De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie van de Ouderjaarsdienst op zaterdag 31 december 2016 om 19.30 uur in De Hofstad
 
                               Thema: Stilstaan bij Oud (& Nieuw begin)
 
Voorganger: ds. G. Loeve Organist: dhr. B. Riphagen
 
Welkom
Moment van stilte waarin we ons voorbereiden op de dienst
(gemeente gaat staan)
 
Intochtslied: NLB psalm 90: 1, 2  “Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen”
 
Bemoediging
 v: Onze hulp is in de naam van de Heer
 a: Die hemel en aarde gemaakt heeft
 v: Die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat wat Zijn hand begon
 
Groet
 
Gebed 
 
Zingen: NLB 276: 1, 2, 3  “Zomaar een dak boven wat hoofden”
 
Aansteken van kaarsen, terwijl we herhaaldelijk zingen: NLB 415: 1  “Zegen ons Algoede”
 
Schriftlezing OT: Jesaja 51: 1-6
 
Lied: Psalm 67: 1  “God zij ons gunstig en genadig”
 
Schriftlezing NT: Lucas 12: 35-40
 
Woorden ter overweging
 
We luisteren naar ‘Von guten Mächten wunderbar geborgen’ door Siegfried Fietz

Gebeden – stil gebed – Onze Vader
 
Collecten (door diaken aangekondigd)
 
Slotlied: NLB 416: 1a, 2v, 3m, 4a  “Ga met God en Hij zal met je zijn”
 
Zegen – met 3x gezongen "Amen"