De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie van de Eredienst op zondag 26 februari 2017 om 10.00 uur in De Hofstad
 
Voorganger: ds. G. Loeve  M.m.v. de cantorij o.l.v. dhr. Bert Riphagen 
 
Orgelspel
Welkom
Moment van stilte waarin we ons voorbereiden op de dienst
(gemeente gaat staan)
 
Intochtslied: NLB Psalm 62: 4, 5  “Wees stil, mijn ziel, tot God uw Heer”
 
Bemoediging
 v: Onze hulp is in de naam van de Heer
 a: Die hemel en aarde gemaakt heeft
 v: Die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat wat Zijn hand begon
Groet
 
Drempel- en kyriëgebed: gebed, kyrië door cantorij, gebed, kyrië allen "Heer ontferm U" uit Nederlandse Mis
 
Glorialied: 1 cantorij, 2 allen  “Als de dag met gouden glans”
 
Gebed om de Heilige Geest
 
Gesprekje met de kinderen
Zingen: 1cantorij, 2 allen  “Een blinde man”
 
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 
Gezongen schriftlezing OT: NLB Psalm 121: 1, 4 “Ik sla mijn ogen op en zie“
 
Schriftlezing NT: Lucas 18: 31-43
 
Cantorij zingt: “Liefde is de bron”
 
Uitleg en verkondiging
 
Zingen staande: Hofstadbundel 1: Geloofsbelijdenis
 
Zingen: 1 cantorij, 2 cantorij refrein allen, 3 allen “Witter dan sneeuw”
 
Gebeden – stil gebed – gezongen “Onze Vader”, 1c, 2a, 3c, 4a
 
Collecten (door diaken aangekondigd)
Tijdens de collecte zingt de cantorij  “Lichtstad met de paarlen poorten”
Kinderen komen terug
 
Slotlied: ELB 382: 1 solo refrein cantorij, 2 cantorij refrein allen, 3 allen “Heer uw licht en uw liefde schijnen“
 
Zegen – met 3x gezongen "Amen"
 

  
De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar:
dhr. en mevr. D. Boelens  en naar mevr. H. Ruiter.
 
Filmavond in De Hofstad
Het “Team Activiteiten” van De Hofstad organiseert op Vrijdag 10 maart een filmavond hier in de Kerkzaal.
De film “Slumdog Millionaire” gaat over een arme jongen uit India die de finale zit van een versie van “Week-end miljonairs”. Deze film sluit aan bij het thema van de 40 dagentijd “Sterk en dapper”. Een mooie kans voor de filmliefhebber. We gaan ook de wijk Zuid uitnodigen voor deze filmavond middels een berichtje in de Zuid-krant en flyers en posters. Om de kosten te dekken vragen we om een gift bij de uitgang.
We hopen op een goede opkomst en mooie ontmoetingen! 
Inloop vanaf 19.30 uur en de film start om 20.00 uur!
Allen hartelijk welkom!
 
Voedselbank maart
De voedselbank wil graag een zo gevarieerd mogelijk pakket samenstellen, met producten uit de schijf van vijf. Een bijzonder belangrijk product is melk.
Nu lukt het de laatste tijd maar moeilijk om elke week een pak melk te verstrekken, vandaar dat ook voor de maand maart voor houdbare melk is gekozen als product van de maand.
Uw bijdrage kunt u op zondag in de krat in de hal zetten of doordeweeks op de balie.
De Voedselbank is blij met de goede gaven vanuit de kerken!
 
Nieuwe Infogids
De nieuwe editie van de Infogids 'Wegwijs in De Hofstad' is verschenen, met de actuele bemensing van taakgroepen en dergelijke. U kunt hem vinden via http://www.dehofstadapeldoorn.nl/infogids. Mocht er nog informatie ontbreken of onjuist zijn, geef dat dan door via het mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Taakgroep Communicatie
 
Kerkradio en Kerk-TV
Steeds meer kerken zetten Kerk-TV in om gemeenteleden en belangstellenden die niet in de gelegenheid zijn de kerk te bezoeken toch de dient te laten meemaken. Maar wat is Kerk-TV nu precies en wat betekend dit voor de kerkgangers?
Daarom worden in de dienst van 12 februari en die van 26 februari video opnames (geen uitzending) gemaakt in De Hofstad. Een montage van deze opnames wordt op de kerkenraad van 1 maart gepresenteerd, de kerkenraad zal daarna besluiten of en hoe De Hofstad Kerk-TV gaat inzetten. Op de gemeenteavond van woensdag 22 maart komt dit onderwerp zeker aan de orde!
We houden u op de hoogte, Taakgroep Communicatie.
 
In de Zondagsbrief van De Hofstad van 05-02-2017 heeft u iets kunnen lezen over
De Kerkradio. In dat bericht staan een paar onvolkomenheden die aanvulling behoeven.
De Kerkradio blijft uitzenden via de FM op 87,6 en op Ziggo 915, zoals we gewoon zijn.
(Onze zendvergunning is pas weer verlengd!)
1. Daarnaast komen we binnenkort ook op digitale radio (DAB+). Voordeel hiervan is dat spraak en muziek op CD-kwaliteit bij u thuis klinkt. We onderzoeken nog de mogelijkheden om gezamenlijk digitale radio's in te kopen en assistentie te bieden bij het instellen enz, zodat u goed kunt blijven luisteren tegen zo laag mogelijke kosten.
2. We hopen dat "Kerk-TV van De Hofstad" en De Kerkradio  binnenkort kunnen gaan samenwerken met beeld en geluid.
Als Kerkradio zijn er ten slotte voor om onze luisteraars te helpen de kerkdiensten thuis kwalitatief goed mee te beleven en verbonden te blijven met de Protestantse Gemeente te Apeldoorn. Zodra we meer weten hoort u van ons.
Het bestuur van De Kerkradio te Apeldoorn.
 
Dienst met belangstellenden in de Grote kerk.
Het karakter is eenvoudig, waarbij de liederen die worden gezongen bekend en gemakkelijk mee te zingen zijn.
Zondag 26 februari gaat voor ds. P. van Duijvenboden, organist Henk van der Maten.
Thema: "Gebed om bewaring". Aanvang 19.00 uur.