De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de Eredienst op zondag 17 september om 10.00 uur in De Hofstad

Voorganger:    ds. Gerdina Loeve      Organist:         Wob Kuipers   Koster:             Wouter Visscher

                                                          Thema: Een open huis
Welkom

Moment van stilte waarin we ons voorbereiden op de dienst

(gemeente gaat staan)

Intochtslied: Hofstadbundel 98: 1, 2                     God in ons midden

Bemoediging
            v: Onze hulp is in de naam van de Heer
            a: Die hemel en aarde gemaakt heeft
            v: Die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat wat Zijn hand begon

Groet

Lied : Liedboek 1014: 1, 3, 5                                  Geef vrede door van hand tot hand

Gebed

Gesprekje met de kinderen

We horen een lied dat de kinderen op de PCBO scholen in Apeldoorn hebben geleerd:
                              Ik neem even de tijd

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing NT: Matteüs 5: 14-16 (NBV)

Lied: LB psalm 119: 12, 40                         Ik klem mij vast aan uw getuigenis

Schriftlezing NT: Marcus 6: 6b-13 (NBV)

Lied: LB psalm 119: 63                               Ik die uw wil naar uw geboden doe

Uitleg en verkondiging

Lied: Liederen ter Bemoediging 15: 1, 2   Breng ons daar waar mensen leven
(melodie Liedboek der Kerken, gez. 292 ‘Wegen Gods, hoe duister zijt gij’)                    

1 Breng ons daar waar mensen leven, wachtend op een woord van hoop
   Doe ons delen, doe ons geven, in uw Geest zijn wij gedoopt
   Laat uw Naam ons leven worden rode draad in ons bestaan
   ankervast vandaag en morgen, kracht en moed om door te gaan

2 Breng ons daar waar mensen wonen, geef hen bij elkaar een thuis
   waar zij liefde mogen tonen, samen leven last en kruis
   Breng ons daar waar in de stilte brood gebroken wordt, gedeeld
   waar uw Geest door alle kilte, breekt en zalft en harten heelt

Gebeden – stil gebed – Onze Vader

Collecten (door diaken aangekondigd)

Kinderen komen terug

Slotlied: LB 905: 3, 4                                               Laat dan uw stilte ook uw kracht zijn

Zegen – met 3x gezongen "Amen"


De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet namens ons allen bezorgd bij:
Mevr. E. Janssen en mevr. N. van Dijk

Handjes gevraagd voor de zondag!
We zoeken 2-3 mensen die met enige regelmaat inzetbaar zijn om op zondagavond van vijf tot zeven te helpen bij het uitdelen van maaltijden aan dak- en thuislozen.

Aanmelden, of eerst wat meer info? Of gewoon een keer vrijblijvend meelopen? Of help je al mee en neem je een introducé mee? Kan allemaal! Door een mail te sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Afscheid ds. Loeve
De afscheidsdienst van ds. Gerdina Loeve zal plaatsvinden op zondag 8 oktober om 10.00 uur. 
Nader bericht omtrent het afscheid volgt. 
De intrededienst van Gerdina in Bleiswijk zal plaatsvinden op zondag 22 oktober, ’s middags om 14.30 uur.
 
Voedselbank
Meer dan veertig procent van de klanten van de Voedselbank voert een 1-persoons huishouden. Met name voor hen is als product van de maand september gekozen voor kleine potten/blikken groente. U kunt uw goede gaven weer op de bekende plaats in de hal kwijt. 
Namens (de klanten van) de Voedselbank hartelijk dank!