De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie van de Eredienst op zondag 2 juli 2017 om 9.30 uur in De Hofstad
 
Voorganger: ds. A.R. Roodenburg  Organist: dhr. M. Woning
 
Orgelspel
 
Welkomstwoord namens de kerkenraad
 
We bereiden ons in stilte voor op de dienst
 
Aanvangslied (staande): Lied 103c (!): 1 en 2 “Loof de koning, heel mijn wezen” (NLB)
 
Bemoediging en Groet
 
We begroeten even degenen die naast, voor en achter ons zitten door elkaar een hand te geven
 
Zingen: Lied 226: 1 en 2 en het refrein “Heer, ik kom tot U” (Evangelische Liedbundel)
 
Gebed
 
De jongeren die naar Moldavië gaan vertellen iets over hun reis en over het waardencontract
 
Zingen: Lied 398: 1, 2 en 5 en het refrein “Handen heb je om te geven” (Evangelische Liedbundel)
 
Lezen van het “Lied voor de reiziger” van Shirley Murray
 
Zingen: Lied 418: 1, 2 en 3 “God, schenk ons de kracht” (NLB)
 
We lezen uit de Bijbel: Leviticus 9: 22 - 24 en Numeri 6: 22 - 27 en Lucas 24: 50 - 53 (uit de NBV)
 
Zingen: Lied 415: 1 en 2 “Zegen ons, Algoede” (NLB)
 
Overdenking
 
Zingen: Lied 912: 1, 2, 3 en 6 “Neem mijn leven, laat het, Heer” (NLB)
 
Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader
 
Aankondiging collecte en inzameling van de gaven
(Als de kinderen terug zijn van de KND gaan we nog even kijken naar een filmpje)
 
Slotlied (staande): Lied 416: 1, 2, 3 en 4 “Ga met God en Hij zal met je zijn” (NLB)
 
Heenzending en zegen
 
Zingen (staande): “Amen” (3x)
 
Na het gezongen “Amen” heeft u de gelegenheid de jongeren die naar Moldavië gaan voor in de kerkzaal een hand te geven en hen een goede reis te wensen !
 
Orgelspel
 


De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet namens de gemeente bezorgd bij:
mevr. R. Stegeman en naar de fam. de Bruine.
 
Inzameling Voedselbank
In de maand juli is het product voor de Voedselbank fruit in blik of pot, kersen, fruitcocktail, perziken ananas etc.
 
9 juli: puzzel-fietstocht
Fietst u mee nadat u een kopje koffie of thee hebt gedronken in de tuin van Markendoel 47?
We fietsen 20 – 25 km en stoppen onderweg geregeld.
Neemt u uw eigen lunchpakket en drinken mee?