De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie van de Eredienst op zondag 4 december om 10.00 uur in De Hofstad
 
Voorganger:  ds. B.J. Kruit
 
Orgelspel
 
Welkomstwoord en mededelingen
 
Stil gebed
Aanvangslied (staande): Psalm 80: 1 en 4
 
We steken de Adventskaars aan
 
Bemoediging en groet
 
Zingen: Lied 207: 1, 2  en 3
 
Gebed om opening van het Woord
De kinderen komen naar voren en gaan na het zingen van het projectlied naar de KND
 
Schriftlezing: Jesaja 11: 1-10
Zingen: Lied  741: 1
Schriftlezing: Marcus 1 : 1-10
Zingen: Lied 741: 2
 
Verkondiging
 
Zingen: Lied 941: 1, 2 , 3 en 4
 
Gebeden: dankgebed – voorbeden- stil gebed- Onze Vader
 
Collecten
 
Slotlied (staande): Lied 422 : 1,  2 en 3
 
Heenzending en zegen
 
Zingen: “Amen” 3X
 
Orgelspel
 

 
Liturgie voor de zangdienst op zondag  4 december 2016 om 19.00 uur in “De Hofstad”
 
Zingen in de Hofstad, Advent - Thema: De Koning komt er aan
 
Medewerkenden:
Voorganger
Organist
Koor
Piano
Solo
Koster
: ds. Bert Faassen
: Bert Riphagen
: Chr.Mannen Koor `Looft den Heere`.uit Vaassen  o.l.v. Freddy Veldkamp
: Wilco Veldkamp
: Tineke Berkhof
: Wouter Visscher
 
Zingen in de Hofstad, Advent - Thema: De Koning komt er aan
 
VOOR AANVANG VAN DE DIENST
Samenzang:  633: 1 en 5 (Joh.de Heer)
Koor:  NIEUW JERUZALEM
 
Woord van Welkom
De gemeente bereidt zich, in stilte, voor op de dienst.
Samenzang en koor: Psalm: 72: 1 koor,  3 allen,, 2 koor, 6 allen, 11 koor
 
Bemoediging en groet
 
Samenzang: Lied 202: 1, 3 en 7 (Zingende Gezegend A.F.Troost )
 
Gebed
Koor: DE LEVENSVORST

Samenzang: Gezang 476: 5
 
Schriftlezing: 1 Thessalonicenzen 5: 1 – 11 (NBV)
Samenzang: Gezang 296: 1, 2 en 3( LBVK)
 
Koor: WALK IN THE LIGHT
Samenzang: Gezang 443: 1, 2 en 3 (LBVK)
 
Koor en Solo: SANCTUS
 
Schriftlezinng: Filippenzen: 2: 5 – 11 (NBV)
 
Samenzang: Gezang 281: 1, 2, 3 en 4 (LBVK)
 
Koor en solo BEAUTIFUL SAVIOR
 
Gebeden
 
Koor: HEER WAT EEN VOORRECHT
 
Inzameling van de gaven tijdens orgelspel.
De collecte tijdens de dienst zijn bestemd voor de diakonie en kerk.
De collecte bij de uitgang is bestemd voor de voortzetting van de zangdiensten.
Tijdens collecte orgelimprovisatie, aansluitend samenzang: Heer U bent mij leven
 
Koor: WE ARE MARCHING
 
Samenzang: Gezang: 300: 1, 2 en 6 (LBVK)
 
De volgende zangdienst zal gehouden worden op zondag 8januari 2017. 
- koor “Nex Generations”  o.l.v. Andre Bijleveld
- organist: Bert Riphagen
- voorganger: ds.Bert Faassen
 


De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet van de gemeente bezorgd bij:
De fam. G. Jansen en dhr. A. Bronkhorst.

Oliebollenactie ZAG
Ook dit jaar (alweer voor de 24e keer) gaat de ZondagAvondGespreksgroep eind december weer oliebollen bakken voor een goed doel en wel de Moldavië actie die het afgelopen jaar is gestart en ook komend jaar nog door loopt.
Nieuw is dat we niet meer bij Jan Cees en Inge Wouters aan de Hezeweg 10 bakken maar bij De Hofstad!
We danken Jan Cees en Inge Wouters hartelijk voor al die jaren dat ze hun huis en garage beschikbaar hebben gesteld!
Na de dienst worden flyers uitgereikt over de wijze van bestellen, prijzen e.d.
We hopen dat wij (en de Moldavië actie) ook dit jaar weer op u rekenen, want het succes van de oliebollenactie is natuurlijk afhankelijk van het aantal bestellingen.
De ZAG-bakkers
 
Voedselbank
Het product voor de maand december wordt beschuit en/of knäckebröd. U kunt uw goede gaven kwijt op de bekende plaatsen, zondags in de krat en doordeweeks op de tafel/balie in de hal van de kerk. We hopen weer op een grote opbrengst.
Bij voorbaat hartelijk dank namens (alle klanten van) de Voedselbank.
 
Knutsel een hart
U kunt nog steeds een hart knutselen (breien, haken, naaien, figuurzagen etc) voor een kind in Pakistan.
In de hal van de kerk staat een doos waar u uw creatie in kunt doen.
 
Mededeling bazaarcommissie:
De inname van goederen voor de bazaar op de donderdagavonden stopt even met de feestdagen  Donderdag 15 december is de laatste inleveravond in 2016. Op donderdagavond 12 januari 2017 staan we weer voor u klaar.