De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie van de Eredienst op zondag 12 maart om 10.00 uur in De Hofstad
 
Voorganger: ds. A.R. Roodenburg  Organist: dhr. M. Woning
 
Orgelspel
 
Welkomstwoord namens de kerkenraad
We bereiden ons in stilte voor op de dienst
 
Aanvangslied (staande): Psalm 25: 2 en 3 “Here, maak mij uwe wegen” (NLB)
 
Bemoediging en Groet
 
Zingen: Lied 538: 1, 3 en 4 “Een mens te zijn op aarde” (NLB)
 
Gebed om de opening van het Woord
 
De kinderen komen naar voren en gaan na het zingen van het 2e couplet van het Projectlied naar de Kindernevendienst.
 
Eerste Schriftlezing: Exodus 24: 12 - 18 (uit de NBV)
 
Zingen: Psalm 33: 7 en 8 “Heil hem, die hoopt in vrees en beven” (NLB)
 
Tweede Schriftlezing: Mattheüs 15: 21 - 28 (uit de NBV)
 
Verkondiging
 
Stilte
Meditatief orgelspel
 
Zingen: Lied 377: 1, 2, 3 en 4 “Zoals ik ben, kom ik nabij” (NLB)
 
Wij gedenken
 
Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader
 
Aankondiging collecte en inzameling van de gaven
(We blijven even zitten tot de kinderen terug zijn van de Kindernevendienst !)
 
Slotlied (staande): Lied 66: refrein, vers 1, refrein, vers 2, refrein “Jezus leeft in eeuwigheid”
                                                                                                                (Hofstadbundel)
Heenzending en zegen
 
Zingen (staande): “Amen” (3x)
 
Orgelspel
 


De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet namens de gemeente naar:
mevr. J. Bouma en mevr. N. Kramp.
 
Slotdatum kopij De Hofstedeling
Zondag 12 maart is de laatste dag waarop kopij voor het Paasnummer ingeleverd kan worden.
Kopij kan svp sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
De redactie
 
Voedselbank
Omdat het de laatste tijd maar moeilijk lukt om elke week een pak melk te verstrekken, heeft de Voedselbank ook voor de maand maart
voor houdbare melk gekozen als product van de maand.
Zoals bekend, kunt u uw bijdrage op zondag in de krat in de hal zetten of doordeweeks op de balie.
Hartelijk dank!
 
Woensdag 15 maart is er weer een ouderenmiddag.
We spelen dan BINGO.
De middag begint om 14.00uur en duurt tot 16.00 uur.
Het belooft weer een gezellige middag te worden, dus kom gerust.
En als u iemand mee wilt nemen, is dat prima.
Tot woensdag, namens de ouderencommissie, Anneke Riphagen.