De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de kerstavondviering op 24 december 2016 om 19.30 uur in De Hofstad
 
samen met de Molukse gemeente GJPIN en Mudanthe
 
Voorganger
Organist
Koster
: ds. Albert Roodenburg
: Bert Riphagen
: Lies Veenendaal
 
Voor de dienst zingt de zanggroep: “Born in Bethlehem” en  “Een klein Kind”
 
Welkom
Moment van stilte waarin we ons voorbereiden op de dienst (gemeente gaat staan)
 
Intochtslied staande: NLB 477: 1, 2, 4  “Komt allen tezamen“
 
Bemoediging
                   Onze hulp is in de naam van de Heer
                    Die hemel en aarde gemaakt heeft
                    Die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat wat Zijn hand begon.
Groet
Gemeente gaat zitten
 
Aansteken van de adventskaarsen
 
Zanggroep zingt: “Kom vier dit feest met mij’’
 
aansluitend 2 maal het refrein in samenzang
 
Kom, vier het feest met mij,
kom, dans en zing want jij hoort erbij.
Deel de vreugde met arm en rijk,
dat Jezus voor ons is gekomen.
 
Samenzang: ELB 454: 1, 2, 3  “Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht“
 
Gebed
 
Kerstverhaal

Samenzang: NLB 483: 1, 2, 3 “Stille nacht, heilige nacht”
 
Schriftlezing: Lucas 2: 1-20  (uit de NBV)
 
Zanggroep zingt: “De eerste Noël”
 
Korte overdenking

Samenzang: NLB 476: “Nu zijt wellekome" (1 samenzang, 2 Molukse zanggroep, 3 samenzang)
1.
Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer
Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer
Kyriëleis
 
2.
S’lamat s’lamat datang , Yesus, Tuhanku!
Jauh dari sorga tinggi kunjungan Mu.                                                         
S’lamat datang Tuhanku, ke dalam dunia,
Damai yang Kau bawa tiada taranya.
Salam, Salam!
 
3.
Wijzen uit het Oosten, uit zo verren land
zij zochten onze Here met offerand.
Z'offerden ootmoediglijk mirr', wierook ende goud
t'ere van dat kinde, dat alle ding behoudt.
Kyriëleis
 
Gebeden
 
Collecte: tijdens de collecte het lied ‘’Vrolijk kerstfeest iedereen’’
 
Slotlied (staande): ELB 101   “Ere zij God”
 
Zegen
 
Na de dienst zingt de zanggroep: “ Jubel het uit”
 
Wij wensen u en jullie Gezegende Kerstdagen/ Selamat Hari Natal !