De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie van de nieuwjaarsdienst op zondag 1 januari 2017 om 10.30 uur in De Hofstad
 
                      Thema: (Stilstaan bij Oud &) Nieuw begin
 
Vanaf 10.00 uur bent u welkom om elkaar nieuwjaar te wensen onder het genot van een kopje koffie en een oliebol.
 
Voorganger: ds. G. Loeve Organist: dhr. B. Riphagen
 
Welkom
Moment van stilte waarin we ons voorbereiden op de dienst
(gemeente gaat staan)
 
Intochtslied: NLB 632: 1, 3 “Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven”
 
Bemoediging
 v: Onze hulp is in de naam van de Heer
 a: Die hemel en aarde gemaakt heeft
 v: Die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat wat Zijn hand begon
 
Groet
 
Gebed
 
Kinderen komen naar voren
Aandacht voor de kaarsen
 
Zingen: Lied 454 (ELB “Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht”
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 
Schriftlezing OT: Numeri 6: 22-27
 
Zingen: Psalm 8: 6  “Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven“
 
Schriftlezing NT: Lucas 2: 21
 
Uitleg en verkondiging met lied van Theo van Teijlingen – "Morgen en vandaag"
 
Zingen: Lied 475: 1  “Ik mag hier aan uw kribbe staan”
 
Gebeden – stil gebed – Onze Vader
 
Collecten (door diaken aangekondigd)
Kinderen komen terug
 
Slotlied: op de melodie van NLB 632  “Ga dan op weg”
 
Ga dan op weg en laat hoop
en verwachting je leiden
Ook al zijn pijn en verdriet
door geen mens te vermijden
Wees niet bevreesd
Ga en vertrouw op de Geest
die je van angst zal bevrijden.
Ga dan op weg en ontmoet
op je reis medemensen
Geef aan eenieder al wat jij
jezelf toe zou wensen
Dan onder ’t gaan
zul je de ander zien staan
en overschrijd je je grenzen

 

Ga dan op weg en schud
af al je twijfel en zorgen
Ga en ontdek, wat vandaag
nog voor jou is verborgen.
Houd op het licht
altijd je ogen gericht
dat zal je kracht zijn voor morgen

 
Zegen – met 3x gezongen "Amen"
 
 

 
De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar:
dhr. en mevr. G. Sonneveld en naar mevr. D. Beeuwkes - v. Asselt.
 
Oliebollenactie ZAG
De oliebolleanactie van de ZondagsAvondGespreksgroep voor het Moldavië project heeft € 1.400  opgebracht.
Allen die oliebollen gekocht hebben en-of er aan hebben meegewerkt hartelijk dank!!
 
Gespreksvragen
Wat fijn dat er al zoveel (meest) positieve reacties zijn binnengekomen via de “gespreksvragen over hoe u de Hofstad waardeert”.
Toch missen we nog enkele bijdragen, namelijk de jouw/uwe.  Als u/jij  het  lastig vindt om te ver-woorden wat u bedoelt, dan kunt u een van ons ook uitnodigen voor een gesprek. Probeer de vragen-lijst svp wel in te vullen en in te leveren vóór het nieuwe jaar. Daarin staan ook de contactgegevens.
We kijken uit naar uw/je reactie.
Namens commissie Toekomstperspectief,
Alice Francke en Marc Woning.
 
Nieuwjaarspraise 2017
De Engelse gospelzangers Graham Kendrick en Philippa Hanna zullen samen met een geweldige band o.l.v. Peter van Essen optreden tijdens de Nieuwjaarspraise op woensdag 4 januari 2017 in de Grote Kerk in Apeldoorn.
De avond begint om 19.30 uur en is vrij toegankelijk.
 
25 jaar Stichting W.H.O.E.
In 2017 zal de stichting W.H.O.E. (Werkgroep Hulptransporten Oost-Europa) uit Apeldoorn haar 25 jarig jubileum vieren.
Heel het jaar zullen er verschillende activiteiten worden ontplooit voor vrijwilligers en de hulpbehoevende medemensen in Oost-Europa.
De stichting wil op MAANDAG 9 JANUARI beginnen met een FILMAVOND over hun werk en het laatste controlebezoek naar Oekraïne dat zij begin november heeft gehouden.
Vanaf 19.00 uur staat de koffie/thee klaar in kerkgebouw De Hofstad aan het Hofveld, waar dan om 19.30 de avond zal beginnen. Meer informatie vind u op www.whoe.nl
 
Stamppottenbuffet De Hofstad zondag 29 januari a.s.
Heb je zin in gezelligheid en lekker eten? Noteer dan alvast zondag 29 januari in je agenda.
Dan is er weer een stamppottenbuffet in De Hofstad van 17.00 tot ongeveer 19.00 uur. 
De opbrengst is bestemd voor de jongerenreis naar Moldavië in de zomer van 2017.
Begin januari komen wij met meer informatie!
Met vriendelijke groeten,
Team activiteiten en Projectgroep jongerenreis Moldavië