De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie van de Eredienst op zondag 1 oktober om 10.00 uur in De Hofstad
 
Voorganger: ds. A.R. Roodenburg       Organist: dhr. M. Woning     M.m.v.: de Cantorij van De Hofstad
 
Orgelspel
 
Zingen voor de dienst: Lied “O, wat een dag”: 1 (Cantorij) en 2 (Allen)
 
Welkomstwoord namens de kerkenraad
We bereiden ons in stilte voor op de dienst
Aanvangslied (staande): Psalm 122: 1 en 3 “Hoe sprong mijn hart hoog op in mij” (NLB)
 
Bemoediging en Groet
 
Zingen: “Zum Sanctus”: 1 (Cantorij) en 2 (Allen)
 
Kyrië-gebed
 
Zingen: Glorialied Lied 150b: 1, 2 en 3 (Cantorij) en het refrein (Allen) “Alles wat adem heeft, love de Heer” (NLB)
 
Gebed om de opening van het Woord
 
De kinderen komen naar voren en gaan na het zingen van Lied 459 “Lees je Bijbel, bid elke dag” (2x) (Evangelische Liedbundel) naar de Kindernevendienst.
 
Eerste Schriftlezing: Psalm 122 (uit de NBV)
 
Zingen: Lied “’k Ben reizend naar die stad”: 1 en 2 (Cantorij) en 3 (Allen)
 
Tweede Schriftlezing: Lucas 19: 37 - 42 (uit de NBV)
 
Verkondiging
 
Zingen: Lied 756: 1, 2, 3, 4 en 5 “Laat komen, Heer, uw rijk” (NLB)
 
Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader
 
De Cantorij zingt: “Hoog boven alle vragen”: 1 (Cantorij), refrein (Cantorij) en 2 (Cantorij), refrein (Allen)
 
Aankondiging collecte en inzameling van de gaven
(We blijven even zitten tot de kinderen terug zijn van de Kindernevendienst !)
 
Slotlied (staande): Lied 413: 1 (Cantorij), 2 en 3 (Allen) “Lichtstad met uw paarlen poorten” (Evangelische Liedbundel)

Heenzending en zegen
 
Zingen (staande): “Amen” (3x)
 
Orgelspel

 


 

Liturgie voor de zangdienst op zondag 1 oktober om 19.00 uur in “De Hofstad”
 
Medewerkenden: 
Voorganger : ds. Albert Roodenburg,
Organist      : Bert Riphagen, 
Koor            : Chr. Streek mannenkoor Noord West Veluwe, met Mannenensemble uit Nijkerk o.l.v. Martin Mans, 
Panfluit        : Gerard  Rijken van Olst,
Koster          : Kees Vaartjes.
 
VOOR AANVANG VAN DE DIENST
 
Samenzang: Psalm 108: 1 en 2 (Oude berijming)
 
Koor: PEACE LIKE A RIVER en ER IS EEN GOD DIE HOORT( 1 koor, en 2 en 3 samenzang)
2. God schonk zijn zoon in Bethlehems stal,
Heer van het al, Heer van het al.
Hij droeg vernedering, smaad zonder tal,
heerser van 't gans heelal.
Want onze Schepper, koning der aard',
heeft zelfs zijn eigen zoon niet gespaard.
Ga dan naar hem, nu 't morgenlicht gloort,
hij is de God die hoort.
3. Van oost tot west, van zuid tot noord,
mens, zegt het voort, mens zegt het voort.
Wordt 's Heren liefde alom gehoord,
mensenkind, zegt het voort.
Dwaal niet in 't duister, ga niet alleen,
maar zoek het heil bij Jezus alleen.
Dat al uw hoop op hem is gericht,
Jezus is 't eeuwig licht.
 
Woord van welkom
De gemeente bereidt zich, in stilte, voor op de dienst.
 
Samenzang: Psalm 150: 1 en 2
 
Bemoediging en groet
 
Koor:  MAJESTY
 
Gebed
 
Koor:  WE LIEPEN SAMEN DOOR HET VELD
 
Samenzang: Lied  562: 1, 2 en 3 (Hemel hoog)
 
Schriftlezing: Marcus 4: 35 - 41
 
Samenzang: Lied 187: 1, 2 en 3 (Evangelische Liedbundel) 
 
Koor:  HOUD MIJ VAST
 
Samenzang: Psalm 62: 1 en 5
    
Mannenensemble:  RUST
 
Gebeden
 
Koor:  HE’S ONLY A PRAYER AWAY
 
Inzameling van de gaven tijdens orgelspel. De collecte tijdens de dienst zijn bestemd voor de diakonie en kerk.
De collecte bij de uitgang is bestemd voor de voortzetting van de zangdiensten.
Tijdens collecte orgelimprovisatie, aansluitend samenzang: Op bergen en in dalen
 
Koor:  COMING HOME , Solo Kees Teeuwissen
           GA MAAR GERUST
 
Zegen  3x Amen
 
Koor en Samenzang: NIEUW JERUZALEM   1. koor en refrein: Allen, 2. koor en refrein: Allen en 3. Allen
 
De volgende zangdienst zal gehouden worden op zondag 5 november 2017.
- koor          : Gemengd koor “Groot Veluwe”  o.l.v. Wim Magré en pianist Wilbert Magré
- organist    : Bert Riphagen,  voorganger: ds. J.A. Woudenberg, Trompet: Reik Heusinkveld
- Dwarsfluit : Marjolein Zijlstra,  Koster: Kees Vaartjes
 

 
De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij:
dhr. W.A. Meijerhof en naar de fam. van Kampen.
 
Voedselbank
In de maand oktober wil de Voedselbank graag pakken houdbare (gesteriliseerde) melk inzamelen. Melk is een basisproduct dat eigenlijk elke week thuishoort in de pakketten. Omdat de reservevoor-raad geslonken is, graag nog een keer pakken houdbare melk.
Namens (de klanten van) de Voedselbank hartelijk dank!
 
Expositie Kunst in de Hofstad
Vanaf zondag 1 oktober is er een expositie van werk van Ans Leeflang in de omloop boven de hal van de kerk. De expositie is te bezoeken na de dienst op alle zondagen in oktober.
 
HofKids: Creatief met doosjes
Vrijdag 6 oktober (van 19.00 tot 20.30 uur) staan in De Hofstad een heleboel doosjes klaar, maar als je zelf een mooi doosje hebt kun je dat ook meenemen. Met papier, stof, kealen, lint en nog veel meer gaan we doosjes pimpen! Kom en neem gezellig je broertje, zusje, vriend en vriendinnetje mee!
Voor kinderen van 7 t/m 12 jaar - Entree 1 euro – Jeugdzaal – De Hofstad - Info 055-5342255
 
Pannenkoekenrestaurant vrijdag 27 oktober a.s.
Heb je zin in gezelligheid en lekker eten? Kom dan op vrijdag 27 oktober naar het pannenkoekenres-taurant in De Hofstad. Ons restaurant is geopend van 17.00-19.00 uur. De opbrengst is bestemd voor MCA in Moldavië. Allemaal van harte welkom!
Geen vervoer? Geen probleem, bel dan even met Marcel de Poel, tel. 06-54280101.
Met vriendelijke groeten, Projectgroep Moldavië
 
Jeugdkerk
Ook dit jaar verwachten we een grote groep jongeren die de jeugdkerk zullen bezoeken.
Het is ons afgelopen jaar goed bevallen om deze grote groep een deel van de ochtend in kleinere groepjes op te splitsen zodat er ruimte is voor persoonlijke gesprekken en verdieping.
Om deze reden hebben we besloten om het aanbod hetzelfde te laten als afgelopen jaar.
We zullen elke 2e zondag van de maand jeugdkerk houden.
Ivm. het afscheid van ds Loeve op 8 oktober, is de eerste jeugdkerk op zondag 1 oktober.
De data voor komend jaar zijn dus als volgt:
1 oktober - 12 november - 10 december - 14 januari - 11 februari - 11 maart - 8 april - 13 mei - 10 juni en 24 juni afsluiting
 
Samen zomer eten….. zondag 5 november om 17 uur in de Hofstad
Onze seizoen maaltijd staat weer voor de deur. Dit keer de Herfstmaaltijd. Samen eten en tussen de happen door mooie gesprekken voeren, mooie ontmoetingen hebben of gewoon bij elkaar zijn als ge-meente van de Hofstad. Komt u/ komen jullie ook? 
Zoals altijd is het fijn als een aantal mensen willen koken voor bv 4,6 of 8 personen. Misschien heeft u wel een succes gerecht, vind u het leuk om te koken voor anderen etc. u kunt dit dan doorgeven op de lijst die in de kerk zal hangen op het planbord. Deze zal er de komende zondagen staan. Wilt u uw warme gerecht zo mogelijk ook warm aanleveren op 5 november?  Op deze lijst kunt u ook aangeven dat u graag wilt komen eten zonder te koken! Anders hebben we veel te veel als iedereen kookt. Als organisatie houden we in de gaten of de aantallen wel zullen kloppen.
U kunt zich ook opgeven via het mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bellen naar Janne-ke Blaauw, 055-5413558
We hopen dat we u mogen begroeten op 5 november om 17 uur! !!
Team activiteiten Pastoraat