De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie van de Eredienst op zondag 22 januari 2017 om 10.00 uur in De Hofstad
 
Voorganger: ds. A.R. Roodenburg Organist: Marc Woning
 
Orgelspel
Welkomstwoord namens de kerkenraad
Stil gebed
 
Aanvangslied (staande): Psalm 93: 1 en 4 “De Heer is koning, Hij regeert altijd”
 
Bemoediging en groet
 
Zingen: Lied 617a: 1, 2 en 3 “Tienduizend redenen” (uit de bundel Hemelhoog)
Gebed
 
De kinderen komen naar voren en gaan na het zingen van Lied 295: 1, 2, 3, 4 en 5
“Wij worden genodigd aan tafel te gaan” (Evangelische Liedbundel) naar de Kindernevendienst.
 
Schriftlezing: Romeinen 1: 8 - 17 (uit de NBV)
Zingen: Lied 966: 1 en 4 “Het heil des hemels werd ons deel” (NLB)
 
Verkondiging
 
Zingen: Lied 289: 1, 2 en 3 “Ik geloof in God de Vader” (Evangelische Liedbundel)
                                               (melodie van NLB 913 “Wat de toekomst brengen moge”)
 
Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader
 
Inzameling van de gaven
 
Zingen: Lied 346: 7 en 8 (melodie van NLB 803) en 9 en 10 (melodie van NLB 803)
                                                                                  “Wie Jezus’ kelk wil drinken” (NLB)
(De kinderen komen terug van de Kindernevendienst)
 
VIERING VAN HET HEILIG AVONDMAAL
Over het Avondmaal
Gemeenschap van brood en wijn
Tijdens de lopende viering zingen we:
- Psalm 103: 1, 2, 3 en 9 “Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren” (NLB)
- Lied 1014: 1, 2, 3, 4 en 5 “Geef vrede door van hand tot hand” (NLB)
 
Dankgebed
 
Slotlied (staande): Lied 418: 2 en 4 “Niemand kan alleen, Heer, uw zegen dragen” (NLB)
 
Heenzending en zegen
 
Zingen: “Amen” (3x)

Orgelspel
 


De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van de gemeente naar:
mevr. A. Bosman en naar mevr. B. Koopmans.
 
Expositie Kunst in de Hofstad
Vanaf zondag 8 januari is er een expositie in de omloop boven de hal van de kerk. Er hangen schilderijen van
Rinus Buijs, schilder-collega van Reina van Werven-Coljee.
De expositie is te bezoeken na de dienst op de zondagen 8, 15, 22 en 29 januari
 
Stamppottenbuffet op 29 januari voor jongerenreis Moldavië
Op zondag 29 januari organiseren Team Activiteiten en de projectgroep jongerenreis Moldavië een stamppottenbuffet in De Hofstad. Team Activiteiten wil graag ontmoetingen stimuleren tussen gemeenteleden en de projectgroep jongerenreis Moldavië wil activiteiten organiseren om geld op te halen voor de reis die deze zomer gaat plaatsvinden. Een mooie samenwerking dus!
Vanaf 17.00 uur is er inloop en om ongeveer 17.30 uur start de maaltijd. Deze heerlijke maaltijd kost 8 euro per volwassene en 4 euro per kind. Dit is inclusief 1 drankje tijdens de maaltijd. Tijdens de inloop kunnen er bij de bar drankjes gekocht worden voor 0,50 cent per glas.
U kunt zich opgeven op de volgende manieren:
- intekenen op intekenlijst na afloop van de ochtenddiensten in januari
- mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Heel graag tot ziens op zondag 29 januari!
Met vriendelijke groeten, Team Activiteiten en Projectgroep jongerenreis Moldavië

Preekvoorbespreking: dinsdag 24 januari 10.15-11.30 in de kerk met ds. Gerdina Loeve, neem Bijbel en een euro mee;
Voor de dienst van zondag 29 januari is ds. Loeve op zoek naar dingen die u of jij wilt delen in de kerkdienst. Een lied, een gedicht, een ervaring, letterlijk iets uitdelen of heeft u een ander idee? Aanmelden per mail vandaag of morgen, aanmelden telefonisch op maandag 23 februari.
Spelletjesavond en gesprek voor 20-ers vanaf 17 jaar: zaterdag 28 januari in de jeugdzaal om 19.30, inloop vanaf 19.00. Laat even weten als je van plan bent te komen via de mail (Maaike Arensman, Irene Brouwer de Koning of ds. Gerdina Loeve) of via Facebook;