De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie van de Dankdienst voor Gewas en Arbeid op 2 november 2016 om 19.30 uur in De Hofstad

 

Voorganger: ds. A.R. Roodenburg

 

Orgelspel

 

Welkomstwoord namens de kerkenraad

 

Stil gebed

 

Aanvangslied (staande): Psalm 67: 1 en 3 “God zij ons gunstig en genadig” (NLB)

 

Bemoediging en groet

 

Zingen: Lied 32: 1, 2, 3 en 4 “Dit is een tijd van kleurenpracht” (Zingenderwijs)

                                    (melodie van Gezang 168 uit het Liedboek voor de Kerken)

 

1. Dit is een tijd van kleurenpracht
nu na de zomer ’t najaar wacht.
Al wat er groeide in de tijd,
heeft God tot nieuwe oogst bereid.
2. Nu komt de herfst, verstilt het al,
maar vruchten zijn er zonder tal.
Zo geeft U ons in overvloed
Uw liefde die ons leven doet.

3. Mogen wij rijk, gezegend zijn
door al Gods gaven groot en klein.
Leven wij zo met dankbaarheid,
de weg die naar de vrede leidt.

4. Veelkleurig is de liefde Gods,
zo stoer en stevig als een rots.
Om op te bouwen ons bestaan
raakt U ons met uw liefde aan!
 

Gebed

 

Eerste Schriftlezing: Exodus 16: 1 - 20 (uit de NBV)

 

Zingen: Lied 687: 1 en 3 “Wij leven van de wind” (NLB)

 

Tweede Schriftlezing: Johannes 6: 1 - 15 (uit de NBV)

 

Zingen: Lied 653: 1, 2 en 7 “U kennen, uit en tot U leven” (NLB)

 

Verkondiging

 

Stilte

 

Meditatief orgelspel

 

Zingen (staande): Lied “God de Heere is almachtig”: 1, 2 en 3 (melodie van Lied 705 NLB)

 

1. God de Heere is almachtig, kijk, wat Hij geschapen heeft.
Alles wat Hij maakt, is prachtig en Hij zorgt voor al wat leeft.
Dank de Schepper, dank de Schepper, Die dit alles aan ons geeft.
 
2. Al het voedsel dat wij eten, geeft God ons met gulle hand.
En Hij geeft ook, niet vergeten, zaad voor elke nieuwe plant.
Dank de Schepper, dank de Schepper, Hij houdt alles steeds in stand.
 
3. God zorgt voor ons, alle dagen. Hij geeft ons zelfs overvloed.
Heer, vergeef ons als wij klagen bij de minste tegenspoed.
Dank de Schepper, dank de Schepper, wij getuigen: God is goed!

 

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

 

Aankondiging collecte en inzameling van de gaven

 

Slotlied (staande): Lied 263: 1, 2 en 3 “Wees Gij mijn toevlucht” (NLB)

 

Heenzending en zegen

 

Zingen: “Amen” (3x)

 

Orgelspel