De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de Eredienst op zondag 6 november om 10.00 uur in De Hofstad
 
Voorganger: ds. A.R. Roodenburg
 
Orgelspel
Welkomstwoord namens de kerkenraad
We bereiden ons in stilte voor op de dienst
 
Aanvangslied (staande): Psalm 98: 1 en 3 “Zing een nieuw lied voor God de Here” (NLB)
 
Bemoediging en groet
 
Zingen: Lied 280: 1, 4 en 5 “De vreugde voert ons naar dit huis” (NLB)
 
Gebed
 
Woorden van genade en leven: Filippenzen 2: 1 - 5 (uit de NBV)
 
Zingen: Lied 974: 1 en 2 “Maak ons uw liefde, God, tot opmaat” (NLB)
 
Gebed om de opening van het Woord
 
De kinderen komen naar voren en gaan na het zingen van het lied “God de Heere is de Schepper”
                   (melodie: Lied 92 Hofstadbundel “Jezus is de goede Herder”) naar de Kindernevendienst.
 
Eerste Schriftlezing: Genesis 41: 37 - 46 (uit de NBV)
 
Zingen: Lied 166b: 4 en 5 “Farao hoog op zijn troon” (NLB)
 
Tweede Schriftlezing: Filippenzen 2: 5 - 11 (uit de NBV)
 
Verkondiging
 
Zingen (staande): Lied 340b: “Ik geloof in God de Vader” (NLB)
 
Wij gedenken: Jannie Olthof - van der Kolk
 
Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader
 
Aankondiging collecte en inzameling van de gaven

(We blijven even zitten tot de kinderen terug zijn van de Kindernevendienst !)
 
Slotlied (staande): Lied “God de Heere is almachtig”: 1, 2 en 3 (melodie van Lied 705 NLB)
 
Heenzending en zegen
 
Zingen (staande): “Amen” (3x)
 
Orgelspel
 

Liturgie voor de zangdienst op zondag  6 november 2016 om 19.00 uur in “De Hofstad”
 
Medewerkenden:  voorganger : drs.Kees Bulens, Organist:  Bert Riphagen,  Koster:  Kees Vaartjes.
Koor:  Chr. Gemengd Koor `De Zeeklank” uit Vollenhove  o.l.v. Johan Bredewout, 
 
VOOR AANVANG VAN DE DIENST
Samenzang:   Lied:  Twinkelend schitterlicht
 
Koor: "WEES STIL VOOR HET AANGEZICHT VAN GOD"
 
Woord van welkom
De gemeente bereidt zich, in stilte, voor op de dienst.
Samenzang : Psalm 66: 1 en 3 (NLB)
  
Bemoediging en groet
koor: "LORD ISTRETCH MY HANDS TO YOU"
Gebed
Koor: "ONDERWEG"
Samenzang: Lied 218: 1, 2 en 3 (Evangl.liedb.)
 
Schriftlezing: Johannes 9: 1 – 17
Korte overweging
Samenzang: Lied 382: 1 en 3 (Evangl.liedbdl.)
 
Koor: "OP U ALLEEN"
Samenzang: Lied 488 (Opwekking)
.
Koor: "TIENDUIZEND REDENEN"
Gebeden
Koor: "U PRIJZEN OM UW TROUW"
 
Inzameling van de gaven tijdens orgelspel. De collecte tijdens de dienst zijn bestemd voor de diakonie en kerk.
De collecte bij de uitgang is bestemd voor de voortzetting van de zangdiensten.
Tijdens collecte orgelimprovisatie, aansluitend samenzang: Als ik Uw schepping zie.
 
Koor: "NOOIT ALLEEN"
 
Samenzang: Lied 244: 1 en 4 (Uit Zingende Gezegend)
 
Zegen,  3x Amen
 
De volgende zangdienst zal gehouden worden op zondag 4 december 2016
- koor         :  Chr.Mannenkoor “Looft den Heere” uit Vaassen o.l.v. Freddy Veldkamp
- organist   :  Bert Riphagen, - voorganger: ds.Bert Faassen,  Koster: Wouter Visscher
 

 
De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij:
Mevr. H.J. Roerdink en mevr. M. de Zeeuw.
 
Fruitactie Dankdag
Hartelijk dank voor uw bijdrage aan de fruitactie. Naast sinaasappels, mandarijnen, appels, pakjes drinken, blikjes en nog wat ander fruit, is een bedrag van € 128,-- geschonken. De Stichting Dak- en Thuislozenzorg, De Herberg en De Voedselbank zijn er blij mee!
 
Voedselbank
Het product van de maand november is: rijst.
 
Kerstmarkt
Op 19 november a.s. houden we onze jaarlijkse kerstmarkt en nodigen alle Hofstedelingen graag ui t om onze markt te bezoeken. Ook dit jaar hebben we weer een fiets van de rijwielzaak Blok ontvangen voor de verloting. Mevr. Blok staat er weer met de schitterende kerst-nieuwjaarskaarten. Dit jaar gaan we ook sjoelen en we verkopen naast worsten oliebollen ook alcoholvrije glühwein. De kleding ,boeken en kerstartikelen vindt u in de zalen. De bekende kraam van de wereldwinkel vindt u weer n de hal.
Maak er met zijn allen weer een feest van en tot ziens op 19 november
Namens de bazaarcommissie,
Piet Braad voorzitter en Johan Nieuwland secretaris
 
Inleveren kopij Hofstadmedia
Helaas komt het de laatste tijd steeds vaker voor dat kopij veel later binnenkomt dan de afgesproken deadlines.
Vrijwilligers moeten zich dan soms in allerlei bochten wringen om plaatsing toch nog voor elkaar te krijgen.
Daarom de deadlines nog even op een rijtje:
 Mediateam    : uiterlijk woensdagavond tot 20.00 uur
 Zondagsbrief : uiterlijk donderdagavond tot 18.00 uur
 Nieuwsbrief   : uiterlijk vrijdagavond tot 18.00 uur (voor verschijning, verschijnt 1 x in de 2 weken)
 Perspectief    : uiterlijk vrijdagavond tot 18.00 uur (voor verschijning, verschijnt 1 x in de 2 weken)
Kopij die later wordt ingeleverd kan niet meer worden geplaatst (hoge uitzonderingen daar gelaten)
Bij deze het verzoek berichten voor het mediateam zo kort en bondig mogelijk te maken.
Uitgebreidere informatie kan geplaatst in Zondags- en/of Nieuwsbrief.
Alvast bedankt voor uw medewerking!
Taakgroep communicatie
 
Kerstnummer De Hofstedeling
Kopij kan t/m zondag 20 november ingeleverd worden.
Emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Uw, jouw bijdrage zien wij graag tegemoet.
De redactie