De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

 Liturgie voor de Eredienst op zondag 7 mei om 9.30 uur in De Hofstad

Voorganger: ds. A.R. Roodenburg  Organist: dhr. B. Riphagen

Orgelspel
Welkomstwoord namens de kerkenraad
We bereiden ons in stilte voor op de dienst
 
Aanvangslied (staande): Psalm 66: 1 en 3 “Breek, aarde, uit in jubelzangen” (NLB)
 
Bemoediging en Groet
 
Zingen: Lied 975: 1 en 2 “Jezus roept hier mensen samen” (NLB)
                                                (melodie van Gezang 435 uit het Liedboek voor de Kerken)
Gebed
Woorden van genade en leven
 
Zingen: Lied 974: 1 en 3 “Maak ons uw liefde, God, tot opmaat” (NLB)
 
Gebed om de opening van het Woord
 
De kinderen komen naar voren en gaan na het zingen van het Lied 218: 1, 2, 3, 4 en 5 “Dank U voor deze nieuwe morgen” naar de Kindernevendienst.
 
Eerste Schriftlezing: Jesaja 40: 26 - 31 (uit de NBV)
 
Zingen: Lied 919: 1 en 4 “Gij die alle sterren houdt” (NLB)
 
Tweede Schriftlezing: Johannes 16: 16 - 23a (uit de NBV)
 
Verkondiging
 
Zingen: Lied 943: 1, 3 en 6 “God gaat zijn ongekende gang” (NLB)
 
Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader
 
Aankondiging collecte en inzameling van de gaven
(We blijven even zitten tot de kinderen terug zijn van de Kindernevendienst !)
 
Slotlied (staande): Lied 864: 1 en 5 “Laat ons de Heer lofzingen” (NLB)
 
Heenzending en zegen
 
Zingen (staande): “Amen” (3x)
 
Orgelspel 

 Liturgie voor de zangdienst op zondag 7 mei om 19.00 uur in De Hofstad

 
Medewerkenden: 
voorganger: ds. Albert Roodenburg,
Organist:      Bert Riphagen, 
koor:             Chr. Mannenkoor “De Lofzang” uit  Heerde  o.l.v. Jacob Schenk, 
Pianist:         Wilco Veldkamp.
 
VOOR AANVANG VAN DE DIENST
Samenzang: Lied 865: 1 en 2 (NLB) 
 
Koor: VENI  JESU en  MARCHING TO ZION 
 
Woord van welkom
De gemeente bereidt zich, in stilte, voor op de dienst.
 
Samenzang: Psalm 146: 1 en 3 (NLB) 
 
Bemoediging en groet
 
Koor:  GEDENK AAN MIJ
 
Gebed
 
Koor:  IK ZAL ER ZIJN
 
Samenzang: Lied 60: 1, 2 en 4 (Opwekking)
 
Schriftlezing: Johannes 3: 1 - 21
 
Samenzang: Lied 654: 1, 5 en 6 (NLB) 
 
Koor:   GOD SO LOVED THE WORLD
 
Samenzang: Lied 297: 1 en 2 (Op Toonhoogte)
    
Koor:     WILT HEDEN NU TREDEN  
 
Gebeden
 
Koor:     ELK UUR ELK OGENBLIK
 
Inzameling van de gaven tijdens orgelspel. De collecte tijdens de dienst zijn bestemd voor de diakonie en kerk.
De collecte bij de uitgang is bestemd voor de voortzetting van de zangdiensten.
Tijdens collecte orgelimprovisatie, aansluitend samenzang: "Tel uw Zegeningen"
 
Koor: GELUKKIG VADERLAND
 
Samenzang: Gezang 708: 1 en  6 (NLB)
 
1. Wilhelmus van Nassouwe            6. Mijn schild ende betrouwen
ben ik van duitsen bloed,                 zijt Gij, o God, mijn Heer!
den vaderland getrouwe                  Op U zo wil ik bouwen,
blijf ik tot in den dood.                      verlaat mij nimmermeer!
Een prinse van Oranje                     Dat ik toch vroom mag blijven,
ben ik vrij onverveerd,                      uw dienaar t’aller stond,
den koning van Hispanje                  de tirannie verdrijven 
heb ik altijd geëerd.                          die mij mijn hart doorwondt.
 
Zegen  3x "Amen"
 

 
De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij: dhr. en mevr. J. Zantinge en dhr. H. Beelen.
 
Zomernummer De Hofstedeling
De tijd vliegt!
Kopij voor het zomernummer van De Hofstedeling kan worden ingeleverd!
Uiterlijk t/m zondag 28 mei.
De verspreiding zal vanaf half juni plaatsvinden.
Uw, jouw bijdrage kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
De redactie
 
“Ontdekkingsreizigers in de kerk”
Ook dit jaar vindt de ontdekkingsreis door ‘De Hofstad’ plaats (basiscatechese voor groep 7 en 8 van de basisschool). Uw zoon/dochter wordt hiervoor van harte uitgenodigd! In twee middagen horen de kinderen over de betekenis van de gebruiksvoorwerpen in de kerk en verkennen ze de Bijbel.
De reis is dit jaar gepland op:
Dinsdagmiddag 13 en 20 juni
Tijd: 15.45 uur - 17.15 uur
Plaats: ‘De Hofstad’
Reisleider: Ds. Albert Roodenburg
Mocht u geen uitnodiging voor uw kind hebben ontvangen, dan kunt u contact opnemen met:
Margreet Heij, tel tel: 5334390/ Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Voor meer informatie: www.dehofstadapeldoorn.nl