De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie van de Eredienst op zondag 20 augustus 2017 om 9.30 uur in De Hofstad
 
Voorganger: ds. G. Loeve Organist: dhr. B. Riphagen
 
Welkom
Moment van stilte waarin we ons voorbereiden op de dienst
(gemeente gaat staan)
 
Intochtslied: NLB 283: 1, 2  “In de veelheid van geluiden”
 
Bemoediging
 v: Onze hulp is in de naam van de Heer
 a: Die hemel en aarde gemaakt heeft
 v: Die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat wat Zijn hand begon

Groet
 
Gebed
 
Kyriëgebed: Liederen ter Bemoediging 32: 1 t/m 5  “Om de mensen, godverlaten” 
                                                (melodie NLB 801, “Door de nacht van strijd en zorgen”)

Gloriatekst 
 
Gesprekje met de kinderen
Zingen: NLB 235: 3 coupletten  “Voor alle goede gaven”
 
1.Voor alle goede gaven, Heer,    zij U de dank en eer.
2. Wij danken U voor 't daag'lijks brood
    kracht en gezondheid, Heer.
 
3. Halleluja, halleluja
    halleluja, amen. 
 
 
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 
Schriftlezing OT: 1 Koningen 19: 1-9
 
Lied: NLB psalm 69: 1  “Red mij, o God, het water stijgt en stijgt”
 
Uitleg en verkondiging
 
Lied: Hofstadbundel 86: 1, 3  “Geef mij kracht heel mijn leven Heer”
 
Gebeden
 
Collecten (door diaken aangekondigd)
Kinderen komen terug
 
Tijdens het gereedmaken van de tafel zingen we:
LtB 8: 1, 2  “Eten genoeg, brood om te delen”
                    (melodie NLB 865, Komt nu met zang van zoete tonen)
 
Tafelgebed, afgesloten met het Onze Vader
 
Nodiging
 
Delen van brood en wijn, ondertussen zingen we:
 NLB psalm 67: 1, 3  “God zij ons gunstig en genadig“
• NLB 834: 1 t/m 3  “Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht”
• NLB 704: 1 t/m 3  “Dank, dank nu allen God“
 
Dankgebed
 
Slotlied: NLB psalm 146a: 1, 5  “Laat ons nu vrolijk zingen“
 
Zegen – met 3x gezongen "Amen"
 

 
De bloemen gaan deze zondag met een hartelijke groet van ons allen naar:
Mevr. A. Kranenborg en naar mevr. B. Koopmans
 
Koffie/thee op zondag na de dienst
20 augustus : drinken we koffie/ thee in De Hofstad!
27 augustus : zijn we van harte welkom in de tuin van Wim en Marri Brouwer. Hattemsebeek 137
 
Zomerontmoetingen in De Hofstad
Net als vorige jaren zijn er weer een aantal zomerontmoetingen op woensdagmiddag in De Hofstad. Voor alle mensen die niet op vakantie zijn en het fijn vinden om elkaar te zien en te spreken en als het zo uit komt samen een spelletje te doen. Op alle middagen zijn ter twee gastvrouwen die u hartelijk zullen ontvangen en goed verzorgen (!) Op 3 van de middagen behandelen we met ds. Loeve een onderwerp in het kader van ons jaarthema "Deel je leven"
De kerk is vanaf 14.00 tot 16.00 uur voor u open. Hier onder vindt u het rooster van de middagen.
Woensdagmiddag 23 augustus      ds. Gerdina Loeve
Woensdagmiddag 30 augustus      ontmoeting, spelletjes
Team Activiteiten Pastoraat
 
Startzondag 2017:  Welkom in de kerk!
Dit jaar is het thema van de startzondag 'een open huis'. Hiermee sluit de startzondag aan bij de lan-delijke campagne Kerkproeverij die kerken uitnodigt begin september de deuren wagenwijd open te zetten voor nieuwe mensen.
Aan u, aan jou als gemeentelid willen wij daarom het volgende vragen. Ken jij iemand, waarvan je weet dat hij/zij vroeger wel in de kerk kwam, maar nu niet meer? Of ergens diep van binnen toch wel nieuwsgierig is? Nodig hem of haar dan uit voor de Startdienst op zondag 10 september in De Hofstad. Aanvang: 10.00 uur. Koffie, thee vanaf 09.30 uur.
Uit ervaring is gebleken dat persoonlijke benadering het beste werkt (een uitnodiging via De Hofste-deling blijkt toch te afstandelijk). Wilt u, jij daarom eens om je heen kijken en de stap wagen iemand uit te nodigen voor deze dienst?
Nadere informatie over het 'Proeven van de kerk' (!) zowel letterlijk als figuurlijk, volgt.
De startdienstcommissie
 
Inleveren Startnummer De Hofstedeling
Kopij voor het startnummer, begin kerkelijk seizoen, kan weer worden ingeleverd!
De Hofstedeling zal half/eind september verspreid worden.
Emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Kopij ingeleverd t/m uiterlijk zondag 3 september.
Alvast bedankt voor uw bijdrage!
De redactie
 
Voedselbank
In de maand augustus wordt door de Voedselbank gevraagd om blikken soep (geen zakjes!).
Graag vragen we weer uw hulp om de krat(ten) te vullen.
Alvast hartelijk dank,
De diaconie.