De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de Eredienst op zondag 27 november 2016 om 10.00 uur In De Hofstad

Voorganger: ds. A.R. Roodenburg

Orgelspel
Welkomstwoord en mededelingen
Stil gebed

Aanvangslied (staande): Psalm 25: 2 en 6 “Here, maak mij uwe wegen” (NLB)

Bemoediging en groet

We steken de Adventskaars aan

Zingen: Lied 601: 1 en 3 “Licht dat ons aanstoot in de morgen” (NLB)

Gebed om de opening van het Woord

De kinderen komen naar voren en gaan na het zingen van het projectlied naar de KND.

Eerste Schriftlezing: Jesaja 2: 1 - 5 (uit de NBV)

Zingen: Psalm 122: 1 “Hoe sprong mijn hart hoog op in mij” (NLB)

Tweede Schriftlezing: Mattheüs 24: 32 - 44 (uit de NBV)

Zingen: Lied 376: 1 en 2 “Abba, Vader” (Evangelische Liedbundel)

Verkondiging

Stilte

Zingen: Lied 771: 1 en 3 “Ik weet van een stad die komen zal” (NLB)

Bevestiging ambtsdragers

Vraag aan de gemeente (staand):
Gemeente van De Hofstad, nu deze broeders bevestigd zijn in hun ambt, belooft u hen te aanvaarden, hen te omringen met uw medeleven, hen te dragen in uw gebeden en met hen mee te werken in de dienst aan onze Heer ?
Antwoord gemeente: Ja.

Zingen (staande): Lied 363 “Dat ’s Heren zegen op u daal’” (NLB)

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed
Zingen: Lied 12 “Onze Vader (maak alles nieuw)” (Hofstadbundel)

Aankondiging collecte en inzameling van de gaven

Slotlied (staande): Lied 438: 1 en 2 “God lof! Nu is gekomen” (NLB)

Heenzending en zegen
Zingen: “Amen” (3x)
OrgelspelDe bloemen worden vandaag met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij:
dhr. G.J. Kruiskamp en naar dhr. H. Olthof.

Broodje met …..
Vandaag: welkom voor koffie/ thee en limonade  na de dienst. Daarna is er een broodje met……… soep en in gesprek gaan over het jaarthema “Deel je leven”
Van harte welkom!

Bezorging kerkbloemen
Al vele jaren worden de kerkbloemen door een groepje gemeenteleden bezorgd bij andere gemeenteleden volgens een rooster. Met ingang van 27 november willen we hier een andere vorm aan geven. Gelijk bij het afkondigen van de namen aan het begin van de Eredienst, wordt aan de gemeente gevraagd wie de bloemen weg wil brengen. We denken dat op deze manier iedereen in de gelegenheid is om een bloemetje met een bezoekje aan een gemeentelid te brengen.
Wij hopen op uw medewerking.

Voedselbank
Het product voor de maand december wordt beschuit en/of knäckebröd. U kunt uw goede gaven kwijt op de bekende plaatsen, zondags in de krat en doordeweeks op de tafel/balie in de hal van de kerk. We hopen weer op een grote opbrengst.
Bij voorbaat hartelijk dank namens (alle klanten van) de voedselbank.

Gespreksvragen
Gedurende in ieder geval 7 weken willen we met zoveel mogelijk mensen van De Hofstad in gesprek gaan. Als leidraad voor een informeel gesprek hebben we vragen opgesteld n.a.v. het Beleidsplan 2016-2020. Het is beslist niet de bedoeling om álle vragen te beantwoorden, t gaat er enkel om te horen wat u/jij belangrijk vindt.
Op de (camping)tafel achter in de kerk en op de website vindt u de vragenlijst, die kunt u zelf printen, invullen en in de doos op die (camping)tafel stoppen. Ook kunt de vragenlijst op de website downloaden, invullen en mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Gesprekspartners namens de commissie Toekomstperspectief :  Janneke Blauw, Alice Francke, Henk van Giessel, Margreet Heij, Elly Kelderman, Marja Muijs, Ruud Muijs, Marc Woning, Inge Wouters. Hartelijk bedankt