De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de dienst op donderdag 25 mei 2017, Hemelvaartsdag, om 09.30 uur in De Hofstad
 
Voorganger: ds. A.R. Roodenburg      Organist: dhr. M. Woning
 
Orgelspel
 
Welkomstwoord namens de kerkenraad
 
Stil gebed
 
Aanvangslied (staande): Psalm 95: 1 en 3 “Steek nu voor God de loftrompet” (NLB)
 
Bemoediging en groet
 
Zingen: Gezang 231: 1, 2 en 3 “Wij knielen voor uw zetel neer” (Liedboek voor de Kerken !)
 
Gebed
 
Eerste Schriftlezing: Handelingen 1: 1 - 11 (uit de NBV)
 
Zingen: Lied 516: 1 en 2 “Halleluja! Zing voor Jezus” (Uit de bundel “Hemelhoog”)
 
Tweede Schriftlezing: Hebreeën 2: 5 - 10 (uit de NBV)
 
Zingen: Lied 664: 1 en 3 “Naam van Jezus, nu verheven” (NLB)
 
Verkondiging
 
Meditatief orgelspel
 
Zingen (staande): Lied 340b “Ik geloof in God de Vader” (NLB)
 
Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader
 
Inzameling van de gaven
 
Slotlied (staande): Lied 871: 1, 2, 3 en 4 “Jezus zal heersen waar de zon” (NLB)
 
Heenzending en zegen
 
Zingen: “Amen” (3x)
 
Orgelspel