De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie van de Eredienst op zondag 13 augustus 2017 om 9.30 uur in De Hofstad
 
Thema: Deel je leven - op reis door Israël
 
Voorganger: ds. G. Loeve                   Organist: dhr. W. Kuipers

Welkom
Moment van stilte waarin we ons voorbereiden op de dienst
(gemeente gaat staan)
 
Intochtslied: NLB psalm 122: 1, 2 "Hoe sprong mijn hart hoog op in mij"
 
Bemoediging
   v: Onze hulp is in de naam van de Heer
   a: Die hemel en aarde gemaakt heeft
   v: Die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat wat Zijn hand begon
Groet
 
Inleiding op de dienst
 
Gebed
 
Beelden van de reis naar Israël 
 
Gesprekje met de kinderen
Zingen: Hofstadbundel 54 "Dit is de dag die de Heer ons geeft"
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 
Schriftlezing NT: Matteüs 8: 23-29
 
Overdenking van Kees Kraayenoord
 
Zingen: NLB 886 in het Nederlands "Abba Vader, U alleen"
 
Deelmoment ‘Het meer van Galilea’
 
Schriftlezing OT: Psalm 122: 6-9
 
Deelmoment ‘Joods Jeruzalem’
 
Zingen: Evangelische Liedbundel 413: 1, 2, 4 "Lichtstad met de paar’len poorten"
 
Deelmoment ‘Christelijk Jeruzalem’
 
Zingen: ELB 342 "Heer ik prijs Uw grote naam"
 
Gebeden – stil gebed – Onze Vader
 
Collecten (door diaken aangekondigd) en Opwekking 744 ‘Vrede voor Jeruzalem
Kinderen komen terug
 
Slotlied: ELB 382: 1, 3 "Heer, uw licht en uw liefde schijnen"
 
Zegen – met 3x gezongen "Amen"
 
Na de zegen wordt het Israëlisch volkslied ‘Hatikwa’ gespeeld.
 

De bloemen gaan deze zondag met een hartelijke groet van ons allen naar:
fam. J. Klaver en naar mevr. A. Boerdam.
 
Startzondag 2017:  Welkom in de kerk!
Dit jaar is het thema van de startzondag 'een open huis'. Hiermee sluit de startzondag aan bij de landelijke campagne Kerkproeverij die kerken uitnodigt begin september de deuren wagenwijd open te zetten voor nieuwe mensen.
Aan u, aan jou als gemeentelid willen wij daarom het volgende vragen. Ken jij iemand, waarvan je weet dat hij/zij vroeger wel in de kerk kwam, maar nu niet meer? Of ergens diep van binnen toch wel nieuwsgierig is? Nodig hem of haar dan uit voor de Startdienst op zondag 10 september in De Hofstad. Aanvang: 10.00 uur. Koffie, thee vanaf 09.30 uur.
Uit ervaring is gebleken dat persoonlijke benadering het beste werkt (Een uitnodiging via De Hofstedeling blijkt toch te afstandelijk). Wilt u, jij daarom eens om je heenkijken en de stap wagen iemand uit te nodigen voor deze dienst?
Nadere informatie over het 'Proeven van de kerk' (!) zowel letterlijk als figuurlijk, volgt.
De startdienstcommissie
 
ZOMERSE ACITIVITEITEN
Koffie/thee op zondag na de dienst
13 augustus : “Kom in mijn tuin” bij Bram de Smidt en Elske Haveman, De Ploeg 23. Elske en Bram ontvangen je/u graag in hun tuin.
20 augustus : drinken we koffie/ thee in De Hofstad!
 
Zomerontmoetingen in De Hofstad
Net als vorige jaren zijn er weer een aantal zomerontmoetingen op woensdagmiddag in De Hofstad. Voor alle mensen die niet op vakantie zijn en het fijn vinden om elkaar te zien en te spreken en als het zo uit komt samen een spelletje te doen. Op alle middagen zijn ter twee gastvrouwen die u hartelijk zullen ontvangen en goed verzorgen (!) Op 3 van de middagen behandelen we met ds. Loeve een onderwerp in het kader van ons jaarthema "Deel je leven"
De kerk is vanaf 14.00 tot 16.00 uur voor u open. Hier onder vindt u het rooster van de middagen.
Woensdagmiddag 16 augustus      ontmoeting, spelletjes
Woensdagmiddag 23 augustus      ds. Gerdina Loeve
Woensdagmiddag 30 augustus      ontmoeting, spelletjes
Team Activiteiten Pastoraat