De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie van de Eredienst op zondag 6 augustus 2017 om 9.30 uur in De Hofstad
 
Voorganger: ds. G. Loeve Organist: dhr. B. Riphagen
 
Welkom
Moment van stilte waarin we ons voorbereiden op de dienst
(gemeente gaat staan)
 
Intochtslied: NLB Psalm 68: 7, 12  "God zij geprezen met ontzag"
 
Bemoediging
 v: Onze hulp is in de naam van de Heer
 a: Die hemel en aarde gemaakt heeft
 v: Die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat wat Zijn hand begon

Groet
 
Gebed
 
Gezongen gebed om de Heilige Geest: NLB 675: 1, 2  "Geest van hierboven"
 
Gesprekje met de kinderen
Zingen: Hofstadbundel 92: 1, 2   "Jezus is de goede Herder"
 
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 
Lezing van de tien geboden
 
Lied: NLB psalm 25: 2, 5, 10    "Here, maak mij uwe wegen"
 
Woord van genade
 
Schriftlezing NT: Matteüs 7: 13-23
 
Lied: Liedboek der Kerken gezang 78: 1 t/m 4  "Laat me in U blijven, groeien, bloeien"
 
Schriftlezing NT: Matteüs 7: 24-27
 
Uitleg en verkondiging
 
Lied : NLB 654: 1, 2, 5, 6    "Zing nu de Heer, stem allen in"
 
Gebeden – stil gebed – Onze Vader
 
Collecten (door diaken aangekondigd)
Kinderen komen terug
 
Slotlied: LdK 304: 1, 3    "God is getrouw, zijn plannen falen niet"
 
Zegen – met 3x gezongen "Amen"
 

 
De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij:
dhr. L. Logtenberg en bij mw. P. van Heerde.
 
Kom in mijn tuin
Na de dienst bent u van harte welkom bij: Bram de Smidt en Elske Haveman, De Ploeg 23.
We zien u graag!
Ook vandaag in de hal!
Team Activiteiten Pastoraat
 
Inleveren Startnummer De Hofstedeling
Kopij voor het startnummer, begin kerkelijk seizoen, kan weer worden ingeleverd!
De Hofstedeling zal half/eind september verspreid worden.
Emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Kopij ingeleverd t/m uiterlijk zondag 3 september.
Alvast bedankt voor uw bijdrage!
De redactie
 
Voedselbank
In de maand augustus wordt door de Voedselbank gevraagd om blikken soep (geen zakjes!).
Graag vragen we weer uw hulp om de krat(ten) te vullen.
Alvast hartelijk dank,
De diaconie.
 
Dinsdag 8 augustus: Zomerborrel in/ bij de Hofstad
U bent allemaal hartelijk welkom vanaf 20.15 uur tot ongeveer 21.45 uur.
Het is fijn als iedereen iets meeneemt om te delen: iets te drinken en iets te knabbelen.
Nodig gerust buren, vrienden, familie uit om met u mee te komen!
 
Zomerontmoetingen 2017!
Op woensdag 9 augustus bent u van harte welkom in de Hofstad voor een kopje koffie of thee met iets lekkers en zal er een gespreksonderwerp zijn, voorbereid door Ds. Gerdina Loeve, over het thema: Deel je leven 
Uw gastvrouwen zijn Elske en Marri
Van harte welkom van 14 – 16 uur
Team activiteiten Pastoraat
 
In de Hofstad gebeurt het!
Zondagochtend, 30 juli jl., na de dienst konden de gemeenteleden koffiedrinken in de tuin bij de fam. Giaccotto. Het weer werkte mee en er kwamen veel gemeenteleden de tuin bewonderen. Het was een gezellige en ongedwongen samenzijn deze laatste zondag van juli. In de zomermaanden zijn veel mensen met vakantie. Ook in onze gemeente is het dan vaak een stille periode. De mensen die thuis blijven missen dan toch vaak de contacten en activiteiten in de gemeente.
De medewerkers van het team activiteiten hebben ook daaraan gedacht. Op de woensdagmiddagen kunnen de mensen die behoefte hebben aan contact in De Hofstad onder het genot van een kopje thee en koffie gezellig samen een spelletje doen. Of gewoon gezellig een praatje maken. Om de andere week op woensdagmiddag verzorgd Gerdina Loeve, onze wijkpredikant, een themamiddag.
Ook wordt er aantal keren per jaar een gezamenlijke maaltijd georganiseerd door het team Activiteiten. Het thema is dit jaar Samen Delen.  Afgelopen zondagmiddag hebben gemeenteleden allerlei lekkere hapjes en maaltijden gemaakt en meegebracht om met elkaar van te eten en te delen. Vanaf 5 uur kond iedereen aanschuiven en genieten van de onderlinge contacten, de gesprekken en het met zorg gemaakte heerlijke eten. Met een lekker ijsje als toetje en ter afsluiting nog een lekker kopje koffie of thee. Het was een zeer geslaagde middag en is zeker voor herhaling vatbaar.
Hulde aan allen die dit mogelijk hebben gemaakt!
Zoals u ziet en merkt In De Hofstad gebeurt het! 
Minie Wentzel