De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie van de Eredienst op zondag 12 februari om 10.00 uur in De Hofstad
 
Voorganger: ds. A.R. Roodenburg Organist: dhr. M. Woning
 
Orgelspel
 
Welkomstwoord namens de kerkenraad
 
We bereiden ons in stilte voor op de dienst
 
Aanvangslied (staande): Psalm 19: 1 en 3 “De hemel roemt de Heer” (NLB)
 
Bemoediging en Groet
 
Zingen: Lied 226: 1 en 2 en het refrein “Heer, ik kom tot U” (Evangelische Liedbundel)
 
Gebed
 
Woorden van genade en leven
 
Zingen: Lied 868: 2 “Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven” (NLB)
 
Gebed om de opening van het Woord
 
De kinderen komen naar voren en gaan na het zingen van het Lied 462: 1 en 2 “Maak een vrolijk geluid voor de Heer” (Evangelische Liedbundel) naar de Kindernevendienst.
 
Eerste Schriftlezing: Jona 3: 10 - Jona 4: 11 (uit de NBV)
 
Zingen: Psalm 145: 1 en 3 “O Heer, mijn God, Gij koning van ‘t heelal” (NLB)
 
Tweede Schriftlezing: Mattheüs 19: 27 - 30 en Mattheüs 20: 1 - 16 (uit de NBV)
 
Zingen: Lied 991: 1, 2, 6 en 8 “De eersten zijn de laatsten” (NLB)
 
Verkondiging
 
Meditatief orgelspel
 
Zingen: Lied 966: 1 en 5 “Het heil des hemels werd ons deel” (NLB)
 
Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader
 
Aankondiging collecte en inzameling van de gaven
(We blijven even zitten tot de kinderen terug zijn van de Kindernevendienst !)
 
Slotlied (staande): Lied 871: 1, 2, 3 en 4 “Jezus zal heersen waar de zon” (NLB)
 
Heenzending en zegen
 
Zegen – met 3x gezongen "Amen"
 

 
De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar:
mevr. J. Tijssen en naar mevr. S. Israël.
 
Filmavond in De Hofstad
Het “Team Activiteiten” van De Hofstad organiseert op Vrijdag 10 maart een filmavond hier in de Kerkzaal.
De film “Slumdog Millionaire” gaat over een arme jongen uit India die de finale zit van een versie van “Week-end miljonairs”. Deze film sluit aan bij het thema van de 40 dagentijd “Sterk en dapper”. Een mooie kans voor de filmliefhebber.
We gaan ook de wijk Zuid uitnodigen voor deze filmavond middels een berichtje in de Zuidkrant en flyers en posters. Om de kosten te dekken vragen we om een gift bij de uitgang.
We hopen op een goede opkomst en mooie ontmoetingen! 
Inloop vanaf 19.30 uur en de film start om 20.00 uur!
Allen hartelijk welkom!
 
Voedselbank.
Het product voor de maand februari is: pakken houdbare melk.
 
Vacature Beheerder
De  wijkraad van Kerkrentmeesters van De Hofstad heeft van  het college van Kerkrentmeesters van de Protes-tantse Gemeente Apeldoorn toestemming gevraagd om over te gaan tot de aanstelling van een beheerder van ons kerkgebouw voor 8 uur met ingang van 1 juli 2017.  Onze voorkeur gaat hierbij uit naar een gemeentelid van De Hofstad.
Het zal gaan om een tijdelijke aanstelling  voor in ieder geval 1 jaar.
De belangrijkste taak van de beheerder zal bestaan uit de instandhouding van de bestaande huur contracten en uit de werving van nieuwe huurders.
Daarnaast zal de taak bestaan uit het coördineren van alle werkzaamheden rondom de verhuur van de kerkzaal en de andere zalen van ons kerkgebouw, uiteraard in goed overleg met de koster.
Geïnteresseerden kunnen de taak- en functieomschrijving opvragen en hun sollicitatie richten aan de Wijkraad van Kerkrentmeesters De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn of via de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Kerkradio en Kerk-TV
Steeds meer kerken zetten Kerk-TV in om gemeenteleden en belangstellenden die niet in de gelegenheid zijn de kerk te bezoeken toch de dient te laten meemaken. Maar wat is Kerk-TV nu precies en wat betekend dit voor de kerkgangers?
Daarom worden in de dienst van 12 februari en die van 26 februari video opnames (geen uitzending) gemaakt in De Hofstad. Een montage van deze opnames wordt op de kerkenraad van 1 maart gepresenteerd, de kerken-raad zal daarna besluiten of en hoe De Hofstad Kerk-TV gaat inzetten. Op de gemeenteavond van woensdag 22 maart komt dit onderwerp zeker aan de orde!
We houden u op de hoogte, Taakgroep Communicatie
 
In de Zondagsbrief van De Hofstad van 05-02-2017 heeft u iets kunnen lezen over
De Kerkradio. In dat bericht staan een paar onvolkomenheden die aanvulling behoeven.
De Kerkradio blijft uitzenden via de FM op 87,6 en op Ziggo 915, zoals we gewoon zijn.
(Onze zendvergunning is pas weer verlengd!)
Daarnaast komen we binnenkort ook op digitale radio (DAB+). Voordeel hiervan is dat spraak en muziek op CD-kwaliteit bij u thuis klinkt. We onderzoeken nog de mogelijkheden om gezamenlijk digitale radio's in te kopen en assistentie te bieden bij het instellen enz, zodat u goed kunt blijven luisteren tegen zo laag mogelijke kosten.
2. We hopen dat "Kerk-TV van De Hofstad" en De Kerkradio  binnenkort kunnen gaan samenwerken met beeld en geluid.
Als Kerkradio zijn er ten slotte voor om onze luisteraars te helpen de kerkdiensten thuis kwalitatief goed mee te beleven en verbonden te blijven met de Protestantse Gemeente te Apeldoorn. Zodra we meer weten hoort u van ons.
Het bestuur van De Kerkradio te Apeldoorn.