De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie van de Eredienst op zondag 11 december om 10.00 uur in De Hofstad
 
Voorganger: ds. A.R. Roodenburg          Organist: dhr. B. Riphagen
 
Orgelspel
Welkomstwoord namens de kerkenraad
We bereiden ons in stilte voor op de dienst
 
Aanvangslied (staande): Psalm 85: 3 en 4 “Bij wie Hem vrezen is zijn heil geplant”
 
Bemoediging en groet
 
We steken de Adventskaarsen aan
 
Zingen: Lied 441: 1, 5 en 7 “Hoe zal ik U ontvangen” (NLB)
 
Gebed
 
De kinderen komen naar voren en gaan na het zingen van het Projectlied naar de KND.
 
Schriftlezing: Jesaja 35: 1 - 10  (uit de NBV)
 
Zingen: Lied 608: 1 “De steppe zal bloeien” (NLB)
 
Schriftlezing: Mattheüs 11: 2 - 11 (uit de NBV)
 
Zingen: Lied  439: 1 en 2 “Verwacht de komst des Heren” (NLB)
 
Schriftlezing: Jakobus 5: 7 - 10 (uit de NBV)
 
Verkondiging
 
Stilte
Meditatief orgelspel
 
Zingen: Lied 442: 1 en 2 “Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen” (NLB)
 
Wij gedenken: Maria Ida Wissink
 
Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader
 
Aankondiging collecte en inzameling van de gaven
(We blijven even zitten tot de kinderen terug zijn van de Kindernevendienst !)
 
Slotlied (staande): Lied 146a (!): 1 en 4 “Laat ons nu vrolijk zingen” (NLB)
 
Heenzending en zegen
 
Zingen: “Amen” (3x)
Orgelspel
 


De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet van de gemeente bezorgd bij: mevr. M. van Ginkel en bij dhr. H. Witteveen.
 
Vragenlijst
Denkt u svp. nog aan het invullen van de vragenlijst van de commissie Toekomstperspectief?
Het is belangrijk uw stem te laten horen, uw mening is van grote waarde voor ons allemaal!
Hebt u geen vragenlijst, u kunt deze vanaf de startpagina downloaden, invullen en mailen!
Alvast hartelijk dank,
namens de commissie toekomstperspectief De Hofstad, Alice Francke
 
Vanuit Team Activiteiten Pastoraat:
Hoe was het “Broodje met…”
Zondagmiddag 27 november: Broodje met…
Een voor ons verrassend groot aantal mensen ( 25 - 30) die mee wilden doen (we hadden een grotere zaal kunnen nemen, maar nu was het wel lekker knus). Via de beamer werd het schilderij van Chagall vertoond van de annunciatie (de aankondiging van de geboorte van Christus) . En we zijn met de volgende vragen bezig geweest:
• Wat zie je?
• Wat raakt je?
• Wat zegt ons dit voor ons huidige bestaan?
Onder het genot van een gedeelde lunch en een kopje groenten- of linzensoep hebben we fijn met elkaar van gedachten kunnen wisselen. Na de lunch hebben we nog met elkaar gekeken naar een prachtige compilatie van schilderijen over de annunciatie gekeken die Jan Cees Wouters voor ons had gemaakt. 
De volgende keer dat we “Broodje met …” organiseren hopen we u ook aan tafel te mogen ontmoeten. Mogelijk is de opzet dan weer anders, in ieder geval zijn we als gemeenteleden met elkaar aan tafel in gesprek. 
Filmavond
De filmavond die gepland stond op 16 december gaat nog even niet door. Het bleek voor ons nog wat meer tijd te kosten om zorgvuldig alle aspecten rond de licenties uit te zoeken. We houden u op de hoogte.
Voor de agenda
Op dit moment staan de volgende activiteiten gepland:
Wandeling: 26 maart in samenwerking met ZWO
-Fietstocht: 9 juli
-Samen eten:  Wintermaaltijd zondag 29 januari
Lentemaaltijd zondag 23 april
Zomermaaltijd zondag 30 juli 
Herfstmaaltijd Zondag 5 november
Mede teamleden gezocht:
wie houdt van organiseren en zou zijn/ haar talenten daarin willen gebruiken? Dan zij wij naar u/ jou op zoek! U/jij weet ons dan vast wel te vinden om dit aan te geven! Doen!