De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de Eredienst op zondag 16 oktober 2016 om 10.00 uur in De Hofstad
 
Voorganger: ds. G. Loeve Thema: Israël                                                                                        
 
De cantorij zingt:
• ‘Liefde tot U, o God’
• ‘O wat een dag’
 
Welkom
Moment van stilte waarin we ons voorbereiden op de dienst
(gemeente gaat staan)
 
Intochtslied: Levensliederen Psalm 25: 2, 8  "Doe, mij HEER, uw wegen kennen" (melodie NLB psalm 25)
 
2. Doe mij, HEER, uw wegen kennen
laat mij al uw paden gaan
En leer mij steeds meer te wennen
aan uw waarheid, wijs die aan
Fleur me op, U bent de God
die mij zeker komt bevrijden
Heel de dag lang wacht ik tot
U mij redt uit al mijn lijden
8. Vlakbij U ben ik pas veilig
laat mij niet te schande staan
Want oprechtheid is mij heilig
echtheid sla ik heel hoog aan
Zo wacht ik op U – kom snel
Kom vandaag, wacht niet tot morgen
God, verlos uw Israël
maak een eind aan al zijn zorgen
 
Bemoediging
 v: Onze hulp is in de naam van de Heer
 a: Die hemel en aarde gemaakt heeft
 v: Die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat wat Zijn hand begon
 
Groet
 
Gebed
 
Lied: NLB 421 (1x cantorij, 2x allen)  "Vrede voor jou"
 
Gebed om de Heilige Geest
 
Gesprekje met de kinderen
 
 
Zingen: tekst uit NLB 802:1c, 2a, 3c, 4a (andere melodie)  "Door de wereld gaat een woord"
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 
Lezing uit de Tenach, gezongen door de cantorij: Psalm 116 ‘God heb ik lief’
 
Lezing uit de Torah: Genesis 37: 12-28 (NBG ’51)
 
Uitleg en verkondiging
 
Lied : JdH 19: 1c, 2a, 3a  "‘k Ben reizend naar die stad"
 
Gebeden – stil gebed – Onze Vader
 
Collecten
Kinderen komen terug
 
Slotlied: De stad met paarlen poorten 1c, 2a, 3c, 4a
 
Zegen – met 3x gezongen "Amen"
 

 
De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar:
Mevr. I. Hazeleger en mevr. R. Burgwal.
 
Hoe zie U/jij De Hofstad?
Vanaf 30 oktober willen we met u en zoveel mogelijk mensen in gesprek  over uw ideeën over ge-meente-zijn en het reilen en zeilen binnen De Hofstad.
We doen dit achterin de kerk, onder de paraplu van de toekomst, de regenboog aan de hand van vragen opgesteld n.a.v. het  Beleidsplan 2016-2020, dat ook op tafel ligt.
De vragen zijn een leidraad, handvat voor een  spontaan, informeel  gesprek.
Als u wilt kunt u de vragen ook thuis alvast beantwoorden en/of downloaden en later het gesprek aangaan of alleen het vragenformulier invullen.
Gesprekspartners namens de commissie toekomstperspectief: Janneke Blauw, Alice Francke, Henk van Giessel, Margreet Heij, Elly Kelderman, Marja Muijs, Ruud Muijs, Marc Woning, Inge Wouters 
 
(Papieren) Zondagsbrief niet meer voor alle kerkgangers beschikbaar
Op de gemeenteavond werd aangegeven dat niet iedereen de eerdere berichtgeving over de gewijzigde ver-schijning zondagsbrief heeft bereikt, daarom hierbij het bericht.
De bemensing voor een flink aantal activiteiten binnen De Hofstad is erg krap geworden, zo ook bij de “makers” van de Zondagsbrief. Aangezien deze informatie op de schermen in de kerk wordt gepresenteerd, ook op de website te zien is en in 2-wekelijks digitale Nieuwsbrief te lezen is, hebben we gemeend de papieren Zondagsbrief nog maar in en beperkte oplage beschikbaar te stellen. Deze is met name bedoeld voor hen die thuis geen internet hebben. U kunt bij binnenkomst voor de dienst aan de Welkomstdienst vragen om een Zondagsbrief!
Om de week ligt ook een papieren afdruk van de laatste Nieuwsbrief voor u klaar.
Wilt u de Zondagsbrief of de Nieuwsbrief eerder ontvangen, vraag het aan familie, buren, bekende of gemeentelid die internet heeft of zij een afdruk voor u willen maken? Dat kan al vanaf vrijdag middag!
 

Fruitinzameling Dankdag
Het is al vele jaren een goede gewoonte in De Hofstad de zondag voor Dankdag voor Gewas en Arbeid fruit in te zamelen. Dat wil de diaconie ook dit jaar weer doen.
We kunnen en mogen dankbaar zijn als we steeds weer datgene krijgen dat zo belangrijk en nodig is voor ons dagelijks bestaan: eten, een dak boven ons hoofd, kleding en voor velen gelukkig werk. We mogen/moeten ons echter ook realiseren dat er helaas mensen zijn voor wie dit alles geen normale zaak is en niet de zegeningen kennen die wij zo ‘gewoon’ vinden.
Het fruit, bij voorkeur appels, sinaasappels, mandarijnen of pakjes sap (géén druiven, peren of bananen i.v.m. bederven) kunt u zondag 30 oktober voor de ochtenddienst deponeren in manden voor in de hal van de kerk. Een gift (om eventueel fruit bij te kopen) is ook zeer welkom.
Dit jaar willen we het ingezamelde fruit bezorgen bij Citypastoraat De Herberg en bij Interkerkelijke stichting Dak- en Thuislozen Zorg Menorah. Beide instanties verzorgen maaltijden voor en opvang van personen, die veelal op straat leven of anderszins een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
Mocht er nog fruit of geld over blijven, dan zullen we dat bestemmen voor de Voedselbank.
De drie genoemde instanties werken ook heel veel samen.
Wilt u ons helpen met dit stukje praktisch gemeente zijn?
De diaconie

 
Woonruimte gezocht
Onlangs deed de diaconie een oproep voor woonruimte voor een volwassene en twee kinderen. Er kwam één reactie, helaas bleek deze ruimte te klein.
Vandaar deze herhaalde oproep. Mocht u woonruimte beschikbaar hebben, of iets weten, graag een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
U kunt uiteraard ook één van de diakenen aanspreken.
 
Samen eten
De herfst is weer begonnen! Op 30 oktober gaan we samen “herfst” eten om 17 uur in de Hofstad. U kunt koken en aanschuiven, of alleen komen eten. U kunt zich weer opgeven via de lijsten in de hal (vanaf zondag 2 oktober) of mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bellen naar Janneke Blaauw: 055-5413558
Ook tijdens het eten kunnen we  bezig zijn met ons jaarthema: deel je leven.
Een hartelijke groet, team activiteiten van het pastoraat!
 
Kerkdienst in de Friese taal.
In de kapel te Hoog Soeren (Klinkenberg) wordt op zondag 23 oktober ’16 om 10 uur een kerkdienst in de Friese taal gehouden. Voorganger is ds. Riemer Roukema uit Zwolle.
Aan deze gemeenschappelijke kerkdienst, welke uitgaat van de Protestantse Gemeente Apeldoorn, zal ook weer mee werken Wop Kuipers uit Apeldoorn als organist.
De werkgroep voor Friese kerkdiensten te Apeldoorn.
 
Voedselbank
Het product voor de maand oktober is jam. U kunt de potten zondags in de krat en doordeweeks op de tafel of de balie in de hal kwijt. Het is fijn dat steeds meer kerken aansluiten: na De Drie Ranken, De Hofstad en de Wilhelminakerk gaan in de loop van de maand oktober de vernieuwde Julianakerk en de Onze Lieve Vrouwekerk ook aansluiten.
Namens de Voedselbank hartelijk dank!
De diaconie