De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Eredienst op zondag 25 september 2016 – 10.00 uur in De Hofstad
Thema: tussen droom en werkelijkheid

Voorganger: Ds. Gerdina Loeve Organist: Herman Jansen Koster: Jan Veenendaal

Begroeting en mededelingen namens de kerkenraad
Moment van stilte waarin we ons voorbereiden op de dienst (gemeente gaat staan)

Intochtslied: NLB 215: 1, 2 ‘Ontwaak, o mens, de dag breekt aan’

Bemoediging
V: Onze hulp is in de naam van de Heer
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft
V: Die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat wat Zijn hand begon

Groet

Drempelgebed en gebed om de Heilige Geest

Kyrië:
• Youtube filmpje https://vimeo.com/album/4148972/video/182962511
Zingen: NLB 301k ‘Kyrie eleison’

Gloria: NLB 215: 7 ‘Maak in uw liefde ons, Heer, bereid’

Gedicht ‘Met je hart en ziel’- Petra van den Broek

Herinneringen aan de vakantieweek in Mechelen

Gesprekje met de kinderen

Zingen: Hofstadbundel 93 ‘Kijk eens om je heen’

Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen
geef elkaar een hand, je bent niet alleen
want wij moeten samen delen,
samen zingen, samen spelen
ook al zijn wij nog maar klein,
samen spelen is pas fijn
Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen
wij zijn in de wereld niet alleen.
God kent ieder mens bij name
zeg maar ja en zeg maar amen
ben je groot of ben je klein
God wil onze Vader zijn.

 Kinderen gaan naar de kindernevendienst

We luisteren naar het lied ‘Herfst’ – De Reiziger

Rondom de Schrift:
• Uitleg en verkondiging
• Lezen Genesis 28: 10-22
• Uitleg en verkondiging
Zingen: op melodie van NLB 362 ‘Wanneer in mijn leven de herfst begint’

Wanneer in mijn leven de herfst begint
de nacht, waarin herinneringen sterven
Ik niet herken de namen en de stem
van lieve mensen die dicht om mij heen staan
O goede God, blijf Gij ons toch nabij
kom in de droom ons bange hart verblijden
Zie, Ik ben met jou, Ik ga met je mee
ook wanneer alle woorden je ontbreken
de wereld onbegrijpelijker wordt
en je afhankelijk bent van de ander
Pak maar Mijn hand, Ik laat je niet alleen
Ik zal jouw leven met liefde omgeven

• Schriftlezing NT: Openbaringen 21: 3-4
• Gedicht ‘Handen’ – Marinus van den Berg

Zingen: Psalm 139: 1, 2 ‘Heer, die mij ziet zoals ik ben’

Gebeden – stil gebed – Onze Vader

Collecten, ondertussen zien we foto’s uit Mechelen

Kinderen komen terug

Slotlied: op de melodie van Psalm 150 ‘Love God wie adem heeft’

Love God wie adem heeft
hoe je ook op aarde leeft:
vol vertrouwen in zijn macht
of in twijfel aan zijn kracht
van zijn goedheid en zijn liefde.
Zing bij hoog en laag tot Hem
want Hij hoort naar elke stem:
juichend en vanuit de diepte.
Zo verzwijg voor Hem dan niet
wat aan vreugde u geschiedt
maar ook al uw zorg en pijn
en uw moeite om in Zijn
alvermogen te geloven.
God, oneindig groter dan
ons verstand bevatten kan
hemelhoog is Hij te loven.

Zegen – met 3x gezongen "Amen"


De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet namens ons allen bezorgd bij:
Dhr. J. Slijkhuis en Dhr. G. Drent

 

Kunst in De Hofstad (KidH)
Nieuwe expositie
Als werkgroep Kunst in De Hofstad zijn we erg blij dat we tot 14 oktober een aantal schilderijen hebben mogen lenen van ons gemeentelid Fenna Wagenaar (055 5416919) Fenna is een verdienstelijk schilder van diverse schilderijen met een heel eigen stijl. ze heeft werken voor jong en oud! De schilderijen hangen in de omloop op de eerste verdieping en in het trappenhuis van ons kerkgebouw en zijn na afloop van de ochtenddiensten te bezichtigen. Een aantal schilderijen is te koop.
Nog een expositie
Toen we deze expositie begonnen dacht Fenna te veel ruimte te hebben,daarom hebben we die ruimte we op-gevuld met een zestal schilderijen van Marjolein Zijlstra. Marjolein is ook een lid van onze wijkgemeente. Marjo-lein heeft veel talenten, o.a. schildert ze, speelt ze op de dwarsfluit, is ook lid van KidH enz. Haar schilderijen hangen bij de kantoor van het kerk. bureau en de predikantenkamer.