De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie van de Eredienst op zondag 24 september 2017 om 10.00 uur in De Hofstad
 
Voorganger:  ds. A.R. Roodenburg
Organist:       dhr. M. Woning
 
Orgelspel
Welkomstwoord namens de kerkenraad
We bereiden ons in stilte voor op de dienst
 
Aanvangslied (staande): Lied 382: 1, 2 en 3 en het refrein
                                        “Heer, uw licht en uw liefde schijnen” (Evangelische Liedbundel)
Bemoediging en Groet
 
Zingen: Psalm 86: 4 en 5 “Leer mij naar uw wil te handelen” (NLB)
 
Gebed
 
De kinderen komen naar voren en gaan na het zingen van Lied 33: 1, 2 en 3 “God die alles maakte” (Hofstadbundel) naar de Kindernevendienst.
 
Eerste Schriftlezing: Psalm 55: 1 - 9 en 17 - 24 (uit de NBV)
 
Zingen: Lied 221: 1 en 3 “Zo vriendelijk en veilig als het licht” (NLB)
 
Tweede Schriftlezing: Mattheüs 6: 24 - 34 (uit de NBV)
 
Verkondiging
 
Meditatief orgelspel
 
Zingen: Lied 905: 1 en 4 “Wie zich door God alleen laat leiden” (NLB)
 
Wij gedenken
 
Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader
 
Aankondiging collecte en inzameling van de gaven
(We blijven even zitten tot de kinderen terug zijn van de Kindernevendienst !)
 
Slotlied (staande): Lied 978: 1 en 4 “Aan U behoort, o Heer der heren” (NLB)
 
Heenzending en zegen
 
Zingen (staande): “Amen” (3x)
 
Orgelspel
 

 
De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij:
mevr. E. van den Brandhof en dhr. K. Vaartjes.
 
Voedselbank
Meer dan veertig procent van de klanten van de Voedselbank voert een 1-persoons huishouden. Met name voor hen is als product van de maand september gekozen voor kleine potten/blikken groente. U kunt uw goede gaven weer
op de bekende plaats in de hal kwijt.
Namens (de klanten van) de Voedselbank hartelijk dank!
 
Beste mensen,
Overweldigend en hartverwarmend zijn de kaarten en de reacties die mijn vrouw en ik via de telefoon en e-mail hebben ontvangen tijdens de behandelingen die ik in Deventer heb moeten ondergaan. Wat ben ik dankbaar om bij De Hofstad-gemeenschap te mogen behoren.
Dank jullie wel.
Wim Eggink en echtgenote Annèt.
 
Pannenkoekenrestaurant vrijdag 27 oktober a.s.
Heb je zin in gezelligheid en lekker eten? Kom dan op vrijdag 27 oktober naar het pannenkoekenrestaurant in De Hofstad. Ons restaurant is geopend van 17.00-19.00 uur. De opbrengst is bestemd voor MCA in Moldavië. Allemaal van harte welkom!
Geen vervoer? Geen probleem, bel dan even met Marcel de Poel, tel. 06-54280101.
Met vriendelijke groeten,
Projectgroep Moldavië
 
Jeugdkerk
Ook dit jaar verwachten we een grote groep jongeren die de jeugdkerk zullen bezoeken.
Het is ons afgelopen jaar goed bevallen om deze grote groep een deel van de ochtend in kleinere groepjes op te splitsen zodat er ruimte is voor persoonlijke gesprekken en verdieping.
Om deze reden hebben we besloten om het aanbod hetzelfde te laten als afgelopen jaar.
We zullen elke 2e zondag van de maand jeugdkerk houden.
Ivm het afscheid van ds Loeve op 8 oktober, is de eerste jeugdkerk op zondag 1 oktober.
De data voor komend jaar zijn dus als volgt:
 
1 oktober
12 november
10 december
14 januari
11 februari
11 maart
8 april
13 mei
10 juni
24 juni afsluiting