘De Bijbel voor jullie’
afgewisseld met Ionalied 40 ‘Wil je opstaan en Mij volgen’ en enkele woorden van uitleg & verkondiging
• Schriftlezing
• Iona 40: 1, 2
• Schriftlezing
• Iona 40: 3
• Schriftlezing
• Iona 40: 4
• Schriftlezing
• Iona 40: 5
 
Gebed
 
De overstap:
 
- Uitleg
- Lied:    "Er zijn nu zo’n 12 jaar verlopen"
- Zegen
 
- Zegenlied (staande): Hemelhoog 61  "De Here zegent jou en Hij beschermt jou"
 
- Overstap: afscheid van kindernevendienst, welkom door jeugdkerk
 
Herdenken van een overleden gemeentelid
 
Gebeden – stil gebed – Onze Vader
 
Collecte
 
Slotlied (staande): NLB 531: 1, 3   “Jezus die langs het water liep”
 
Zegen – met 3x gezongen "Amen"
 

 
Bloemengroet.
De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij:
Ds. B. Kruit en mevr. G. van Tongeren.
 
Van de diaconie
Voor de maandelijkse inzameling van producten voor de Voedselbank wordt in september ge-vraagd om houdbare (gesteriliseerde) melk.
Let u wel even op de houdbaarheidsdatum!
U weet het inmiddels: op zondag staat er een krat in de hal van de kerk, op andere dagen kunt u uw bijdrage op de tafel of de balie kwijt.
Namens de cliënten van de Voedselbank hartelijk dank!
 
Graag vragen wij ook uw aandacht voor de Kledingbank van Sant’Egidio, die onlangs de nieuwe locatie aan de Oude Beekbergerweg 157 feestelijk geopend heeft. Heel veel werk is door vrijwil-ligers verzet om dit gebouw om te ‘toveren’ tot een bruikbaar pand voor de Kledingbank.
Schone, goede en actuele kleding kunt u daar inleveren op woensdag van 10.30 tot 12.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. Naast kleding is er ook veel behoefte aan handdoeken, keu-kentextiel en dekbedhoezen.
Al is de temperatuur er nu nog niet naar: warme handschoenen, mutsen en sjaals zijn ook heel wel-kom.
 
Confessionele Kring Apeldoorn.
Uitnodiging voor de bijeenkomst van de Confessionele Kring Apeldoorn op D.V.
woensdag 28 september 2016, 19.30 uur over het onderwerp: “De eindtijd….. En wij dan?”
Openbaring, woorden van Jezus, tekenen der tijden, profetieën.
Locatie: Kerkelijk Centrum “Het Hooge Pad”, Papenberg 5. Beekbergen.
Over dit actuele onderwerp zal prof. dr. J. Hoek (Veenendaal) met ons in gesprek gaan.
Aanvangstijd:19.45 uur. Vanaf 19.30 uur: ontvangst met koffie/thee. De toegang is vrij.