De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de Eredienst op zondag 28 mei om 9.30 uur In De Hofstad
 
Zondag : ´Exaudi´ (Wezenzondag)
 
Organist: Wob Kuipers               Voorganger:  Egbert Fokkema
 
Thema: ´Met zonder Jezus… Ik zal er zijn…voor jou!´
 
Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Psalm 72: 1 en 3 (NLB)
 
Stil gebed- Onze Hulp
 
Drempelgebed: voorganger en gemeente zeggen samen de woorden van Lied 298 (NLB):
 
   V: Eeuwige, onze God, wij die U nooit hebben gezien
   G: zie ons hier staan
   V: wij die van U hebben gehoord
   G: hoor Gij ons aan.
   V: Uw Naam is dat Gij mensen helpt,
   G: wees onze hulp,
   V: en dat Gij alles hebt gemaakt,
   G: maak alles nieuw,
   V: en dat Gij ons bij name kent,
   G: leer ons U kennen.
   V: Die Bron van Leven wordt genoemd,
   G: doe ons weer leven.
   V: Die hebt gezegd: Ik zal er zijn,
   G: wees hier aanwezig.
 
Kijken en luisteren naar Opwekking 281: “Als een hert dat verlangt naar water”
 
Kyriëgebed

Af te sluiten met zingen: Lied 833 (NLB): 1 x Nederlands en 1 keer Engels
 
Hartversterker

Glorialied: Lied 59: 1 en 2 Groot is uw trouw o Heer (Hofstadbundel)

Glorialied: Groot is uw trouw o Heer
 
DIENST VAN HET WOORD

Groet:
v: de Heer zij met u
a: ook met u zij de Heer
 
Gebed van de zondag
 
De kinderen gaan naar de eigen nevendienst.
Lied 95: 1 en 2: "vertel het aan de mensen…" (Hofstadbundel)
 
Lezing OT: Psalm 72: 12-15 (NBV)

Zingen:  Lied 913: 2 en 4 (NLB)
 
Lezing uit het Evangelie: Johannes 17: 1 t/m 9 en 13 (NBV)

Zingen: Lied 896: 3 t/m 7 (NLB)
 
Verkondiging 
 
Reflectie: kijken en luisteren naar Sela: “Ik zal er zijn voor jou”
 
Dankgebed en voorbeden af te sluiten met zingen Lied 11 “Onze Vader” (Hofstadbundel)
 
Inzameling van de gaven
Kinderen komen terug
 
Slotlied op melodie Gezang 221 (Liedboek vd Kerken)
Morgen gaat een nieuwe dag beginnen
met een ander, gloednieuw licht
om wat gist´ren was te overwinnen
met hernieuwd en helder zicht
Laat het zonlicht onze harten warmen
Toon de wereld ons gemeend erbarmen
weet dat er een Morgen komt
´n einde aan de zorgen komt
Groet de nieuwe zon die rijst in ´t oosten
Voel de gloed van elke straal
´t Licht at onze ziel weer warm zal troosten
ons weer tilt uit de spiraal
Leer het hart weer onbeperkt te dansen
Koester opgewekt de nieuwe kansen
Maak een einde aan de nacht
Weet dat straks uw zon weer wacht!
 
Wegzending en zegen
 
Zingen: “Amen” (3x)
 
Orgelspel
 

 
De bloemen gaan deze zondag met een hartelijke groet van de gemeente naar:
de fam. Megasie en naar mevr. M. Woudenberg.
Voedselbank
De actie om maandelijks een product in te zamelen voor de voedselbank loopt heel goed. Elke maand weer kunnen we iets aanbieden waaraan grote behoefte bestaat. Voor de maand juni is gekozen voor knäckebröd. U kunt uw gaven weer kwijt op de bekende plaatsen.
Bij voorbaat dank, uw wijkdiaconie