De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie van de Eredienst op 1e Kerstdag 2016 om 10.00 uur in De Hofstad 
 
Muzikale medewerking door Rijk Heusinkveld – trompet, Gerard Rijken Van Olst – panfluit,
                                             Bert Riphagen – orgel, Marjolein Zijlstra – dwarsfluit en het zanggroepje.
 
Voor de dienst zingen we:
• LdK gezang 146: 1 en 2  “Dit is de dag die God ons schenkt“
• Het eerste Noël: 1 t/m 3  “Het eerste Noël”
 
Het eerste Noël, door eng’len gemeld
was aan wakende herders in’t open veld.
Zij hielden de wacht in duistere nacht
toen de hemelse boodschap werd gebracht.
refrein:
 

refrein:
Noël, Noël, Noël, Noël. Looft den geboren Emmanuël!

 

Zij zagen omhoog de ster die bewoog
en die boven hen straald’ aan de hemelboog.
Hij heeft ons een macht van licht aangebracht
dat zal eindeloos schijnen dag en nacht.
refrein:
Laat harten en stem dan zingen voor Hem
voor de hemelse Koning van Bethelehem.
Die goddelijk goed Zijn schepping behoedt
en ons allen verloste door Zijn bloed.
refrein:

Welkom
Moment van stilte waarin we ons voorbereiden op de dienst
(gemeente gaat staan)
Intochtslied: NLB 506: 1z (zanggroepje) refrein allen, 2 z+v, refrein allen, 3 en 4 allen  “Wij trekken in een lange stoet”
 
Zanggroepje zingt: NLB 467c  “Een kind is ons geboren”
 
Bemoediging
 v: Onze hulp is in de naam van de Heer
 a: Die hemel en aarde gemaakt heeft
 v: Die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat wat Zijn hand begon
 
Zanggroepje zingt: NLB 467c “Een kind is ons geboren”
Groet
 
Allen zingen: NLB 467c  “Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven”
 
We steken de kaars van kerst aan
 
Zingen: NLB 473a: 2x z, 2x allen, 3x canon   “Er is een roos ontloken”
 
Gebed
 
Lied: Opwekking 523 : 1 t/m 3  “De sterre gaat stralen“
 
Aandacht voor het project van de kindernevendienst
Zingen: Projectlied  “Maak het mee – kerst”
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 
Schriftlezing OT: Jesaja 52: 7-10
 
Zingen: NLB 498: 1z, 3 en 5 allen  “Bethlehem, o uitverkoren stad”
 
Schriftlezing NT: Lucas 2: 1-20
 
Uitleg en verkondiging
 
Muzikaal intermezzo door orgel en panfluit
 
Lied : NLB 1014: 1z, 2 t/m 5 allen  “Geef vrede door van hand tot hand”
 
Gebeden – stil gebed – Onze Vader
 
Collecten (door diaken aangekondigd) muzikaal intermezzo door trompet en panfluit
Kinderen komen terug
 
Slotlied:  “Ere zij God“
 
Zegen – met 3x gezongen "Amen"