De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de Eredienst op zondag 3 september om 10.00 uur in De Hofstad

Voorganger: ds. A.R. Roodenburg  Organist: dhr. B. Riphagen
 
Orgelspel
 
Welkomstwoord namens de kerkenraad
 
We bereiden ons in stilte voor op de dienst
 
Aanvangslied (staande): Psalm 92: 1 en 2 
 
Waarlijk, dit is rechtvaardig” (NLB)
 
Bemoediging en Groet
 
Zingen: Lied 213: 1 en 4 “Morgenglans der eeuwigheid” (NLB)
 
Gebed
 
Woorden van genade en leven
 
Zingen: Lied 377: 1, 3 en 6 “Zoals ik ben, kom ik nabij” (NLB)
 
Gebed om de opening van het Woord
 
De kinderen komen naar voren en gaan na het zingen van het Lichtlied naar de Kindernevendienst.
 
Eerste Schriftlezing: Jesaja 6: 8 - 13 (uit de NBV)
 
Zingen: Gezang 168: 1 en 4 “O Jezus Christus, licht ze bij” (Liedboek voor de Kerken)
 
Tweede Schriftlezing: Marcus 7: 31 - 37 (uit de NBV)
 
Verkondiging
 
Zingen: Lied 534: 1, 2, 3 en 4 “Hij die de blinden weer liet zien” (NLB)
 
Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader
 
Aankondiging collecte en inzameling van de gaven
(We blijven even zitten tot de kinderen terug zijn van de Kindernevendienst !)
 
Slotlied (staande): Lied 864: 1, 2 en 5 “Laat ons de Heer lofzingen” (NLB)
 
Heenzending en zegen
 
Zingen (staande): “Amen” (3x)
 
Orgelspel
 

 
Liturgie voor de zangdienst op zondag 3 september om 19.00 uur in “De Hofstad”
 
Medewerkenden: 
voorganger  : ds. Gerdina Loeve,
Organist       :  Bert Riphagen, 
koor             :  Interkerkelijk Koor “To You” uit Epe  o.l.v. Henk van der Maten, 
Koster          : Kees Vaartjes.
 
VOOR AANVANG VAN DE DIENST
 
Samenzang: Lied  216: 1, 2 en 3 (NLB) 
 
Koor: LOOK AT THE WORLD 
 
Woord van welkom
De gemeente bereidt zich, in stilte, voor op de dienst.
Samenzang: Lied 357: 1, 2 en 5 (Evangelische Liedbundel)
 
Bemoediging en groet
 
Koor:  SEEKERS OF YOUR HEART
 
Gebed
 
Koor:  WE ARE THE BODY OF CHRIST
 
Samenzang: Lied "Blowing in the wind": 1, 3 en 5
 
Schriftlezing: Psalm 105: 1 – 4  (NBV)
 
Samenzang: Lied 288: 2x zingen  (Opwekking) 
 
Koor: GO LIGHT YOUR WORLD
 
Samenzang Lied 58  (Opwekking)
 
Koor+ Samenzang: GEEF AAN  ELKAAR GODS VREDE  DOOR
 
Gebeden
 
Koor: I WILL GIVE THANKS
 
Inzameling van de gaven tijdens orgelspel. De collecte tijdens de dienst zijn bestemd voor de diakonie en kerk.
De collecte bij de uitgang is bestemd voor de voortzetting van de zangdiensten.
Tijdens collecte orgelimprovisatie, aansluitend samenzang: Hoog boven alle vragen
 
Koor: AND WE SING GLORIA
 
Samenzang: Lied 416: 1 en 2 (koor), 3 en 4 (allen)  (NLB)
 
Zegen  3x "Amen"
 
De volgende zangdienst zal gehouden worden op zondag 1 oktober 2017.
- koor             : Chr. Streek mannenkoor Noord West Veluwe, met Mannenensemble uit Nijkerk o.l.v. Martin Mans
- organist       : Bert Riphagen,
- voorganger  : ds. Albert Roodenburg. 
- koster           : Kees Vaartjes
 

 
De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij:
Mevr. J.M. Buddingh en naar mevr. H.E. Boers.
 
Startnummer De Hofstedeling
Op dit moment is er nog niet veel kopij binnen...
Nog maar 1 week te gaan. Volgende week zondag 3 september is dan toch écht de sluitingsdatum!!
Uw, jouw bijdrage zien we graag tegemoet. Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
De redactie
 
Voedselbank
Meer dan veertig procent van de klanten van de Voedselbank voert een 1-persoons huishouden. Met name voor hen is als product van de maand september gekozen voor kleine potten/blikken groente. U kunt uw goede gaven weer op de bekende plaats in de hal kwijt.
Namens (de klanten van) de Voedselbank hartelijk dank!