De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie van de Eredienst op zondag 2 april 2017 om 10 uur in De Hofstad
 
Thema: deel je leven – deel je geloof
 
Welkom
Moment van stilte waarin we ons voorbereiden op de dienst
(gemeente gaat staan)
 
Intochtslied: NLB psalm 26: 4, 5  “O Heer, verstoot mij niet”
 
Bemoediging
 v: Onze hulp is in de naam van de Heer
 a: Die hemel en aarde gemaakt heeft
 v: Die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat wat Zijn hand begon
Groet
 
Inleiding op de dienst
 
Zingen: LtB  46:1  “Als mensen leren geven en delen met elkaar”
                              (melodie NLB 910 Soms groet een licht van vreugde)
Gebed
 
Deelmoment – ‘Zondagschool’ Matthijn Buwalda
 
Gesprekje met de kinderen
Zingen: Projectlied, couplet 5  “Wie geen uitweg weet, mag hopen“
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 
Schriftlezing NT: Johannes 8: 30-59 (NBV)
 
Uitleg en verkondiging
 
Muzikaal intermezzo
 
Deelmoment – we zingen een lied van Sela  “Ik zal er zijn“
 
Gebeden – stil gebed – Onze Vader
 
Collecten (door diaken aangekondigd)
   Collectefilmpje
   Deelmoment – filmpje tijdens de collecte
 
Kinderen komen terug
 
Slotlied: NLB 841: 1, 3, 4  “Wat zijn de goede vruchten”
 
Zegen – met 3x gezongen "Amen"
 

 
Liturgie voor de zangdienst op zondag  2 april  om 19.00 uur in “De Hofstad”
 
Medewerkenden: 
Voorganger/Lector
Organist
Koor
Koster
: ds. Gerdina Loeve  
: Evert van de Veen
: Chr. Gem. koor “Ex-Animo” uit  Zwartebroek  o.l.v. Dick van Asselt
: Kees Vaartjes
 
Speciale zangdienst: Uitgevoerd wordt de “Marcus Passie” van Hans Boelee in nederlandse uitvoering.
Medewerkende:
Sopraan:      Annelies Schep,
Tenor:          Martin Vermeer,
Bas/Bariton: Hans Dijkgraaf
Hobo:           Arjo Hovenberg.
 
VOOR AANVANG VAN DE DIENST
 
Samenzang:  Gezang 192: 1, 4, 5 en 6 (LvdK)  
1.O kostbaar kruis, o wonder Gods,
waaraan de Prins der glorie stierf;
ik wil om U zijn zonder trots, 
ik acht verlies wat ik verwierf.
4. Het rode bloed, zijn koningskleed  
bedekt het schandelijke kruis,
dat wordt door alles wat Hij leed        
de levensboom van 't paradijs.
5. En door zijn dood en door zijn bloed
is nu de wereld dood voor mij.
Ik ben gestorven, maar voor goed
van heel de dode wereld vrij.
6. De aarde zelf is veel te klein
voor wie U waarlijk loven wil.
Uw liefde is een groot geheim,
zij vraagt geheel mijn hart en ziel.
 
Koor: AAN HET KRUIS GENAGELD
 
Woord van welkom
 
De gemeente bereidt zich, in stilte, voor op de dienst.
 
Samenzang : Psalm 22: 1,  2  en 3 (NLB)  
  
1. Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij
en blijft zo ver, terwijl ik tot U schrei,
en redt mij niet, maar gaat aan mij voorbij?
Hoe blijft Gij zwijgen?
Mijn God, ik doe tot U mijn kreten stijgen
bij dag, bij nacht. Tot U slechts kan ik vluchten,
maar krijg geen rust, geen antwoord op mijn zuchten        
in klacht op klacht.
 
2. Nochtans, op U, o God die heilig zijt
en troont op lofgezangen, U gewijd
door Israel dat Gij hebt uitgeleid, 
steunt ons vertrouwen,
immers, de vaadren bleven op U bouwen,
dat Gij hen naamt in heilige bescherming:
Gij hebt, als zij U riepen om ontferming,
hen niet beschaamd.
 
3.  Maar ik, mijn God, lig machteloos terneer.
Ik word vertrapt, ik heb geen leven meer.
Meesmuilend gaan zij tegen mij tekeer,
al die mij smaden.
Zij raden mij, terwijl zij mij verraden:
"Zoek het bij God, geef Hem uw leed te dragen,
Hij zal u redden naar zijn welbehagen",
zo klinkt hun spot.
 
Bemoediging en groet
 
Gebed
 
Uitvoering van de  “MARCUS PASSIE”  van  Hans Boelee.
 
Inzameling van de gaven tijdens orgelspel. De collecte tijdens de dienst zijn bestemd voor de diakonie en kerk.
De collecte bij de uitgang is bestemd voor de voortzetting van de zangdiensten.
Tijdens collecte orgelimprovisatie, aansluitend samenzang: Gij eersteling der dagen.
 
Gebeden
 
Samenzang: Lied 104: 1 en 3 (Joh de Heer)
1. Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft.
Die vol ontferming ieder troost
en alle schuld vergeeft.
Die al het aards gebeuren
vast in handen heeft.
Refrein:
Hem zij de glorie,
want Hij die overwon,
zal nooit verlaten wat Zijn hand begon.
Halleluja, geprezen zij het Lam,
dat de schuld der wereld op Zich nam.

3. Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht
dat uitstraalt van het kruis,
dat eens voor ons werd opgericht.
En voor ons oog verrijst
een heerlijk vergezicht.
Refrein:
Hem zij de glorie,
want Hij die overwon,
zal nooit verlaten wat Zijn hand begon.
Halleluja, geprezen zij het Lam,
dat de schuld der wereld op Zich nam.

 
Zegen en zingen 3x Amen
 
De volgende zangdienst zal gehouden worden op zondag 7 mei 2017.
- koor           :  Chr. Mannenkoor “De Lofzang” uit Heerde  o.l.v. Jacob Schenk
- voorganger:  ds. Albert Rodenburg
- Organist     :  Bert Riphagen
 

 
De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet namens ons allen bezorgd bij:
dhr. B. v.d. Velden en dhr. J. v.Triest.
 
Samen lente eten….. zondag 23 april om 17 uur in de Hofstad
Onze seizoen maaltijd staat weer voor de deur. Samen eten en tussen de happen door mooie gesprekken voeren, mooie ontmoetingen hebben of gewoon bij elkaar zijn als gemeente van de Hofstad. Komt u/ komen jullie ook?
Zoals al de gewoonte begint te worden is het fijn als een aantal mensen willen koken voor bv 4,6 of 8 personen. Misschien heeft u wel een succes gerecht, vind u het leuk om te koken voor anderen etc. u kunt dit dan doorgeven op de lijst die in de kerk zal hangen op het planbord. Deze zal er de komende zondagen staan. Wilt u uw warme gerecht zo mogelijk ook warm aanleveren op 23 april?
Op deze lijst kunt u ook aangeven dat u graag wilt komen eten zonder te koken! Anders hebben we veel te veel als iedereen kookt. Als organisatie houden we in de gaten of de aantallen wel zullen kloppen.
U kunt zich ook opgeven via het mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bellen naar Janneke Blaauw, 055-5413558
We hopen dat we u mogen begroeten op 23 april!!
Team activiteiten Pastoraat
 
Bazaar
Op zaterdag 22 april 2017 wordt weer de voorjaarsbazaar gehouden in en rond De Hofstad.
Vanaf 10 uur tot 15.00 uur bent u van harte welkom.
Zoals u van ons gewend bent hebben we weer voor een uitgebreid assortiment gezorgd, kortom er is voor een ieder wel wat leuks te koop.
Daarnaast kunt u weer genieten van heerlijke oliebollen, broodjes worst en koffie, thee of fris.
Tot ziens op De Hofstad-Bazaar.
 
Paasgroetenactie
Vandaag kunt u na de dienst één of meerdere kaarten meenemen om als paasgroet te versturen aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International.
Het sturen van een Paasgroet betekent een teken van hoop geven. Het feit, dat er om hen gedacht wordt, doet gedetineerden erg goed.
Doet u dit jaar ook weer mee?
De ZWO-commissie.
 
Voedselbank
In april is het product van de maand: beschuit.
Namens de cliënten van de Voedselbank hartelijk dank voor uw bijdrage.