De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de Eredienst op zondag 13 november  om 10.00 uur in De Hofstad
 
Voorganger: ds. D. Luijmes
 
                       Thema:  Jezus volgen = herstel van alle relaties
 
Voorbereiding
 
Begroeting, door ouderling
 
Moment van stilte
 
Psalm: psalm 145: 1, 3 (NLB)  "O Heer mijn God / Genadig en barmhartig"
 
Stil gebed
 
Bemoediging en groet
 
Inleiding op de dienst
 
Verootmoediging

Lied: gezang 78 (LvdK): 1 en 2  "Laat m’ in U / Ik kan"  
 
Genadeverkondiging
 
Lied: Hofstadbundel pag. 30  "Heer God U loven wij" (Ambrosiaanse lofzang)
 
Woord
 
Gebed
 
Kinderen naar voren  en we zingen het  “Lichtlied”
 
1e lezing Filippenzen 3: 20 – 4: 1  + 4: 4 – 9
Lied: Zingende Gezegend 272: 1 t/m 4 (melodie "Er is een land")
 
2e lezing Lucas 14: 25 – 33
Lied: Zingende Gezegend 272: 5, 6  (melodie "Er is een land")
 
Verkondiging
 
Antwoord (muzikaal meditatief)
 
Lied: NLB 160a, (melodie "De aarde is vervuld")
 
Gebeden & gaven
 
Gebeden
 
Zingen: Onze Vader gezongen (nr.12 Hofstadbundel)
 
Inzameling
Kinderen komen terug
 
Slotlied: NLB 802 / Hofstadbundel pag 76 / EVL 263: 1, 2 en 5  "Door de wereld .."
 
zending en zegening
 
Zegen
Zingen (staande): “Amen” (3x)
 

De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij:
Mevr. H. Vrij en mevr. D. Smit
 
Kerstmarkt
Op 19 november a.s. houden we onze jaarlijkse kerstmarkt en nodigen alle Hofstedelingen graag ui t om onze markt te bezoeken. Ook dit jaar hebben we weer een fiets van de rijwielzaaf Blok ontvangen voor de verloting. Mevr. Blok staat er weer met de schitterende kerst-nieuwjaarskaarten. Dit jaar gaan we ook sjoelen en we verkopen naast worsten oliebollen ook alcoholvrije gluhwein. De kleding ,boeken en kerstartikelen vindt u in de zalen. De bekende kraam van de wereldwinkel vindt u weer n de hal.
Maak er met zijn allen weer een feest van en tot ziens op 19 november.
Namens de bazaarcommissie, Piet Braad voorzitter en Johan Nieuwland secretaris
 
Zingen en muziek maken op Kerstavond
Net als vorig jaar willen we ook dit jaar weer met een zang/muziekgroep meewerken aan de Kerstavondviering. Als u of jij graag zingt en/of een muziek instrument bespeelt, schroom dan niet om mee te doen. Meer informatie en/of aanmelden kan vandaag na de dienst bij Marri Brouwer in de hal van de kerk.
Het repeteren begint deze week al dus hoe sneller opgeven des te beter.
Mailen naar Marri kan ook: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
U of jij doet toch ook mee?
 De voorbereidingscommissie
 
BROODJE  MET ………..
Op zondag 27 november is het zover, dan hebben we in De Hofstad een Broodje Met ….
Na de dienst (en de koffie!) hebben we in één van de zalen een lunch.
De bedoeling is dat u/ jij zelf een broodje meeneemt, wij zorgen voor een lekkere soep en iets te drinken. Tijdens deze lunch gaan we met elkaar in gesprek.
Verdere informatie over het onderwerp volgt.
Noteert u de datum vast in uw agenda?
Met vriendelijke groet, team activiteiten taakgroep pastoraat.
 
Toekomst, Talenten en Tijd,
Deze drie elementen zijn belangrijk voor de komende tijd in uw gemeente de Hofstad. Hoe gaan we de Toekomst tegemoet, welke Talenten kunnen we met elkaar benutten en wie heeft Tijd (meer of minder) om met zijn of haar Talenten te wapperen binnen alles wat in en rond de gemeente en in en om het gebouw van de Hofstad valt te doen en te organiseren.
We merken meer dan ooit dat het nodig is om er met z’n allen de schouders onder te zetten. Meer en meer wordt er bv een beroep op de kerk gedaan vanuit minder draagkrachtigen (dit was ook op het journaal te zien). Dit is bv werk dat vanuit o.a. de taakgroep diaconie wordt gedaan.
Meer en meer merken we dat er minder jeugd is in de Hofstad. Wat vinden we het belangrijk om de jeugd die er is welkom te heten en met hen te zoeken naar hoe ze zich thuis kunnen voelen in de Hofstad. Daarvoor zoeken we mensen die graag met de jeugd optrekken in bv de jeugdkerk, de oppas, de kindernevendienst, de basiscatechese, de catechisatie en de Hofkids. Enorm belangrijk en leuk werk! Wie wil hierin samen met anderen optrekken en de jeugd een toekomst geven binnen onze gemeenschap?
We merken nog veel meer, maar dan wordt dit stuk tekst te lang!  Er is veel te doen.
Meer en meer horen we ook om ons heen dat het ook energie geeft om samen te organiseren, samen te doen, samen bezig te zijn met werk voor God en mensen.  Wilt u ook helpen?
Als commissie werving kunnen we onmogelijk iedereen persoonlijk benaderen. Ook weten we niet altijd welke talenten iemand heeft. Wilt u eens bij u zelf nagaan of u voor de Toekomst van de Hofstad Talenten en Tijd heeft? Zo ja, zou u dit dan willen aangeven bij de commissie werving?
Gert Buitenhuis (055 – 5417616), Sientje de Boer (055-5415844), Ad Heij (055-5334390), Ton van Mourik (055-5340567) en Janneke Blaauw (055-5413558)  We zullen u graag te woord staan!
De commissie Werving
 
Gespreksvragen
Gedurende in ieder geval 7 weken willen we met zoveel mogelijk mensen van De Hofstad in gesprek gaan.
Als leidraad voor een informeel gesprek hebben we vragen opgesteld n.a.v. het Beleidsplan 2016-2020. Het is beslist niet de bedoeling om álle vragen te beantwoorden, t gaat er enkel om te horen wat u/jij belangrijk vindt.
Op de (camping)tafel achter in de kerk en op de website vindt u de vragenlijst, die kunt u zelf printen, invullen en in de doos op die (camping)tafel stoppen. Ook kunt de vragenlijst op de website downloaden, invullen en mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Gesprekspartners namens de commissie Toekomstperspectief :  Janneke Blauw, Alice Francke, Henk van Giessel, Margreet Heij, Elly Kelderman, Marja Muijs, Ruud Muijs, Marc Woning, Inge Wouters. Hartelijk bedankt  
 
Brei of knutsel een hart!
Kerk in Actie geeft met Kerst 2016 aandacht aan gehandicapte kinderen in Pakistan. In Pakistan is het krijgen van een kind met een verstandelijke beperking een schande. Ouders vinden het moeilijk hun weg hierin te vinden.
De partner organisatie van Kerk in Actie, NOAD (Netwerk van Organisaties voor Agrarische Ontwikkeling) werkt in Pakistan aan een menswaardiger bestaan voor deze kinderen. Ouders ervaren hoe hun kind opbloeit als het de juiste aandacht en zorg krijgt, weer lacht en misschien zelfs naar school kan gaan. Veel kinderen zijn ook lichamelijk beperkt. NOAD ondersteunt hen met fysiotherapie, medicijnen en medische controles.
Vorig jaar heeft Kerk in Actie gemeenteleden gevraagd engelen te maken voor kinderen in Moldavië, een aantal van u heeft daar ook aan mee gedaan.
Dit jaar is er een nieuwe actie, en wel voor gehandicapte kinderen in Pakistan. En nu willen we weer graag meedoen, maar dat kan niet zonder u!
We doen een beroep op uw creativiteit: u wordt namelijk gevraagd een hart te maken: een hart als teken van liefde voor de ander! Figuurzagen, breien, haken, naaien, alles is toegestaan! Een mooi idee om creatief mee aan de slag te gaan!
U kunt uw creaties (meerdere exemplaren mag) inleveren op zondag in de hal van de kerk; we zullen ze een poosje in De Hofstad tentoonstellen en rondom Kerst naar Kerk in Actie versturen; zij zorgen voor verspreiding in Pakistan.
We zijn benieuwd!
De diaconie