De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie van de Eedienst op zondag 30 oktober 2016 on 10.00 uur in De Hofstad
 
Voorganger: ds. A.R. Roodenburg
 
 
Orgelspel
Welkomstwoord namens de kerkenraad
We bereiden ons in stilte voor op de dienst
 
Aanvangslied (staande): Psalm 46: 1 en 2 “God is een toevlucht te allen tijde” (NLB)
 
Bemoediging en groet
 
Zingen: Lied 723: 1 en 2 “Waar God de Heer zijn schreden zet” (NLB)
 
Gebed
 
Woorden van genade en leven
 
Zingen: Lied 722: 1, 2 en 3 “Uw stem, Heer, hebben wij gehoord” (NLB)
 
Gebed om de opening van het Woord
 
Aandacht voor de kinderen
 
We lezen een verhaal uit de TienerBijbel: “De dromen van de farao” (Genesis 41: 1 - 24)
 
Zingen: Lied 166b (!): 2, 3 en 4 “Met een slavenkaravaan moet hij naar Egypte gaan” (NLB)
 
Schriftlezing: Genesis 41: 25 - 36 (uit de NBV)
 
Verkondiging
 
Zingen: Gezang 304: 1 en 2 “God is getrouw, zijn plannen falen niet” (Liedboek voor de Kerken)
 
Wij gedenken: Willem Rinsema
 
Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader
 
Aankondiging collecte en inzameling van de gaven
(We blijven even zitten tot de kinderen terug zijn van de Kindernevendienst !)
 
Slotlied (staande): Lied 871: 1, 2, 3 en 4 “Jezus zal heersen waar de zon” (NLB)
 
Heenzending en zegen
 
Zingen (staande): “Amen” (3x)
 
Orgelspel
 


De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar:
Mevr. A. Karman em mevr. J. Jeulink.
 
Brei of knutsel een hart!
Kerk in Actie geeft met Kerst 2016 aandacht aan gehandicapte kinderen in Pakistan. In Pakistan is het krijgen van een kind met een verstandelijke beperking een schande. Ouders vinden het moeilijk hun weg hierin te vinden.
De partner organisatie van Kerk in Actie, NOAD (Netwerk van Organisaties voor Agrarische Ontwikkeling) werkt in Pakistan aan een menswaardiger bestaan voor deze kinderen. Ouders ervaren hoe hun kind opbloeit als het de juiste aandacht en zorg krijgt, weer lacht en misschien zelfs naar school kan gaan. Veel kinderen zijn ook lichamelijk beperkt. NOAD ondersteunt hen met fysiotherapie, medicijnen en medische controles.
Vorig jaar heeft Kerk in Actie gemeenteleden gevraagd engelen te maken voor kinderen in Moldavië, een aantal van u heeft daar ook aan mee gedaan.
Dit jaar is er een nieuwe actie, en wel voor gehandicapte kinderen in Pakistan. En nu willen we weer graag meedoen, maar dat kan niet zonder u!
We doen een beroep op uw creativiteit: u wordt namelijk gevraagd een hart te maken: een hart als teken van liefde voor de ander! Figuurzagen, breien, haken, naaien, alles is toegestaan! Een mooi idee om creatief mee aan de slag te gaan!
U kunt uw creaties (meerdere exemplaren mag) inleveren op zondag in de hal van de kerk; we zullen ze een poosje in De Hofstad tentoonstellen en rondom Kerst naar Kerk in Actie versturen; zij zorgen voor verspreiding in Pakistan.
We zijn benieuwd!
De diaconie
 
Voedselbank
In november wordt het product van de maand: rijst.
Zoals bekend kunt u uw bijdrage op zondag in de krat in de hal doen en doordeweeks op de tafel of de balie neerzetten.
Namens de cliënten van de Voedselbank weer hartelijk dank voor uw enthousiaste deelname in de afgelopen maand.
De diaconie
 
Dienst net Belangstellenden
Zoals wellicht bekend, wordt er iedere laatste zondagavond van de maand een Dienst met Belangstellenden belegd in de Grote Kerk. Het karakter is eenvoudig, waarbij liederen worden gezongen die bekend en gemakkelijk mee te zingen zijn.
Zondag 30 oktober gaat ds. P. van Duijvenboden voor.
Thema: "Genade Gods zo rijk en vrij"
Meewerkenden: organist: Wim Magré en Anke ter Riet, soliste.
Aanvang: 19.00 uur.
 
Geloven thuis
De werkgroep Speelruimte om te bouwen organiseert een thema-avond over geloofsopvoeding voor ouders van kinderen tot ongeveer 6 jaar. We gaan met elkaar in gesprek en geven elkaar ook de gelegenheid om ervaringen te delen. De thema-avond wordt gehouden op: donderdag  21 november a.s. van 20 tot 21.30 uur bij Jurrien Schadron en Janet Freriks, Argusvlinder 36. Het thema van deze avond is: rituelen en bidden.
Er zullen verschillende materialen aanwezig zijn als voorbeeld van wat je kunt gebruiken bij de geloofsopvoeding. Maar je mag ook zelf iets meenemen waar je enthousiast over bent of wat je geholpen heeft.
Graag vooraf aanmelden tot uiterlijk 12 november a.s. via het mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch: 055-5430759.
Graag tot ziens op 21 november