De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie van de Eredienst op zondag 30 juli 2017 om 9.30 uur in De Hofstad

Voorganger: ds. Gerdina Loeve Organist: Wob Kuipers Koster: Ruud Muijs

 

Welkom en mededelingen

 

Moment van stilte waarin we ons voorbereiden op de dienst
(gemeente gaat staan)

 

Intochtslied: NLB 216: 1, 2, 3 Dit is een morgen

 

Bemoediging
v: Onze hulp is in de naam van de Heer
a: Die hemel en aarde gemaakt heeft
v: Die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat wat Zijn hand begon

 

Groet

 

Gebed

 

Gebed om de Heilige Geest

 

Zingen: NLB 687: 1, 3 Wij leven van de wind

 

Gesprekje met de kinderen

Zingen: Hofstadbundel Lichtlied

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

 

Schriftlezing NT: Marcus 8: 1-9

 

Lied: NLB psalm 34: 4 Kom nader, zie en proef

 

Schriftlezing OT: Psalm 107: 1-9

 

Uitleg en verkondiging

 

Lied : NLB 912: 1, 2, 4, 6 Neem mijn leven, laat het, Heer

 

Gebeden – stil gebed – Onze Vader

 

Collecten (door diaken aangekondigd)
Kinderen komen terug

 

Slotlied: NLB 425 Vervuld van uw zegen

 

Wegzending en zegen

 

Zingen: “Amen” (3x)

 

Orgelspel


De bloemen gaan deze zondag met een hartelijke groet van de gemeente naar:
Fam. B. Konink, Mevr. H. Stegeman en dhr. G. Mulder

 

Voedselbank
In de maand augustus wordt door de Voedselbank gevraagd om blikken soep (geen zakjes!).
Graag vragen we weer uw hulp om de krat(ten) te vullen.
Alvast hartelijk dank,
De diaconie.

 

Inleveren Startnummer De Hofstedeling
Kopij voor het startnummer, begin kerkelijk seizoen, kan weer worden ingeleverd!
De Hofstedeling zal half/eind september verspreid worden.
Emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Kopij ingeleverd t/m uiterlijk zondag 3 september.
Alvast bedankt voor uw bijdrage!
De redactie

 

DMB dienst in de Grote Kerk
Het karakter is eenvoudig, waarbij de liederen die worden gezongen bekend en gemakkelijk mee te zingen zijn. Zondag 30 juli gaat voor ds. A.J. Plaisier.
Thema: "Eén ding is noodzakelijk". Meewerkende: organist Wim Magré.
Aanvang 19.00 uur.

 

De zomerse activiteiten van het Team Activiteiten Pastoraat
Gelukkig kunnen we u ook in deze zomer uitnodigen voor diverse activiteiten! We verliezen elkaar als gemeenteleden niet graag uit het oog! We hopen dan ook dat u met plezier zult meedoen aan onze activiteiten. En….. wellicht kunt u ook even om u heen kijken of er iemand, die bv niet zelf naar bv. “Kom in mijn tuin” of naar de zomerontmoetingen kan, kunt meevragen! Dat is pastoraat: omzien naar elkaar!
We hopen u te verwelkomen bij de volgende activiteiten:
Op zondag 30 juli kunt u na de dienst naar “kom in mijn tuin”. Deze zondag zijn we te gast bij Gino en Joke Giaccotto. Vorige week was het erg gezellig bij de kanoclub: met uw aanwezigheid wordt het vast nog gezelliger!

 

Zomer ontmoetingen in De Hofstad,
Net als vorige jaren zijn er weer een aantal zomerontmoetingen op woensdagmiddag in De Hofstad. Voor alle mensen die niet op vakantie zijn en het fijn vinden om elkaar te zien en te spreken en als het zo uit komt samen een spelletje te doen. Op alle middagen zijn ter twee gastvrouwen die u hartelijk zullen ontvangen en goed verzorgen:-)
Komende woensdag 2 augustus zal er ontmoeting zijn en spelletjes. U bent welkom van 14 – 16 uur!

Team Activiteiten Pastoraat