De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie van de Eredienst op zondag 19 februari 2017 on 10.00 uur in De Hofstad

Voorganger: ds. A.R. Roodenburg

Orgelspel

Welkomstwoord namens de kerkenraad

We bereiden ons in stilte voor op de dienst

Aanvangslied (staande): Psalm 67: 1 en 3 “God zij ons gunstig en genadig” (NLB)

Bemoediging en Groet

Zingen: Lied 362: 1, 2 en 4 “God in ons midden” (Evangelische Liedbundel)

Gebed om de opening van het Woord

De kinderen komen naar voren en gaan na het zingen van Lied 8b: 1, 2, 3, 4 en 5 “Zie de zon, zie de maan” (NLB) naar de Kindernevendienst.

Eerste Schriftlezing: Genesis 1: 9 - 13 (uit de NBV)

Zingen: Lied 984: 1, 2 en 4 “Gezegend die de wereld schept” (NLB)

Tweede Schriftlezing: Lucas 8: 4 - 15 (uit de NBV)

Zingen: Gezang 50: 1 en 5 “O grote God, o goede Heer” (Liedboek voor de Kerken)

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Zingen: Lied 418: 1, 2 en 3 “God, schenk ons de kracht” (NLB)

Wij gedenken

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Aankondiging collecte en inzameling van de gaven
(We blijven even zitten tot de kinderen terug zijn van de Kindernevendienst !)

Slotlied (staande): Lied 103c: 1, 3 en 5 “Loof de koning, heel mijn wezen” (NLB)

Heenzending en zegen

Zingen (staande): “Amen” (3x)

OrgelspelDe bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar:
mevr. K. Krebs en naar Dhr. F. van Ravenswaay.

Ook al een poos niet naar de bioscoop geweest?
Kom dan op 10 maart naar de Hofstad voor het zien van een prachtige film:
Op deze avond wordt de film Slumdog Millionaire, winnaar van acht Oscars, vertoond.
Slumdog Millionaire gaat over een jonge man uit de sloppenwijken van Bombay die deelneemt aan de quiz Who Wants to Be a Millionaire? (in Nederland bekend als Weekend Miljonairs) en tegen alle verwachtingen in de hoofdprijs wint.
Datum + tijd: vrijdag 10 maart, inloop 19.30 uur, film start om 20.00 uur
Duur film: 120 minuten
Waar: In kerk de Hofstad, Hofveld 52
Wie: voor iedereen vanaf 12 jaar
Entree: gratis, een gift is van harte welkom om de gemaakte kosten te dekken