De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de dienst op zondag 9 oktober 2016 om 10.00 uur in De Hofstad.
 
Voorgangers: ds. Albert Roodenburg en ds. Gerdina Loeve      Organist: dhr. Marc Woning
 
Orgelspel
Welkomstwoord en mededelingen
 
Stil gebed
Aanvangslied (staande): Psalm 121: 1 en 4 “Ik sla mijn ogen op en zie” (NLB)
Bemoediging en groet
 
Zingen: Lied 218: 1, 2 en 3 “Samen in de naam van Jezus” (Evangelische Liedbundel)
Gebed
 
Woorden van genade en leven
 
Zingen: Lied 885: 1 en 2 en het refrein “Groot is uw trouw, o Heer” (NLB)
 
Gebed om de opening van het Woord
 
De kinderen komen naar voren en gaan na het zingen van het Lied 8b “Zie de zon, zie de maan” (NLB) naar de KND.
 
Schriftlezing: Genesis 32: 23 - 33 (uit de NBV)
 
Zingen: Lied 418: 1 en 2 “God, schenk ons de kracht” (NLB)
 
Verkondiging
 
Zingen: Lied 913: 1, 3 en 4 “Wat de toekomst brengen moge” (NLB)
 
Afscheid aftredende ambtsdragers
Zingen: Lied 970: 1, 3 en 5 “Vlammen zijn er vele” (NLB)
 
Bevestiging en herbevestiging ambtsdragers
Vraag aan de gemeente (staand):
          Gemeente van De Hofstad, nu deze zuster en broeders bevestigd en herbevestigd zijn in hun ambt,
          belooft u hen te aanvaarden, hen te omringen met uw medeleven, hen te dragen in uw gebeden
          en met hen mee te werken in de dienst aan onze Heer ?
Antwoord gemeente: Ja.
Zingen (staande): Lied 111: 1 en 2 uit de bundel “Tussentijds” (Melodie van Lied 972 NLB)
 
1. Kom uit de hemel tot ons neer, vervul ons met Uw Geest, o Heer,
    Gij, die Uw kinderen bevrijdt, om U te dienen, wereldwijd.
 
2. Bewaar hen, die hier voor U staan, dat zij hun weg met vreugde gaan;
    geef aan Uw engelen bevel, hun trouw te zijn als metgezel.
 
Wij gedenken
 
Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader
 
Aankondiging collecte en inzameling van de gaven (De kinderen komen terug van de Kindernevendienst)
 
Slotlied (staande): Lied 416: 1, 2, 3 en 4 “Ga met God en Hij zal met je zijn” (NLB)
Heenzending en zegen
Zingen: “Amen” (3x)
 
Orgelspel
 

 
De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij:
Mevr. van der Hoop en bij mevr. Tamboer.
 
Gemeenteavond
Op woensdag 12 oktober wordt er een gemeenteavond gehouden. Aanvang 19.30 uur, vanaf 19.15 uur staat de koffie en thee klaar.
 
Emmaus wandeling, zondag 16 oktober na de kerkdienst.
Deel je leven tijdens een wandeling. Dat past uitstekend onder het jaarthema van de Hofstad.
Zoals de Emmausgangers uit het verhaal wandelen we samen op.
Reken op een wandeling van ruim anderhalf uur. Vertrekpunt is het nieuwe huis van Henk en Sientje de Boer, vlak bij "Ugchelens Belang.
Na de dienst fietsen we daar naar toe. Ergens zullen we een kopje koffie drinken voor vertrek. Neem een lunchpakketje mee, Henk en Sientje verzorgen een ongetwijfeld lekker kopje soep na de wandeling.
Aanmelden kan bij ondergetekende of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Met vriendelijke groet, namens mede organisatoren Inge Wouters
 
Voedselbank
Het product voor de maand oktober is jam. U kunt de potten zondags in de krat en doordeweeks op de tafel of de balie in de hal kwijt.
Het is fijn dat steeds meer kerken aansluiten: na De Drie Ranken, De Hofstad en de Wilhelminakerk gaan in de loop van de maand oktober de vernieuwde Julianakerk en de Onze Lieve Vrouwekerk ook aansluiten.
Namens de Voedselbank hartelijk dank! De diaconie
 
Bloembollenactie t.b.v. MCA Moldavië
Mocht u het vorige week nog gemist hebben: de ZWO commissie organiseert deze maand een bloembollenactie t.b.v. het project MCA Moldavië (dus niet voor de jongerenreis). In de hal vindt u folders en formulieren. De formulieren kunt u direct inleveren, maar u kunt ze ook mee naar huis nemen. Uiterlijke inleverdatum is zondag 23 oktober. Er staat een doos in de hal. 
 
Samen eten
De herfst is weer begonnen!  op 30 oktober gaan we samen “herfst” eten om 17 uur in de Hofstad. U kunt koken en aanschuiven, of alleen komen eten. U kunt zich weer opgeven via de lijsten in de hal (vanaf zondag 2 oktober) of mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bellen naar Janneke Blaauw: 055-5413558
Ook tijdens het eten kunnen we  bezig zijn met ons jaarthema: deel je leven.
Een hartelijke groet, team activiteiten van het pastoraat!