De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.


Liturgie van de Eredienst op zondag 5 maart 2017 om 10.00 muur in De Hofstad

                        1e zondag 40 dagentijd                Thema: deel je leven – deel je geloof
 
Voorganger: ds. G. Loeve Organist: dhr. B. Riphagen
 
Welkom
Moment van stilte waarin we ons voorbereiden op de dienst
(gemeente gaat staan)
Intochtslied: NLB 536: 1, 3  "Alles wat over ons geschreven is"
 
Bemoediging
 v: Onze hulp is in de naam van de Heer
 a: Die hemel en aarde gemaakt heeft
 v: Die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat wat Zijn hand begon
Groet
 
Inleiding op de dienst
 
Deelmoment – dierbaar lied, ELB 302: 1 t/m 4  "Heer, ik kom tot U"
 
Gebed
 
Gesprekje met de kinderen
Zingen: Projectlied couplet 1 "Kwetsbaar staan wij in het leven"
             (melodie psalm 86 – Hoor mij, Heer, wil antwoord zenden)
 
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 
Deelmoment – vrijwilliger diaconale vakanties
 
Zingen: LtB  37: 1 t/m 5  "Hier wordt het land gezocht waar wij gelijken zijn"
             (melodie LdK  490 – Hier is een stad gebouwd overal om ons heen)
 
Deelmoment – zingen met hart en ziel
 
Muzikaal intermezzo:  Climb every mountain
 
Schriftlezing NT: Matteüs 3:16 - 4: 1-11 (NBV)
 
Deelmoment – uitleg en verkondiging
 
Zingen: NLB 513: 2, 3, 4  "God heeft het eerste woord"
 
Gebeden – stil gebed – Onze Vader
 
Collecten door diaken aangekondigd – collectefilmpje – collecte
Kinderen komen terug
 
Slotlied: NLB 418: 1, 2 "God, schenk ons de kracht"
 
Zegen – met 3x gezongen "Amen"
 


Liturgie van de zangdienst op zondag  5 maart  om 19.00 uur in “De Hofstad”
 
Medewerkenden: 
Voorganger
Organist  
Koor 
Pianist
Koster
: ds. T. Volgenant-Beima
: Bert Riphagen
: Praisekoor “Menorah uit  “Harderwijk  o.l.v. Jan de Jong
: Jan van Vulpen
: Ruud Muijs
 
VOOR AANVANG VAN DE DIENST
 
Samenzang: Lied 82: 1, 2, 3 en 4 (Joh de Heer)
 
Koor: I WILL SING NEW SONGS TO THE LORD
 
Woord van welkom
De gemeente bereidt zich, in stilte, voor op de dienst.
 
Samenzang : Lied 246: 1  en 2 (Evangelische liedbundel)
 
Bemoediging en groet
 
Koor:  AGNUS DEI
 
Gebed
 
Koor: IK ZAL ER ZIJN
 
Samenzang : Lied 308: 1, 3 en 4 (Evangelische liedbundel)
 
Schriftlezing: Psalm 139: 1 - 14 (NBV)
 
Samenzang : Psalm 139: 5 en 14 (NLB)
 
Koor  : ALL THINGS WORK TOGETHER FOR GOOD
 
Samenzang: Lied 188  (Evangelische liedbundel)( Canon )
 
Koor: I BRING A HEART OF THANKS
 
Gebeden
 
Koor: IN HIS LOVE
 
Inzameling van de gaven tijdens orgelspel. De collecte tijdens de dienst zijn bestemd voor de diakonie en kerk.
De collecte bij de uitgang is bestemd voor de voortzetting van de zangdiensten.
Tijdens collecte orgelimprovisatie, aansluitend samenzang: "Mijn Jezus ik hou van U"
 
Koor: ZEGEKROON
 
Samenzang: Lied 339: 1, 4 en 5 ( Hemelhoog)
 
Zegen  3x "Amen"
 
De volgende zangdienst zal gehouden worden op zondag 2 april 2017.
- koor
     
- Thema
     
- voorganger/lector
- koster
:  Chr. Gem koor "Ex-Animo" Zwartebroek o.l.v. Dick van Asselt
:  Marcus Passie + solisten: (Ned uitvoering van Hans Boelee)
   m.m.v.  Annelies Schep Sopraan, Han Kapaan Hobo,  Evert van de Veen orgel,
   Martin Vermeer  Tenor en Hans Dijkgraaf  Bas / Bariton.
:  ds. Gerdina Loeve
:  Kees Vaartje
 


De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet namens ons allen bezorgd bij:
mevr. H. Bijl en naar dhr. C. Boerdam.
 
Inleverdatum kopij Paasnummer De Hofstedeling
Nog 1 week heeft u de mogelijkheid om kopij voor het Paasnummer in te sturen. (uiterlijk t/m 12 maart)
Dit kan gestuurd worden naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
De redactie
 
Film in de hofstad op vrijdagavond 10 maart! 
Niet alleen voor gemeenteleden, maar juist ook voor anderen.  
Wilt u helpen uitnodigen? Vraag uw buren, uw straatgenoten, uw kinderen, uw familie, uw collega’s mee naar de kerk! Rondom de kerk zijn al flyers verspreid om ook juist de buren van onze hofstad uit te nodigen.
Op deze avond wordt de film Slumdog Millionaire, winnaar van acht Oscars, vertoond.
Datum + tijd: vrijdag 10 maart, inloop 19.30 uur, film start om 20.00 uur.
Duur film: 120 minuten.
Waar:       In kerk de Hofstad, Hofveld  52
Wie:         voor iedereen vanaf 12 jaar.
Entree:     gratis,  een gift is van harte welkom om de gemaakte kosten te dekken.