De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie van de Biddag voor gewas en arbeid op woensdag 8 maart 2017 om 19:30 uur in De Hofstad
 
Voorganger: ds. G. Loeve         Organist: dhr. B. Riphagen
 
Welkom
Moment van stilte waarin we ons voorbereiden op de dienst
(gemeente gaat staan)
 
Intochtslied: NLB psalm 145: 1, 5  "O Heer, mijn God, Gij koning van’t heelal"
 
Bemoediging
 v: Onze hulp is in de naam van de Heer
 a: Die hemel en aarde gemaakt heeft
 v: Die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat wat Zijn hand begon
Groet
 
Lied: NLB 236: 1, 2, 3 "O, Schepper God, die alles grondt"
 
Gebed
 
Schriftlezing OT: Prediker 2: 17-27
 
Lied: NLB 807: 4  "De mensen hebben zorgen"
 
Schriftlezing NT: Matteüs 6: 19-21
 
Uitleg en verkondiging
 
Lied van Sela "Gebed voor de werkdag"
 
Gebeden – stil gebed – Onze Vader
 
Collecten (door diaken aangekondigd)
Kinderen komen terug
 
Slotlied: NLB 248: 1 t/m 4  "De dag, door uwe gunst ontvangen"
 
Zegen – met 3x gezongen "Amen"