De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de Vredesweek dienst 16 september 2017 om 20:00 uur in De Hofstad

Thema: de kracht van verbeelding

Voorgangers: diaken Theo van Driel (Evangelisch Lutherse Gemeente) en dominee Gerdina Loeve (Protestantse wijkgemeente De Hofstad)
Ouderling van dienst: Paul Roomer (Evangelisch Lutherse Gemeente)
Diaken: Ton van Mourik (Protestantse wijkgemeente De Hofstad)
Pianist: Bert Riphagen
Muzikale medewerking door Mudanthe (MUziek – DANs – THEater)

Welkom door Harm Bruins Slot, oud burgemeester van Apeldoorn

Moment van stilte

Aan het begin van het lied gaan we staan

Zingen (staande): 1, 2, 3 Vrede voor jou hierheen gekomen
(melodie Liedboek 865)

Bemoediging
    voorganger: Ons samenzijn dragen we op aan God
    allen: die liefde is en grond van ons bestaan
    voorganger: die ons stelt in haar licht en ons roept tot zijn dienst
    allen die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt

Groet
    voorganger: Genade en vrede voor u, voor jou van God onze Vader, onze Heer Jezus Christus, door de Heilige Geest
    allen: vrede wensen wij elkaar, vrede voor heel de wereld

We wensen elkaar vrede

We gaan zitten

Gebed

Gebed om ontferming met aansteken van zeven kaarsen
en het zingen van: Geef hen vrede, geef mij vrede, geef ons vrede
(melodie Hofstadbundel p. 9)
(Volgorde: aansteken van een kaars – gebedsintentie – gezongen acclamatie (7x herhalen)

Gedicht ‘Stel je voor!’

Zingen: Liederen ter Bemoediging 29: 1, 2, 3 Lied van dromen en vergezichten
(melodie LB psalm 65 en 72)

Lezing uit de Bijbel: Lucas 6: 27-31 (Nieuwe Bijbelvertaling)

Overweging

Muzikaal intermezzo met pianomuziek

Zingen: LtB 49: 1, 2, 3 Komen ooit voeten gevleugeld
(melodie LB 868)

Gebed

Collecte bestemd voor Pax toegelicht door Annemarie Hollanders van Pax
ondertussen muziek door Mudanthe

We gaan staan

Slotlied (staande): LB 425 Vervuld van uw zegen
(woord ‘Christus’ vervangen door ‘liefde’)

Zegen
(Bert: de zegen eindigt met …. Moge de Eeuwige zijn gelaat naar ons keren en ons vrede schenken)
afgesloten met 3x gezongen "Amen"

Muziek door Mudanthe