De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de Eredienst op zondag 25 juni 2017 om 9.30 uur in De Hofstad
 
Voorganger: ds. A.R. Roodenburg  Organist: dhr. Bert Riphagen   Koster: Kees Vaartjes
M.m.v. het Apeldoorns Christelijk Mannenkoor 
 
Het Apeldoorns Christelijk Mannenkoor zingt: “By the rivers of Babylon”
 
Welkomstwoord namens de kerkenraad
We bereiden ons in stilte voor op de dienst
 
Aanvangslied (staande): Psalm 146: 1 en 3 “Zing, mijn ziel, voor God uw Here” (NLB)
 
Bemoediging en groet
 
Het Apeldoorns Christelijk Mannenkoor zingt: “Gedenk aan mij”
 
Gebed om de opening van het Woord

De kinderen komen naar voren en gaan na het zingen van het Lied 218: 1, 2, 3, 4 en 5 “Dank U voor deze nieuwe morgen” (NLB) naar de Kindernevendienst.

Eerste Schriftlezing: Jesaja 62: 6 - 7 en 10 - 12 (uit de NBV)

Muzikaal intermezzo door Marjolein Zijlstra en Bert Riphagen

Tweede Schriftlezing: Mattheüs 10: 16 - 33 (uit de NBV)

Het Apeldoorns Christelijk Mannenkoor zingt: “Er is een God die hoort”

Verkondiging

Zingen: Lied 413: 1 (Allen), 3 (!) (Koor) en 2 (!) (Allen) “Grote God, wij loven U” (NLB)

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed
 
Het Apeldoorns Christelijk Mannenkoor zingt het “Gebed des Heren”

Aankondiging collecte en inzameling van de gaven
(We blijven even zitten tot de kinderen terug zijn van de Kindernevendienst !)

Slotlied (staande): Lied 132: 1 (Allen), 2 (Koor) en 3 (Allen) “U zij de glorie”
(Evangelische Liedbundel)
 
Heenzending en zegen

Zingen (staande): “Amen” (3x)

Het Apeldoorns Christelijk Mannenkoor zingt: “Majesteit”

Orgelspel

De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet namens de gemeente bezorgd bij:
Mevr. G. Hamstra en Fam. B. Riphagen

Kom in mijn tuin
Zondag 25 juni zijn we na de dienst van harte welkom in de tuin van Martin en Ada Visser. Kunnen we ook u daar ontmoeten voor een kopje koffie of thee?

Team Activiteiten Pastoraat
Voedselbank

Maandelijks een product in te zamelen voor de voedselbank loopt heel goed. Elke maand weer kunnen we iets aanbieden waaraan grote behoefte bestaat. In de maand juli is het product voor de Voedselbank fruit in blik of pot, kersen, fruitcocktail, perziken ananas etc. U kunt uw gaven weer kwijt op de bekende plaatsen.
Bij voorbaat dank, uw wijkdiaconie
 
Expositie Kunst in de Hofstad
Vanaf zondag 4 juni is er een expositie van werk van de Apeldoornse ontwerper/illustrator Roel Ottow in de omloop boven de hal van de kerk.
Onder meer is de Bijbelbalk te zien: de Bijbel chronologisch verbeeld in 12 beelden.
De expositie is te bezoeken na de dienst op de zondagen 4, 11, 18 en 25 juni