De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de dienst van gedenken op zondag 20 november 2016 om 10.00 uur in De Hofstad
 
De laatste zondag van het kerkelijk jaar
Voorgangers :
Organist        :
Koster           :
ds. Gerdina Loeve en ds. Albert Roodenburg
Wop Kuipers
Ruud Muijs

Orgelspel
Welkom en mededelingen
 
Voorbereiding
 
Stil gebed
 
Aanvangslied (staande): Psalm 91a: 1 en 3 (NLB): "Wie in de schaduw Gods mag wonen"
 
Bemoediging en Groet
 
Zingen: Lied 598 (3x)  (NLB)
 
Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,
vuur dat nooit meer dooft.
 
Gebed
Woorden van genade en leven
 
Zingen: Lied 513: 1, 2, 3 en 4: "God heeft het eerste woord"
 
Dienst van het Woord
 
Gebed om de Heilige Geest
 
Aandacht voor de kinderen
 
We zingen het Lichtlied
 
Schriftlezing: Genesis 50 22-26 (uit de NBV)
 
Zingen: Lied 313: 1 en 5: "Een rijke schat van wijsheid"
 
Verkondiging
 
Zingen: Lied 413: 1, 2 en 3: "Grote God, wij loven U"
 
Dienst van gedenken
 
Gedicht
 
Wij gedenken onze overleden broeders en zusters uit De Hofstad
door het noemen van hun namen en het aansteken van kaarsen.
Tijdens het aansteken van de kaarsen zingt Tieneke Berkhof telkens een couplet van het lied: ‘Ik zal er zijn’ (Sela)
 
Nadat alle kaarsen zijn aangestoken zingen we het lied:  ‘Ik zal er zijn’
 
Dienst van gebeden en gaven
 
Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader
 
Inzameling van de gaven
 
Wegzending en zegen
 
Slotlied (staande): Lied 416: 1, 2, 3 en 4: "Ga met God en Hij zal met je zijn"
 
Zegen
Zingen: “Amen” (3x)
Orgelspel
 
Na de dienst bent u en zijn jullie van harte welkom om te blijven voor koffie / thee / limonade en elkaar te ontmoeten en te spreken.
 

 
Kerstnummer De Hofstedeling
Vandaag zondag 20 november is de laatste dag dat de kopij nog ingeleverd kan worden.
Kopij kan gestuurd worden naar emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Uw, jouw bijdrage zien wij graag tegemoet.
De redactie
 
Bevestiging ambtsdragers
Zoals u al is medegedeeld, zijn er 2 vacatures binnen de kerkenraad vervuld.
De kerkenraad is verheugd, dat in de dienst van zondag 27 november a.s. zullen worden bevestigd:
de heer Ad Heij in het ambt van ouderling kerkrentmeester en de heer Durk Boelens in het ambt van ouderling/voorzitter kerkenraad.
 
Oliebollenactie ZAG
Ook dit jaar (alweer voor de 24e keer) gaat de ZondagAvondGespreksgroep eind december weer oliebollen bakken voor een goed doel.
Het is ondertussen wel een traditie geworden en we hebben op deze manier al een groot aantal goede doelen kunnen ondersteunen. En zoals altijd hebben we ook dit jaar weer een aansprekend goed doel gevonden waarvan we zeker weten dat de opbrengst van onze actie erg welkom zal zijn. Het gaat om de Moldavië actie die het afgelopen jaar is gestart en ook komend jaar nog door loopt. Een groep jongeren uit De Hofstad zal komende zomer Moldavië bezoeken.
Nieuw is dat we niet meer bij Jan Cees en Inge Wouters aan de Hezeweg 10 bakken maar bij De Hofstad !
We danken Jan Cees en Inge Wouters hartelijk voor al die jaren dat ze hun huis en garage beschikbaar hebben gesteld !
Binnenkort krijgt u meer praktische informatie geven over de wijze van bestellen, prijzen e.d. Wat wij nu vooral nog willen zeggen is dat wij (en de Moldavië actie) ook dit jaar weer op u rekenen, want het succes van de oliebollenactie is natuurlijk afhankelijk van het aantal bestellingen. U hoort nog van ons!
De ZAG-bakkers
 
Voedselbank
Het product van de maand november is rijst.