De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de Startdienst op zondag 10 september om 10.00 uur in De Hofstad
 
                                        Thema: kerkproeverij – een open huis
 
Voorganger:   ds. Gerdina Loeve
Organist:        Marc Woning
Gitarist:          Roy Francke
Dwarsfluitist:  Marjolein Zijlstra
 
Orgelspel
 
Lied dat de kinderen op de PCBO scholen in Apeldoorn hebben geleerd: “Welkom, welkom”
 
Welkom door de ouderling 
Moment van stilte waarin we ons voorbereiden op de dienst
(gemeente gaat staan)
Intochtslied: Liedboek psalm 95: 1 “Steek nu voor God de loftrompet“
 
Bemoediging
    voorganger:  Wij worden geholpen door de Heer
    allen:             Die hemel en aarde gemaakt heeft
    voorganger:  Die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat wat Zijn hand begon
Groet
 
(gemeente gaat zitten)
Lied: LB 288 “Goedemorgen, welkom allemaal”
 
Gebed
 
Gesprekje met de kinderen
Zingen: Hofstadbundel 106: 1, 2, 3 “Wij gaan op reis“
 
Schriftlezing Oude Testament: Genesis 18: 1-8 (Bijbel in Gewone Taal)
 
Uitleg en verkondiging – deel 1
 
We proeven aan de reis naar Moldavië
 
We luisteren naar het lied ‘Ken je mij’ gezongen en begeleid door Hanneke en Martina
 
Schriftlezing Nieuwe Testament: Hebreeën 13: 1-2 (BGT)
 
Uitleg en verkondiging – deel 2
 
Lied: Opwekking 815  “Heer U bent altijd bij mij”
 
Gebeden – stil gebed – Onze Vader gezongen in het Roemeens en Nederlands
 
Collecten, aangekondigd door de diaken - tijdens de collecte horen we Moldavische muziek
(gemeente gaat staan)

Slotlied: “Ga dan op weg” (melodie LB 632 “Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven”)
 
Zegen – beantwoord met 3x gezongen "Amen"
 


De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet namens ons allen bezorgd bij:
dhr. W. Eggink en naar de fam. J. de Vries.
 
Informatieavond Israëlreis
Beste gemeenteleden zijn jullie enthousiast, nieuwsgierig, belangstellend geworden na alle verhalen, beelden en indrukken die jullie in de dienst van zondag 13 augustus gehoord en gezien hebben over de reis naar Israël en willen jullie dit ook zelf wel eens zien en mee maken dan komt er nu een enorme kans dit ook te gaan beleven.
Er word op dit moment een reis naar Israël en Jordanië voorbereidt door de
fam. Kelderman, Buitenhuis en Brouwer eind April begin Mei  2018 dit wordt dus een unieke mogelijk-heid om met hofstedelingen op reis te gaan.
Ook onze eigen wijkpredikant ds. Albert Roodenburg gaat mee.
Heb je belangstelling denk er dan niet te lang over na en ga mee.
Er is een informatieavond op 12 sept. a.s. om 20.00 uur in de Hofstad.
 
Afscheid ds. Loeve
De afscheidsdienst van ds. Gerdina Loeve zal plaatsvinden op zondag 8 oktober om 10.00 uur.
Nader bericht omtrent het afscheid volgt.
De intrededienst van Gerdina in Bleiswijk zal plaatsvinden op zondag 22 oktober, ’s middags om 14.30 uur.
 
Voedselbank
Meer dan veertig procent van de klanten van de Voedselbank voert een 1-persoons huishouden. Met name voor hen is als product van de maand september gekozen voor kleine potten/blikken groente. U kunt uw goede gaven weer op de bekende plaats in de hal kwijt.
Namens (de klanten van) de Voedselbank hartelijk dank!
 
Cantorij
Donderdag 7 september beginnen de repetities weer voor de Cantorijleden
Onder de bezielende leiding van Bert Riphagen worden er  weer liederen ingestudeerd voor zondag 1 oktober. Een ieder die mee wil zingen is van harte welkom.
Tijd: 19.00-20.00 iedere donderdag.
Martin Visser en Bert Riphagen
 
Alpha-cursus
De leiding van de Alpha-cursus  geeft dit najaar weer gelegenheid om deel te nemen aan de Alpha-cursus. De cursus wordt gegeven in de Hofstad op 10 achtereenvolgende vrijdagen.
Tijd: 10.00-13.00, inclusief een lunch. Kosten 3,50 euro pp.
De 1e cursusdag is vrijdag 15 september.
Wilt u zich verdiepen in het Christelijk geloof en zit u met veel vragen dan is dit de kans om een per-soonlijke relatie op te bouwen met Jezus Christus.
U kunt zich opgeven bij Grietje Hoekstra.Tel: 5410476