De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de Eredienst op zondag 14 mei 2017 om 9.30 uur in De Hofstad
 
Voorganger:  Ds. B Kruit Organist: dhr. M. Woning

Welkom
Moment van stilte waarin we ons voorbereiden op de dienst
(gemeente gaat staan)
 
Intochtslied: NLB  Psalm 23b: 1, 2  “De Heer is mijn Herder“
 
Bemoediging
 v: Onze hulp is in de naam van de Heer
 a: Die hemel en aarde gemaakt heeft
 
Drempelgebed
 
Smeekgebed; afgesloten met “Zo bidden wij allen tezamen Heer ontferm U, Christus ontferm U”
 
Glorialied: NLB 756: 1, 2, 8  “Laat komen Heer Uw rijk”
 
Dienst van het Woord

Groet: V. De Heer zij met U
            a: ook met u zij de Heer
 
Gebed van de zondag
 
Kinderen komen naar voren en gaan na het zingen van het Lichtlied naar de kindernevendienst
 
Schriftlezing OT.  2 Koningen 4: 32-37 NBV
 
Lied: NLB 801: 1 en 8  “Door de nacht….”
 
Schriftlezing NT:  Lucas 7: 11—18 NBV
 
Lied: NLB 755: 1  “Toch overwint eens de genade”
 
Uitleg en verkondiging
 
Lied: NLB 608 1 en 3  “De steppe zal bloeien”
 
Gebeden – stil gebed – Onze Vader
 
Collecten (door diaken aangekondigd)
Kinderen komen terug
 
Slotlied: NLB 423: 1, 2 en 3  “Nu wij uiteengaan vragen wij God”
 
Zegen – met 3x gezongen "Amen"
 

De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij:
dhr. P. Hoeksema en dhr. G. Kruiskamp.

Zomernummer De Hofstedeling
De tijd vliegt!
Kopij voor het zomernummer van De Hofstedeling kan worden ingeleverd!
Uiterlijk t/m zondag 28 mei.
De verspreiding zal vanaf half juni plaatsvinden.
Uw, jouw bijdrage kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
De redactie

Uitnodiging Vrijwilligersavond 19 mei 2017
U kunt zich nog t/m zondag 14 mei opgeven voor deze avond!
Voor een ieder die zich verbonden en betrokken voelt met De Hofstad organiseren wij deze gezellige avond. Ook is er gelegenheid om Coos Bisschop en onze koster Lies Veenendaal een hand te geven ter gelegenheid van hun afscheid.
Verder blijft het een verrassing wat er deze avond gaat gebeuren !!
Graag uw opgave voor 12 mei via :
- email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
- Uw naam op het whiteboard in de hal van de kerk.
- Bellen met Marri Brouwer 055-5420619

Vakantiegeld Samen Delen
Deze maand gaat de actie Vakantiegeld Samen Delen weer van start, voor het eerst in heel Apeldoorn en in Ugchelen. 
De actie maakt ons bewust van de grote verschillen in inkomen in onze stad / dorp, en helpt ons heel eenvoudig met elkaar te delen. Wie het goed heeft, kan een plaatsgenoot helpen.  Voor wie leeft van een minimum inkomen, maakt de gift van vakantiegeld delen een groot verschil:  een dagje uit wordt ineens wel mogelijk, of een noodzakelijke aankoop zoals wasmachine of kleding kan nu wel worden gedaan. En heel belangrijk: iemand weet zich gezien door een plaatsgenoot!
Voor wie leeft van een minimum inkomen, maakt de gift van vakantiegeld delen een groot verschil:  een dagje uit wordt ineens wel mogelijk, of een noodzakelijke aankoop zoals wasmachine of kleding kan nu wel worden gedaan. En heel belangrijk: iemand weet zich gezien door een plaatsgenoot!
Op zondag 7 mei a.s. worden de folders uitgedeeld in de kerk. (Daarna liggen er nog exemplaren in de hal van de kerk). In de folder staat precies vermeld hoe u een aanvraag kunt doen en hoe u kunt geven. De actie loopt tot 2e Pinksterdag, 5 juni. Neem gerust een paar folders mee voor anderen in uw omgeving, als mogelijke gever of ontvanger.
U kunt een aanvraag doen of gift geven vóór 5 juni 2017. Nieuw is dat er dit jaar één rekeningnummer is. De verdeling vindt nog steeds plaats via de werkgroepen in de wijken.
Giften kunnen overgemaakt worden op: NL 13 FVLB 0635 8041 31, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Apeldoorn o.v.v. Vakantiegeld Samen Delen. Meer informatie: www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
We hopen ook dit jaar op een gezegende actie!