De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie van de Eredienst op zondag 4 juni 2017 (Pinksteren) om 9.30 uur in De Hofstad

Voorganger: ds. Gerdina Loeve          Organist: Bert Riphagen             Koster: Kees Vaartjes
Dwarsfluitist: Marjolein Zijlstra             Solist:  Ben van der Velden
 
Voor de dienst muziek en samenzang:
• NLB 865: 1  “Komt nu met zang van zoete tonen“
• Gezangen voor de N.H. kerk 87: 1  “Ruisch, o Godsstroom der genade”
 
Welkom
Moment van stilte waarin we ons voorbereiden op de dienst
(gemeente gaat staan)
 
Intochtslied: NLB 672: 1, 3 “Komt laat ons deze dag“
 
Bemoediging
 v: Onze hulp is in de naam van de Heer
 a: Die hemel en aarde gemaakt heeft
 v: Die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat wat Zijn hand begon

Groet
 
Inleiding
 
Gebed
 
Gesprekje met de kinderen
We luisteren naar het lied “Wat is het Pinksterfeest?”
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 
Schriftlezing OT: Psalm 69: 2-3 (NBV)
 
Ben van der Velden zingt van Sela “Ik zal er zijn”
 
Schriftlezing NT: Johannes 14: 22-31 (NBV)
 
Uitleg en verkondiging
 
Muzikaal intermezzo
 
Lied : NLB 675: 1, 2 “Geest van hierboven“
 
Gebeden – stil gebed – Onze Vader
 
Collecten (door diaken aangekondigd)
Kinderen komen terug
 
Slotlied: NLB 865: 3 en extra couplet  “De Heer heeft eertijds zijnen volke“
 
Heilige Geest ga met ons mee nu
wij weer van hier gaan terug naar huis
Gaan wij alleen, leven wij samen
bij U, o Helper, zijn wij thuis
Laat ons dan zingen, blij en verheugd
in al ons wel en wee
gaat U zelf met ons mee
 
Zegen – met 3x gezongen "Amen"
 

Liturgie voor de zangdienst op zondag 4 juni om 19.00 uur in “De Hofstad”

 
Medewerkenden:  voorganger : ds. Mar van der Velden, Organist:  Sander van den Houten, 
Koor:  Chr. Gem. Koor Zwolle uit  Zwolle  o.l.v. Jan Willem Docter,  Koster: Kees Vaartjes.
 
VOOR AANVANG VAN DE DIENST
 
Samenzang:   Lied:  675: 1 en  2  (NLB) 
 
Koor: JUBILATE, SING TO GOD 
 
Woord van welkom
 
De gemeente bereidt zich, in stilte, voor op de dienst.
 
Samenzang : Psalm 68: 2 en 7 (NLB) 
 
Bemoediging en groet
 
Koor:  ZINGT EEN NIEUW LIED
 
Gebed
 
Koor:  VLEUGELS
 
Samenzang : Lied 837: 1 en 4 (NLB)
 
Schriftlezing: Galaten 5: 22 - 26
 
Samenzang: Lied 841: 1 en  6 (NLB)
 
Koor:   LOOK  AT THE WORLD
 
Samenzang: Lied 57: 1, 2 en 3 (Joh. de Heer)
 
Koor:     HET LIED VAN HET BEGIN 
 
Gebeden
 
Koor:     BLIJF BIJ MIJ
 
Inzameling van de gaven tijdens orgelspel. De collecte tijdens de dienst zijn bestemd voor de diakonie en kerk.
De collecte bij de uitgang is bestemd voor de voortzetting van de zangdiensten.
Tijdens collecte orgelimprovisatie, aansluitend samenzang: Waar je woont op deze wereld
 
Koor: ZEG HET AAN AL DIE MENSEN
 
Samenzang: Gezang 608: 1 en 3 (NLB)
 
Zegen  3x Amen
 
De volgende zangdienst zal gehouden worden op zondag 3 september 2017.
- koor            : Interkerkelijk koor “To You” uit Epe  o.l.v. Henk van der Maten
- organist      : Bert Riphagen,
- voorganger : ds. Gerdina Loeve. 
- Koster         : Kees Vaartjes
 

 
De bloemen gaan deze zondag met een hartelijke groet van de gemeente naar:
mevr. W. Lampenscherf en naar mevr. C. Roskam.
 
Bedankt
Wij willen iedereen bedanken voor de fijne samenwerking in de 33 jaar dat wij mochten werken in de kerk. Met plezier kijken wij terug op de periode in de Hofstad.
De aandacht die wij op de vrijwilligers - avond en in de laatste zondagsdienst hebben gekregen deed ons goed.
Groeten van Lies en Jan Veenendaal.
 
Expositie Kunst in de Hofstad
Vanaf zondag 4 juni is er een expositie van werk van de Apeldoornse ontwerper/illustrator Roel Ottow in de omloop boven de hal van de kerk.
Onder meer is de Bijbelbalk te zien: de Bijbel chronologisch verbeeld in 12 beelden.
De expositie is te bezoeken na de dienst op de zondagen 4, 11, 18 en 25 juni.