De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de Eredienst op zondag 23 oktober 2016 om 10.00 uur in De Hofstad
V
oorganger: ds. G. Loeve

Welkom
 
Moment van stilte waarin we ons voorbereiden op de dienst
(gemeente gaat staan)
 
Intochtslied: Psalm 105: 7, 15  "Egyptes koning, die bespeurde"
 
Bemoediging
 v: Onze hulp is in de naam van de Heer
 a: Die hemel en aarde gemaakt heeft
 v: Die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat wat Zijn hand begon
Groet
 
Gebed
 
Kinderen komen naar voren
 
Aandacht voor pioniersplek en kinderclub De Sleutel, zegenwens en meegeven van het licht
 
Zingen: Hofstadbundel 84  "Ben je groot of ben je klein"
 
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 
Schriftlezing OT: Genesis 39: 1-23 (NBV)
 
Lied: Hofstadbundel 68: 1  "Leer mij uw weg, o Heer"  (= Johannes de Heer 330)
 
Schriftlezing NT: Handelingen 7: 8c-10 (NBG ’51)
 
Uitleg en verkondiging
 
Lied : Hofstadbundel 68: 4  "Wat ook dit leven brengt, Hij is nabij"
 
Gebeden
 
Collecte, de kinderen komen terug, binnendragen van brood en druiven, gereedmaken van de tafel
Ondertussen zingen we: NLB 365: 1, 4, 5, 6, 7 "Wij dragen onze gaven"
 
Tafelgebed
Tijdens delen van brood en wijn zingen we:
• NLB 385: 2, 3, 4  "Wij delen, wij delen gewoon het daaglijks brood"
• NLB 672: 4 t/m 7  "Gij liefdevuur van God"
 
Dankgebed
 
Slotlied: NLB 704: 1, 2  "Dank, dank nu allen God"
 
Zegen – met 3x gezongen "Amen"
 

 
De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar:
Mevr. M. van Ede en naar dhr. en mevr. Staal.
 
Geloven thuis
De werkgroep Speelruimte om te bouwen organiseert een thema-avond over geloofsopvoeding voor ouders van kinderen tot ongeveer 6 jaar. We gaan met elkaar in gesprek en geven elkaar ook de gelegenheid om ervaringen te delen. De thema-avond wordt gehouden op: donderdag  21 november a.s. van 20 tot 21.30 uur bij Jurrien Schadron en Janet Freriks, Argusvlinder 36. Het thema van deze avond is: rituelen en bidden.
Er zullen verschillende materialen aanwezig zijn als voorbeeld van wat je kunt gebruiken bij de geloofsopvoeding. Maar je mag ook zelf iets meenemen waar je enthousiast over bent of wat je geholpen heeft.
Graag vooraf aanmelden tot uiterlijk 12 november a.s. via het mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch: 055-5430759. Graag tot ziens op 21 november!
 
Vooraankondiging inleverdatum kerstnummer De Hofstedeling
Het lijkt nog wat vroeg, maar op meerdere fronten wordt er al gewerkt aan de periode rondom de kerst.
Ook wij als redactie zijn bezig en willen u, jou alvast attenderen op de inleverdatum voor de kopij van het kerstnummer.
Deze is t/m uiterlijk zondag 20 november. Graag sturen naar emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Alvast bedankt voor uw, jouw bijdrage.
De redactie
 
30 oktober 17 uur: samen eten in de Hofstad
Vanaf de startzondag zijn we bezig met het jaarthema: Deel je leven.  Juist tijdens een maaltijd is volop gelegenheid elkaar te ontmoeten en ook met dit thema bezig te zijn.  Graag nodigen we u uit om mee te komen eten. Opgeven kan op de lijst in de hal van de kerk (voor en na de dienst) of mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bellen naar Janneke Blaauw: 055-5413558. Wellicht vind u het ook leuk om voor een aantal mensen te koken? Graag! U kunt dit via dezelfde wegen aangeven.
We ontmoeten u graag aan tafel op 30 oktober!
Team activiteiten van de taakgroep pastoraat.
 
Fruitinzameling Dankdag
Het is al vele jaren een goede gewoonte in De Hofstad de zondag voor Dankdag voor Gewas en Arbeid fruit in te zamelen. Dat wil de diaconie ook dit jaar weer doen.
We kunnen en mogen dankbaar zijn als we steeds weer datgene krijgen dat zo
belangrijk en nodig is voor ons dagelijks bestaan: eten, een dak boven ons hoofd,
kleding en voor velen gelukkig werk. We mogen/moeten ons echter ook realiseren dat er helaas mensen zijn voor wie dit alles geen normale zaak is en niet de zegeningen kennen die wij zo ‘gewoon’ vinden. Het fruit, bij voorkeur appels, sinaasappels, mandarijnen of pakjes sap (géén druiven, peren of bananen i.v.m. bederven) kunt u zondag 30 oktober voor de ochtenddienst deponeren in manden voor in de hal van de kerk.
Een gift (om eventueel fruit bij te kopen) is ook zeer welkom.
Dit jaar willen we het ingezamelde fruit bezorgen bij Citypastoraat De Herberg en bij Interkerkelijke stichting Dak- en Thuislozen Zorg Menorah. Beide instanties verzorgen maaltijden voor en opvang van personen, die veelal op straat leven of anderszins een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
Mocht er nog fruit of geld over blijven, dan zullen we dat bestemmen voor de Voedselbank.
De drie genoemde instanties werken ook heel veel samen.
Wilt u ons helpen met dit stukje praktisch gemeente zijn?
De diaconie
 
Voedselbank
Het product voor de maand oktober voor de Voedselbank is jam.