De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie van de Eredienst op zondag 5 februari om 10.00 uur in De Hofstad
 
Voorganger: ds. A.R. Roodenburg Organist: dhr. B. Riphagen
 
Orgelspel
 
Welkomstwoord namens de kerkenraad
 
We bereiden ons in stilte voor op de dienst
 
Aanvangslied (staande): Psalm 95: 1 en 2 “Steek nu voor God de loftrompet” (NLB)
Bemoediging en Groet
 
Zingen: Lied 513: 1, 2, 3 en 4 “God heeft het eerste woord” (NLB)
 
Gebed
 
Woorden van genade en leven: 2 Korintiërs 3: 2 en 3 (uit de NBV)
 
Zingen: Lied 906: 8 “Heer, kom in mij wonen, zij mijn hart en leven” (NLB)
 
Gebed om de opening van het Woord
 
De kinderen komen naar voren en gaan na het zingen van het Lichtlied  naar de Kindernevendienst.
 
Eerste Schriftlezing: Jesaja 43: 9 - 12 (uit de NBV)
Zingen: Psalm 34: 1 en 4 “Ik loof de Heer altijd” (NLB)
 
Tweede Schriftlezing: Mattheüs 5: 13 - 16 (uit de NBV)
Zingen: Lied 838: 1 “O grote God die liefde zijt” (NLB)
 
Verkondiging
 
Zingen (staande): Lied 838: 2 en 3 “Maak ons volbrengers van dat woord” (NLB)
 
Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader
 
Aankondiging collecte en inzameling van de gaven
(We blijven even zitten tot de kinderen terug zijn van de Kindernevendienst !)
 
Slotlied (staande): Lied 315: 1 en 3 “Heb dank, o God van alle leven” (NLB)
 
Heenzending en zegen
 
Zingen (staande): “Amen” (3x)
Orgelspel
 

 
Liturgie voor de zangdienst op zondag  5 februari  om 19.00 uur in “De Hofstad”
 
Medewerkenden: 
Voorganger : ds. Albert Roodenburg, Organist:  Bert Riphagen, 
Koor:            Chr. Nationaal gem. Koor uit  Veenendaal  o.l.v. Jacob Schenk,  
Pianist:         Wybe Kooijmans,
Koster:         Kees Vaartjes.
 
VOOR AANVANG VAN DE DIENST
Samenzang:   Lied 428: 1, 2, 3 en 4 (Opwekking) 
 
Koor: HEER IK KOM TOT U/ INTO MY HEART
Woord van welkom
 
De gemeente bereidt zich, in stilte, voor op de dienst.
Samenzang :  Psalm 98: 1  en 3 (NLB) 
 
Bemoediging en groet
 
Koor:  ZING VAN ZIJN TROUW
 
Gebed
 
Koor: SANTO
 
Samenzang :  Lied 405: 3 en 4 (NLB)
 
Schriftlezing: Ruth 4: 1 - 22 (NBV)
 
Samenzang :  Lied 103c: 1 en 2 (NLB)
 
Koor  : MOABITESS
 
Samenzang: Lied 885: 1 en 2 (NLB) 
 
Koor   : ZING EEN NIEUW LIED
 
Gebeden
Koor:  HIS NAME IS EXCELLENT
 
Inzameling van de gaven tijdens orgelspel. De collecte tijdens de dienst zijn bestemd voor de diakonie en kerk.
De collecte bij de uitgang is bestemd voor de voortzetting van de zangdiensten.
Tijdens collecte orgelimprovisatie, aansluitend samenzang: "Komt als kinderen van het licht"
 
Koor:  ZEGENLIED
 
Samenzang: Lied 212: 1 en 2 ( Evangelische liedbundel)
 
Zegen  3x "Amen"
 
De volgende zangdienst zal gehouden worden op zondag 5 maart 2017.
- koor           :  Praisekoor "Menorah" Harderwijk o.l.v. Jan de Jong,
- pianist        :  Jan van Vulpen.
- organist      :  Bert Riphagen
- voorganger :  ds. T. Volgenant-Beima,
- koster         :  Ruud Muijs
 

 
De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet bezorgd bij:
mevr. E. Visser, mevr. A. Puts en naar dhr. en mevr. van den Brandhof.
 
Gemeenteavond
Op woensdag 22 maart is er weer een gemeenteavond in De Hofstad, noteert u alvast dit alvast in uw agenda? Nader informatie volgt.
 
Vragenlijst
In afgelopen periode heeft de commissie Toekomstperspectief onder de gemeente een vragenlijst verspreid met vragen over wat er leeft in De Hofstad en hoe u het gemeenteleven op dit moment waardeert? Er zijn ruim 100 formulieren ingevuld en daar zijn we erg blij mee. Wanneer de gegevens zijn verwerkt en gerapporteerd aan de kerkenraad wordt ook u hierover bijgepraat.
 
Kerkradio en Kerk-TV
Zoals u wellicht in de media hebt vernomen zullen de analoge FM-radiozenders in de komende tijd gaan verdwijnen en worden vervangen door de digitale radio. Hierdoor kunt u met een losse radio (niet verbonden aan de kabel) de kerkradio van De Hofstad niet meer ontvangen.
De Taakgroep Communicatie onderzoekt de mogelijke oplossingen, één ervan is het gebruik van een digitale radio toestel en daarnaast wordt gekeken naar de mogelijkheden van Kerk-TV.
Vele kerken maken hier al gebruik van zodat gemeenteleden, en anderen, de dienst in beeld en geluid kunnen meemaken en terug zien. Daarvoor worden op zondag 12 en 26 februari proefopnames gemaakt welke op kerkenraad worden gepresenteerd. De kerkenraad zal daarna besluiten of en hoe De Hofstad Kerk-TV gaat inzetten. We houden u op de hoogte.
 
Om alvast in uw agenda te zetten:
Team activiteiten organiseert een filmavond op 10 maart! Het zal een film zijn waarin het thema van de 40-dagentijd, Sterk en Dapper, naar voren zal komen. Er is inmiddels een licentie aangevraagd, (ja, ja dat hoort zo!) maar er is nog geen toestemming gekomen dus de naam van de film houden we nog even voor ons. In de volgende nieuwsbrief zal dit duidelijk zijn!
We gaan ook de wijk Zuid uitnodigen voor deze filmavond middels een berichtje in de Zuidkrant en flyers en posters. Om de kosten te dekken vragen we om een gift bij de uitgang.
We hopen op een goede opkomst en mooie ontmoetingen!  Inloop vanaf 19.30 uur en de film start om 20.00 uur!
 
Inleverdatum kopij Paasnummer De Hofstedeling
Kopij voor het Paasnummer kan weer ingestuurd worden.
Dit kan t/m uiterlijk zondag 12 maart op emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Bedankt alvast voor uw, jouw bijdrage!
De redactie
 
Voedselbank.
Het product voor de maand februari is: pakken houdbare melk.
 
Rekeningnummer van de wijkkas
Vanuit de gemeente kregen we signalen dat het rekeningnummer van de wijkkas moeilijkt te vinden was. Binnenkort kunt u het rekeningnummer vinden op de digitale Nieuwsbrief en in De Hofstedeling. Ook op de website zal deze beter zichtbaar zijn.
We zijn blij met uw inbreng, zo kunnen we dingen beter maken.