De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie van de Eredienst op zondag 29 januari 2016 om 10.00 uur in De Hofstad
 
Deel je leven – deel je geloof
 
Voorganger: ds. G. Loeve Organist: dhr. M. Woning
 
Welkom
Moment van stilte waarin we ons voorbereiden op de dienst
(gemeente gaat staan)
 
Intochtslied: NLB 212: 1, 2 “Laten wij zingend deze dag beginnen“
 
Bemoediging
 v: Onze hulp is in de naam van de Heer
 a: Die hemel en aarde gemaakt heeft
 v: Die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat wat Zijn hand begon
Groet
 
Deelmoment – gedicht ‘Ik weet iets goeds van jou’
 
Gebed
 
Gesprekje met de kinderen
Lied: Hofstadbundel 93: 1, 2  “Kijk eens om je heen”
   
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 
Deelmoment – Video Zandstorm
 
Lied: NLB psalm 62: 1  “Mijn ziel is stil tot God mijn Heer”
 
Deelmoment – gedicht ‘Berg met Gods liefde’
 
Lied: NLB psalm 62: 4  “Wees stil, mijn ziel, tot God uw Heer”
 
Deelmoment – Matteüs 5: 1-12
 
Deelmoment – uitleg en verkondiging
 
Lied : NLB 991: 1, 2, 8  “De eersten zijn de laatsten”
 
Gedachtenis
 
Lied:  “Als ik uw schepping zie”
 
Gebeden – stil gebed – Onze Vader
Collecten (door diaken aangekondigd)
 
Kinderen komen terug
 
Slotlied: Psalm 103: 1, 9  “Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren”
 
Zegen – met 3x gezongen "Amen"
 

 
De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet bezorgd bij:
mevr. J. Hoevers - de Weerd en dhr. W. Breeman.
 
Inzameling Voedselbank
Op zondag 29 januari kunt u nog chocopasta/duo penotti doneren voor de Voedselbank.
In de maand februari wordt het product: houdbare melk.
Zoals bekend, kunt u uw bijdrage op zondag in de krat in de hal doen, en doordeweeks op de tafel of op de balie neerzetten.
Weer hartelijk dank namens de cliënten van de Voedselbank.